Saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo ir statybos darbai

Atgal
Projektas vykdytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-202 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. D1-114 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“ pakeitimo“, kuriuo UAB „Šiaulių vandenys“ skirtas finansavimas iš Klimato kaitos programos.
 
Projekto tikslas – padidinti atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimą elektros energijos gamybai, skirtai nuotekų valymo technologinio proceso reikmėms. Įdiegta 500 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė prisidės prie įmonės veiklos efektyvumo didinimo ir nuotekų valymo sąnaudų mažinimo. Projektas taip pat prisidės prie aplinkos tausojimo, nes bus sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) emisijų kiekis į aplinkos orą.
 
Projekto vertė – 274,5 tūkst. Eur (be PVM). Projektas finansuotas Klimato kaitos programos (ne daugiau kaip 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų) ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis. Darbus vykdė UAB „Ignitis“.
 
Projektą vykdė UAB „Šiaulių vandenys“.

Projekto eiga
2020 m. spalio 26 d. UAB „VG Consult“ atliko „UAB „Šiaulių vandenys“ fotovoltinės elektrinės nuotekų valykloje projekto įgyvendinimo galimybių studiją“.
 
2020 m. lapkričio 27 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba išdavė leidimą UAB „Šiaulių vandenys“ plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
 
2021 m. balandžio 6  d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija įsakymu Nr.  D1-202 skyrė finansavimą projektui vykdyti.
 
2021 m. gegužės 5 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė projekto finansavimo Klimato kaitos programos lėšomis subsidijos teikimo sutartį.
 
2021 m. liepos 1 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Ignitis“ pasirašė projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo ir statybos darbų“ pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią per 5 mėnesius nuotekų valykloje (Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.) bus pastatyta 500 kilovatų galios saulės fotovoltinė elektrinė. Darbų vertė – 274,5 tūkst. Eur (be PVM).
 
2021 m. liepos 9 d. darbų pradžia.
 
2023 m. kovo 1 d. darbų pabaiga.
Projekto darbai
UAB „Ignitis“ pirmiausia suprojektavo 500 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę. Fotoelektriniai moduliai sumontuoti nuotekų valyklos teritorijoje (Jurgeliškių kaime 5, Šiaulių r.) dvejose vietose šalia nuotekų valyklos administracinio pastato. Bendras konstrukcijų plotas užima beveik 2,4 tūkst. kv. metrų, o visas saulės parkas įrengtas 6 tūkst. kv. metrų plote.
 
Rangovas pasirūpino visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą, taip pat saulės elektrinės pajungimu prie UAB „Šiaulių vandenys“ vidaus ir išorinių ESO elektros tinklų. Atlikus įrenginių paleidimo ir derinimo darbus bei gavus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos leidimą gaminti elektros energiją, UAB „Ignitis“ vienerius metus vykdys garantinę įrenginių priežiūrą. Garantiniu laikotarpiu rangovas teiks ataskaitas apie elektrinės veikimą, užtikrinant sutartyje suplanuotą metinį elektros energijos gamybos kiekį.
 
Planuojama, kad saulės elektrinė per metus pagamins apie 450–495 MWh žaliosios elektros energijos mažiausiai už 55–60 tūkst. eurų (be PVM). Visa pagaminta elektra bus suvartojama nuotekų valymo technologiniams poreikiams. Susidaręs elektros energijos perteklius bus atiduodamas į skirstomąjį tinklą pasaugoti, o atsiradus poreikiui, susigrąžinamas.
 
Per metus nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo procesams sunaudojama apie 6,8 tūkst. MWh elektros energijos, iš jų apie 3 tūkst. MWh UAB „Šiaulių vandenys“ pasigamina kogeneracinėje šilumos ir elektros energijos jėgainėje, kuri pastatyta 2012 m. kartu su dumblo apdorojimo įrenginiais. Energija gaminama deginant biodujas, kurios išgaunamos pūdant nuotekų dumblą ir riebalų atliekas, o taip pat biodujas iš Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno, kur jos susidaro pūvant atliekoms.
 
Išankstiniais skaičiavimais, šis aplinką tausojantis sprendimas, tarnausiantis apie 25 metus, UAB „Šiaulių vandenys“ atsipirks per 3–4 metus ir ateityje leis ženkliai sutaupyti. Bendrovei mažiau perkant elektros, pagamintos naudojant taršias technologijas, saulės elektrinės eksploatacijos laikotarpiu anglies dvideginio emisijų sumažės apie 5200 tonų.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-19