Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje

Atgal

Projektas vykdytas vadovaujantis „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu“ (toliau – Specialusis planas), kurio keitimą 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės taryba ir pripažino jį Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.

Projekto tikslas – užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą ir prieinamumą vartotojams Šiaulių mieste.

Projekto sudėtis ir lėšos

Pagal Specialųjį planą 2018–2020 m. vandentiekio ir nuotekų tinklai išplėtoti Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje – Aukštabalio, Statybininkų, Baltų, Rambyno, Pikeliškės, Tauro ir Išradėjų gatvėse. UAB „Šiaulių vandenys“ šį projektą įgyvendino savomis lėšomis. Šiaulių miesto savivaldybė pritarė šioms investicijoms. Darbų vertė – 983,34 tūkst. eurų (be PVM). Darbus vykdė UAB „SROS“.


Problema
UAB „Šiaulių vandenys“ siekia, kad kokybiškos vandens paslaugos būtų prieinamos kiekvienam miesto gyventojui. Tačiau tokios galimybės dar neturi apie 1 proc. namų ūkių individualių namų kvartaluose, kuriuose, vadovaujantis Specialiuoju planu, numatoma vystyti vandentvarkos infrastruktūrą.
 
Gyventojai priversti vartoti dažnai higienos reikalavimų neatitinkantį šachtinių šulinių vandenį. Kiti, spręsdami šią problemą, investuoja ir įsirengia vandens gręžinį, dar kiti perka vandenį buteliuose. Nei vienas iš šių variantų nėra tinkamas sprendimas, nes dažnu atveju rizikuojama sveikata, be to, išlaidaujama.
 
Ypač daug nepatogumų ir problemų namų ūkiai patiria dėl nuotekų pašalinimo. Gyventojai priversti kaupti nuotekas išsėmimo duobėse, rezervuaruose, o vėliau rūpintis jų išvežimu. Dažniausiai nuotekos kaupiamos 3 kub. m talpose. Jei name gyvena 3 žmonės, talpa prisipildo per 2-3 savaites ir jau reikia ją valyti. Pagal UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų išvežimo paslaugos įkainius, tokios talpos ištuštinimas kainuotų 14,55 Eur. Tuo tarpu prisijungus prie centralizuoto nuotekų tinklo, vieno kub. m nuotekų tvarkymo kaina būtų 1,36 Eur, o už 3 kub. m reikėtų mokėti 4,08 Eur.
 
Toks nuotekų tvarkymo būdas ne tik brangesnis, bet ir teršia aplinką. Yra atvejų, kai nuotekos kaupiamos nesandarioje duobėje, periodiškai neišvežamos, talpos nevalomos. Be to, papildomų rūpesčių kelia ir nuotekų išvežimo dokumentavimas.
 
Dalis namų ūkių nuotekas tvarko individualiuose nuotekų valymo įrenginiuose. Tačiau norint tinkamai juos eksploatuoti, reikia turėti žinių ar atitinkamą kvalifikaciją. Taip pat svarbu periodiškai atlikti tyrimus ir įsitikinti, kad nuotekos išvalomos tinkamai. Mitas, kad įsirengus individualią valyklą nebebus jokių papildomų rūpesčių ir išlaidų. Ilgainiui įsitikinama, kad nuolatinė priežiūra, remonto, įrenginių tobulinimo, veikimo atstatymo darbai nemažai kainuoja.
 
Mums visiems svarbu vartoti sveiką, švarų vandenį, gyventi švarioje aplinkoje, tačiau savarankiškai tuo besirūpindami ne tik išlaidaujame, bet ir gaištame laiką, užsikrauname papildomų darbų. Šiandieniam žmogui tai nebeturėtų rūpėti. UAB „Šiaulių vandenys“ nuosekliai investuoja atnaujindama vandentvarkos ūkio infrastruktūrą, kad galėtų užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę.
 
Šiauliečiams geriamasis vanduo tiekiamas iš Birutės ir Lepšių vandenviečių. Abi vandenvietės moderniai rekonstruotas, jose paruošiamas ir vartotojams tiekiamas požeminis geriamasis vanduo atitinka griežtus Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus. UAB „Šiaulių vandenys“, siekdama ir toliau gerinti tiekiamo vandens kokybę, rekonstruoja vandentiekio vamzdynus.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ didelį dėmesį skiria ir aplinkos apsaugai. Siekiant didinti nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą, įmonė patobulino miesto nuotekų valyklos teršalų valymo technologiją, pastatė dumblo apdorojimo įrenginius, rekonstruojami labiausiai susidėvėję nuotekų tinklai.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuojamų požeminių vandens išteklių pakanka aprūpinti daugiau vartotojų, o nuotekų valykla pajėgi išvalyti dar didesnį nuotekų kiekį.
 
Prisijungę prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemos, naudojasi kokybiškomis paslaugomis, gyvena patogiau, šiuolaikiškiau ir nepermoka. UAB „Šiaulių vandenys“ yra paskaičiavusi, kad 2017 m. šeima už vandens paslaugas per mėnesį vidutiniškai mokėjo apie 12 eurų.
 
Turėdami galimybę naudotis visais teikiamais patogumais, galime nevaržomai tobulėti, kurti savo ateitį, gyventi sveikesnėje aplinkoje ir tokią išsaugoti ateities kartoms.
Projekto eiga
2017 m. liepos 27 d. „Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu T-290 patvirtino Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą“ ir pripažino jį Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.
 
2018 m. liepos 16 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „SROS“ pasirašė rangos sutartį. Pagal šią sutartį rangovas įsipareigojo per 15 mėn. pakloti 4,3 km vandentiekio ir 5,1 km nuotekų tinklų bei pastatyti 3 požemines nuotekų perpumpavimo siurblines.
 
