Vandens paslaugų kainos įmonėms

Atgal
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos abonentams (įmonėms, organizacijoms), taikomos nuo 2023 m. vasario 1 d.
 
Eil. Nr.Paslauga* / klientaiKaina Eur/m3
be PVMsu PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus: 3,40  4,114
1.1. geriamojo vandens tiekimo 1,39  1,6819
1.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 2,01  2,4321
1.2.1. nuotekų surinkimo 0,73  0,8833
1.2.2. nuotekų valymo 0,78  0,9438
1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,50  0,605
  Šios grupės abonentų geriamojo vandens litro kaina 0,00139 0,00168
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, iš šio skaičiaus: 3,29  3,9809
2.1. geriamojo vandens tiekimo 1,28  1,5488
2.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 2,01  2,4321
2.2.1. nuotekų surinkimo 0,73  0,8833
2.2.2. nuotekų valymo 0,78  0,9438
2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,50  0,605
  Šios grupės abonentų geriamojo vandens litro kaina 0,00128 0,00155
 Paslauga** / klientai  
3. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, apskaitos prietaisui per mėnesį, ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus: 3,52 4,26
3.1. geriamojo vandens apskaitos prietaisui, kurio diametras:    
3.1.1. 15 mm 1,17 1,42
3.1.2. 20 mm 1,27 1,54
3.1.3. 25 mm 2,53 3,06
3.1.4. 32 mm 3,21 3,88
3.1.5. 40 mm 5,28 6,39
3.1.6. 50 mm 6,85 8,29
3.1.7. 65 mm 10,43 12,62
3.1.8. 80 mm 16,40 19,84
3.1.9. 100 mm 29,25 35,39
3.1.10. 150 mm ir daugiau 64,77 78,37
3.2. geriamojo vandens apskaitos prietaisui su nuotolinio nuskaitymo galimybe, per mėnesį, kurio diametras:       
3.2.1. 40 mm 12,28 14,86
3.2.2. 50 mm 14,22 17,21
3.2.3. 65 mm 21,05 25,47
3.2.4. 80 mm 37,99 45,97
3.2.5. 100 mm ir daugiau 40,91 49,50
3.3. dviejų srautų geriamojo vandens apskaitos prietaisui, per mėnesį, kurio diametras:    
3.3.1. 50/20 mm 39,56 47,87
3.3.2. 150/40 mm 86,04 104,11
3.3.3. kito diametro 62,80 75,99
3.4. nuotekų apskaitos prietaisui, per mėnesį, kurio diametras:    
3.4.1. iki 400 mm 157,87 191,02
3.4.2. 400 mm ir daugiau 297,18 359,59
4. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,047 0,057
5. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,029 0,035
6. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,006 0,007
7. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,001 0,001
8. Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, už toną 15,15 18,33
9. Atvežto 20 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, už toną 54,10 65,46
 Paslauga* / klientai  
10. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą 0,33  0,3993
 
PASTABA. Apskaičiuojant kainą su PVM, suma apvalinama, todėl galima paklaida.
 
*Taikomos perskaičiuotos kainos (be PVM) nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1774.
 
**Taikomos bazinės kainos (be PVM) patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-234 ir 2019 m. gegužės 21 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-181, kurias Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino 2019 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-126.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“.

Mokestis įmonėms už padidintą taršą, taikomas nuo 2021-01-01
Informuojame įmones, kurios išleidžia padidėjusios ir specifinės taršos nuotekas, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. birželio 25 d. priimtas įstatymas Nr. XIII-3158 „Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas“ bei  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 17 d.  įsakymas  Nr. D1-789 „Dėl apmokestinamųjų teršalų priskyrimo teršalų grupėms, nustatytoms Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu“.
 
Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis „Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo“ 1 priedo II skyriuje „Teršalai, išmetami į vandens telkinius, žemės paviršių ir jos gelmes“ nurodytais teršalų tarifais, bus perskaičiuotas taršos mokestis už padidintą taršą. Bazinė nuotekų kaina nesikeičia.
Kainos, taikytos iki 2023-01-31
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams (įmonėms, organizacijoms), taikytos nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. sausio 31 d.
 
Eil. Nr.Paslauga* / klientaiKaina Eur/m3
be PVMsu PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus: 2,88  3,49
1.1. geriamojo vandens tiekimo 1,18  1,43
1.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,70  2,06
1.2.1. nuotekų surinkimo 0,65  0,79
1.2.2. nuotekų valymo 0,62  0,75
1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,43  0,52
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: 2,77  3,35
2.1. geriamojo vandens tiekimo 1,07  1,29
2.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,70  2,06
2.2.1. nuotekų surinkimo 0,65  0,79
2.2.2. nuotekų valymo 0,62  0,75
2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,43  0,52
 Paslauga** / klientai  
3. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, apskaitos prietaisui per mėnesį, ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus: 3,52 4,26
3.1. geriamojo vandens apskaitos prietaisui, kurio diametras:    
3.1.1. 15 mm 1,17 1,42
3.1.2. 20 mm 1,27 1,54
3.1.3. 25 mm 2,53 3,06
3.1.4. 32 mm 3,21 3,88
3.1.5. 40 mm 5,28 6,39
3.1.6. 50 mm 6,85 8,29
3.1.7. 65 mm 10,43 12,62
3.1.8. 80 mm 16,40 19,84
3.1.9. 100 mm 29,25 35,39
3.1.10. 150 mm ir daugiau 64,77 78,37
3.2. geriamojo vandens apskaitos prietaisui su nuotolinio nuskaitymo galimybe, per mėnesį, kurio diametras:       
3.2.1. 40 mm 12,28 14,86
3.2.2. 50 mm 14,22 17,21
3.2.3. 65 mm 21,05 25,47
3.2.4. 80 mm 37,99 45,97
3.2.5. 100 mm ir daugiau 40,91 49,50
3.3. dviejų srautų geriamojo vandens apskaitos prietaisui, per mėnesį, kurio diametras:    
3.3.1. 50/20 mm 39,56 47,87
3.3.2. 150/40 mm 86,04 104,11
3.3.3. kito diametro 62,80 75,99
3.4. nuotekų apskaitos prietaisui, per mėnesį, kurio diametras:    
3.4.1. iki 400 mm 157,87 191,02
3.4.2. 400 mm ir daugiau 297,18 359,59
4. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,047 0,057
5. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,029 0,035
6. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,006 0,007
7. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,001 0,001
8. Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, už toną 15,15 18,33
9. Atvežto 20 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, už toną 54,10 65,46
 Paslauga* / klientai  
10. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą 0,33  0,40
 
*Taikytos perskaičiuotos bazinės kainos (be PVM) patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-288 ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-274, kurias Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 2022 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3E-810.
 
**Taikytos bazinės kainos (be PVM) patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-234 ir 2019 m. gegužės 21 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-181, kurias Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino 2019 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-126.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“.


Turite klausimų? Parašykite mums

 
Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-29