Informacija apie suteiktą paramą

Atgal

UAB „Šiaulių vandenys“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, skelbia informaciją apie suteiktą paramą.

UAB „Šiaulių vandenys“ paramos teikimo tvarkos aprašas.

Eil.Nr.Paramos gavėjo pavadinimasParamos tikslasParamos sumaParamos teikimo data (laikotarpis)
1. Šiaulių „Aušros“ muziejus Tiekti geriamąjį vandenį želdiniams laistyti adresu Vilniaus g. 74, Šiauliai. 15,88 Eur Nuo 2020-05-06 iki 2020-10-31 (paslauga tęstinė)
2. Žmonių su fizine negalia sporto klubas „ENTUZIASTAS  Šiaulių miesto neįgaliųjų bočių turnyro organizavimui 2020 m. rugsėjo mėn., kuriame dalyvaus apie 100 įvairią negalią turinčių žmonių. 150 Eur 2020-06-19
3. Biudžetinė įstaiga „Šiaulių kultūros centras“ Miesto šventės „Šiaulių dienos 784“ organizavimui, kuri vyks 2020 m. rugsėjo 11-12 dienomis. 2000 Eur 2020-07-17
4. Šiaulių „Aušros“ muziejus Tiekti geriamąjį vandenį želdiniams laistyti adresu Vilniaus g. 74, Šiauliai. 179,03 Eur Nuo 2021-04-28 iki 2021-08-31 (paslauga tęstinė)
5. Žmonių su fizine negalia sporto klubas „ENTUZIASTAS Šiaulių miesto neįgaliųjų sporto šventės organizavimui 2021 m. birželio 19 d., kurioje dalyvaus apie 200 įvairią negalią turinčių žmonių. 300 Eur 2021-05-11
6. Biudžetinė įstaiga „Šiaulių kultūros centras“ Miesto šventės „Šiaulių dienos 785“ organizavimui, kuri vyks 2021 m. rugsėjo 10-11 dienomis. 2500 Eur 2021-05-17
7. Parama „Vizaliojo meno kūrėjų asociacija“ Fotomenininko Aleksandro Ostašenkovo fotografijų knygos „Kelias į atmintį“ leidybai, parodai atrinktų fotografijų spausdinimui ir parodos „Kelias į atmintį“ atidarymui, kuri vyks Šiaulių Fotografijos muziejuje 2021 m. spalio-lapkričio mėnesiais. 500 Eur 2021-09-29
8. Šiaulių miesto savivaldybės administracija Tikslinė parama karo Ukrainoje padariniams likviduoti 5000 Eur 2022-03-23
9. VšĮ ˆ „Mėlyna ir geltona“ Paramos gavėjo veiklai, susijusiai su Rusijos karinės agresijos Ukrainoje vykstančių karinių veiksmų sukeltų neigiamų padarinių kritinei infrastruktūrai šalinimo ir prevencijos koordinavimu, gautą paramą perduodant Ukrainos valstybės institucijoms ar kitiems paramos gavėjams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, siekiant užtikrinti kritinės infrastruktūros nepertraukiamą veiklą.

0,87 Eur*

*Paramos sutartimi perduotų daiktų (siurblių) likutinė vertė.

2023-07-12

Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-13