Nuorodos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
1. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440:
  • Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklės;
  • Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas;
  • Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas;
  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų perėmimo arba išpirkimo tvarkos aprašas.
2. Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai
1. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236.

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. D1-15.

3. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636.

4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629.
 
5. Įsakymas Dėl apmokestinamųjų teršalų priskyrimo teršalų grupėms, nustatytoms  Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, patvirtintas 2020 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-789.
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92.

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-218.

3. Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217.

4. Nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. O3-788.

5. Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-95.
 
6. 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. O3E-1774 „Dėl UAB „Šaulių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“.
 
7. 2023 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. O3E-369 „Dėl garantinio geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktus galima rasti
čia.
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimai
1. Šiaulių m. savivaldybės valdybos 2000 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. 553 „Dėl tiesioginio atsiskaitymo su daugiabučių namų butų savininkais arba pagrindiniais nuomininkais už vandenį ir nuotekas“.

2. Šiaulių m. savivaldybės valdybos 2002 m. sausio 15 d. sprendimas Nr. 10 „Dėl Šiaulių miesto valdybos 1998 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. 47 „Dėl šalto vandens apskaitos daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose“ dalinio pakeitimo“.

3. 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. T-237 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 241 „Dėl lietaus nuotekų tarifo patvirtinimo“ pakeitimo.

4. 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T-250 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“.

5. 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. T-356 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“.

6. 2017 m. liepos 27 d. sprendimas Nr. T-290 „Dėl Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo patvirtinimo ir pripažinimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi“.
 
7. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimas Nr. T-234 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“.
 
Galimybė patekti į Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainę www.siauliai.lt (dokumentų tekstai).
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimai
1. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 21 d. sprendimas Nr. T-181 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“.
 
Galimybė patekti į Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainę www.siauliuraj.lt (dokumentų tekstai).
Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-02