Veiklos strategija

Atgal

UAB „Šiaulių vandenys“ -

 • šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė;
 • Šiaulių regiono vandentvarkos lyderė;
 • viena iš pirmaujančių vandentvarkos įmonių Lietuvoje.

Veikla

Pagrindinė veikla:

 • Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;
 • Nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas;
 • Paviršinių nuotekų tvarkymas.

Pagalbinė veikla ir paslaugos:

 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir tiesimas;
 • Vandens nutekėjimų paieška ir nuotekų vamzdynų televizinė diagnostika;
 • Specialiojo transporto ir įrengimų nuoma;
 • Šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra;
 • Geriamojo vandens, paviršinio vandens, nuotekų ir dumblo cheminė ir bakteriologinė analizė.
Misija

Užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams, patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai.

Vizija

Auganti, socialiai atsakinga, pažangos siekianti, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę, įmonė, kurioje gera dirbti. 

Vertybės

Darnumas, atsakomybė, skaidrumas, pagarba.

 • Gamtos išteklių tausojimo ir aplinkos apsaugos srityse;
 • Santykiuose su visuomene;
 • Santykiuose su klientais ir partneriais;
 • Santykiuose su darbuotojais.

Kompetencija ir kokybė.

 • Kompetentinga ir profesionali darbuotojų komanda;
 • Skatinamas nuolatinis žinių siekimas ir profesinės kompetencijos ugdymas.

Įsitraukęs ir motyvuotas darbuotojas.

 • Bendrovės organizacinė aplinka sudaro sąlygas darbuotojams panaudoti savo stipriąsias savybes, siūlyti ir įgyvendinti idėjas;
 • Konkurencingas atlygis ir papildomų naudų paketas didina darbuotojų motyvaciją.
Strateginės kryptys ir tikslai

Paslaugų plėtra

 • Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų apimtis.

Paslaugų kokybė

 • Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų patikimumą.
 • Tobulinti klientų aptarnavimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas sistemas.

Veiklos efektyvumas

 • Tobulinti nuotekų valymo technologinių procesų valdymą.
 • Mažinti iš skirstomojo tinklo įsigyjamos elektros energijos kiekį.
 • Diegti šiuolaikiškas vandens apskaitos ir duomenų nuskaitymo sistemas.
 • Diegti inovatyvias skaitmenines technologijas paslaugų teikimo ir vidaus procesų valdymo grandyse.
 • Užtikrinti ilgalaikę stabilią naudą akcininkams.

Taršos prevencija

 • Išnaudoti centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos pajėgumus, likviduojant pavienius nuotekų valymo įrenginius.
 • Likviduoti ilgalaikio nuotekų dumblo saugojimo aikšteles.
 • Prisidėti prie klimato kaitos pokyčius lemiančių veiksnių (oro taršos) įtakos mažinimo.

Kurianti ir pažangi organizacija

 • Kurti skaidrią, patikimą, socialiai atsakingą ir darnios plėtros principų besilaikančią organizaciją.
 • Didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą.

Su UAB „Šiaulių vandenys“ veiklos strategija 2021–2030 m. galima susipažinti čia.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-23