2018 m. liepos 19 d. rangos sutarties įsigaliojimo data.
 
2020 m. kovo 24 d. darbų pabaiga – Statybos inspekcija patvirtino, kad vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba šiame individualių gyvenamųjų namų rajone yra užbaigta ir tinklus galima eksploatuoti.
Projekto darbai
Įgyvendinant projektą, Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje paklota 4330,24 m vandentiekio ir 5143,68 m nuotekų tinklų, įrengtos 3 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės.
 
Nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai nutiesti šių gatvių atkarpose: Aukštabalio, Statybininkų, Baltų, Rambyno, Pikeliškės, Tauro ir Išradėjų (žr. planą). Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėse nutiesti vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai iki sklypų ribos.
 
Išplėtojus tinklus, centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo pasiekiamos 66 esamiems namų ūkiams. Taip pat sudaryta galimybė prie naujai įrengtos vandentvarkos infrastruktūros prisijungti dar apie 70 perspektyvinių namų ūkių.
Prisijungimo reikalavimai ir tvarka
Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje, buvo nutiestas vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas iki sklypo ribos. Dabar savininkams reikia pasirūpinti tinklų paklojimu savo sklypo ribose.
 
1. Norint prisijungti prie nutiesto vandentiekio ir nuotekų tinklų, sklypo savininkui reikia kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybinį-techninį skyrių (Vytauto g. 103, Šiauliai, 109 kab., tel. (8 41) 59 22 73 arba el. paštu office@siauliuvandenys.lt) ir pateikti prašymą dėl prisijungimo sąlygų bei pateikti dokumentus, nurodytus prašymo formoje.
 
2. Vandentiekio įvado ir nuotekų išvado tinklų klojimo darbus namų valdos sklypo ribose gali atlikti (organizuoti) pats valdos savininkas arba jo pasamdyta statybinė organizacija. Atskiras leidimas žemės kasimo darbams sklypo ribose nereikalingas.
 
3. Vandentiekio įvado ir nuotekų išvado statybos darbų eigoje kviesti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovus surašyti vandentiekio įvado ir nuotekų išvado tinklų prijungimo aktą (-us). Kreiptis: Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel.: (8 41) 52 44 42; 8 615 24 222.
 
Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad vandentiekio įvadu ir nuotekų išvadu bus galima naudotis tik sudarius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį su UAB „Šiaulių vandenys“.
 
4. Jei reikalinga (esant techninėms galimybėms) vandentiekio įvado ir nuotekų išvado tinklų plano sprendinių keitimus, derinti su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovu Vladu Jaku. Kreiptis darbo dienomis 8.30–15.30 val., tel.: 8 687 29 870; (8 41) 52 55 80.
 
5. Pasiklojus vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą, būsimasis klientas UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybiniam-techniniam skyriui (Vytauto g. 103, Šiauliai, 109 kab., tel.: (8 41) 59 22 73; 8 615 02 885) turi pateikti šiuos dokumentus:
  • vandentiekio įvado ir nuotekų išvado geodezinę nuotrauką* (1 egzempliorių, popierinę ir skaitmeninėje laikmenoje);
  • vandens kokybės pažymą (kopija) (pažyma neprivaloma, tik rekomenduojama**);
  • vandentiekio įvado ir nuotekų išvado tinklų prijungimo aktą (-us), kad vandentiekio ir nuotekų tinklai įrengti tvarkingai (kopija) (išduoda UAB „Šiaulių vandenys“ Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel.: (8 41) 52 44 42; 8 615 24 222);
  • supaprastintą statinio projektą (jei pagal statybos teisės aktus privaloma), statybą leidžiančio dokumento kopiją (jei toks buvo išduotas).
*Jei užtruko inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos atlikimas, būsimas klientas gali kreiptis į Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentą sudaryti laikiną geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį, o dokumentą pateikti vėliau.
 
**Atkreipiame dėmesį, kad už vandentiekio įvade esančią geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako pats vartotojas, nes įvadas priklauso vartotojui.
 
6. Pateikus nurodytus dokumentus, būsimasis klientas turi kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentą (Vytauto g. 103, Šiauliai, tel.: (8 41) 59 22 62; 8 615 02 995, 8 615 02 996) ir sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį arba užpildyti prašymą (su reikalingais priedais) ir pateikti elektroniniu paštu aptarnavimas@siauliuvandenys.lt.
 
Sudarant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį, klientas (gyventojas) pateikia:
  • prašymą sutarčiai sudaryti;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė ar pasas).
7. Tik sudarius paslaugų tiekimo sutartį, UAB „Šiaulių vandenys“ atidarys įvadinę vandentiekio sklendę ir nuims aklę nuo nuotekų išvado. Atlikus šiuos darbus, galėsite naudotis vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.
 
SVARBU ŽINOTI
 
UAB „Šiaulių vandenys“ įrengus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei nutiesus vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą iki sklypo ribos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktu, gyventojui atsiranda prievolė per 9 mėnesių laikotarpį sudaryti sąlygas prijungti nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie UAB „Šiaulių vandenys“ sukurtos infrastruktūros. T. y., sklypo savininkas turi gauti iš UAB „Šiaulių vandenys“ prisijungimo sąlygas nutiesti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų išleidimo tinklus savo valdomame sklype (žr. 1 punktą).
 
Informuojame, jog prisijungus prie miesto vandentiekio tinklų, gyventojai ir toliau galės naudotis savo šulinių ar gręžinių vandeniu – šuliniai ar gręžiniai nebus uždarinėjami. Tačiau gyventojams išlieka prievolė jungtis prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-19