Apdovanojimai

Atgal
UAB „Šiaulių vandenys“ veiklos pasiekimai ne kartą įvertinti įvairiuose šalies konkursuose. Už ilgametį, nepriekaištingą, nuoširdų ir profesionalų darbą apdovanoti ir bendrovės darbuotojai.

2023 metai
2023 m. Vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinės dienos proga UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojams įteikti apdovanojimai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos padėkos raštu už ilgametį, nepriekaištingą ir profesionalų darbą apdovanotas bendrovės generalinis direktorius Jonas Matkevičius, ryšių su visuomene atstovė Džiuljeta Korsakienė ir Vandens tyrimų laboratorijos inžinierė Vida Šukytė. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos garbės raštu už ilgametį, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą vandentvarkos ūkio srityje apdovanotas Energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus inžinierius Audrius Trečiokas, Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamento vyresnioji specialistė Gintarė Pliūrienė, Vandenruošos ir tinklų departamento avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis Jonas Kriščiūnas, vyresnioji buhalterė Lina Rupšienė, Projektų įgyvendinimo skyriaus techninės priežiūros vadovas Vladas Jakas ir Nuotekų valyklos viršininkas Antanas Baškys.
 
2023 m. UAB „Šiaulių vandenys“ Nuotekų valyklos viršininkui Antanui Baškiui įteiktas Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigtas „Profesijos riterio“ apdovanojimas už pasišventimą ir ištikimybę profesijai, profesionalumą bei profesinės garbės, etikos supratimą; iškeltus aukštus reikalavimus, sugebėjimą telkti bendram ir kilniam tikslui žmones, gerinant aplinkos apsaugos būklę bei Šiaulių vandentvarkos ūkį.
2022 metai
2022 m. UAB „Šiaulių vandenys“ generaliniam direktoriui Jonui Matkevičiui įteiktas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų padėkos ženklas. Šis apdovanojimas skirtas už bendrovės ir J. Matkevičiaus aktyvumą verslo bendruomenės Rūmų veikloje, už pagalbą teikiant ekspertines žinias rengiant pasiūlymus ir sprendimus, siekiant užtikrinti patrauklią verslo aplinką Šiaulių mieste ir regione.

2022 m. Vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinės dienos proga aštuoni UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojai įvertinti apdovanojimais. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos padėkos raštais už ilgametį, nepriekaištingą ir profesionalų darbą apdovanota vyriausioji buhalterė Asta Širmenienė ir Teisės ir personalo skyriaus viršininkė Jurgita Sakalauskė. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos garbės raštai už ilgametį, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą vandentvarkos ūkio srityje įteikti Tiekimo ir ūkio skyriaus viršininkei Neringai Norkienei, Nuotekų valyklos vyresniajai inžinierei technologei Kristinai Jurevičienei, Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamento specialistei Vilmai Šmatienei, Informacinių sistemų skyriaus taikomųjų programų administratorei Daivai Butkuvienei, Vandenruošos ir tinklų departamento Tinklų tarnybos šaltkalviams remontininkams Viktorui Karpenko ir Robertui Tamulevičiui.
2021 metai

2021 m. Vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinės dienos proga šeši bendrovės darbuotojai įvertinti apdovanojimais. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos padėkos raštais už ilgametį, nepriekaištingą ir profesionalų darbą apdovanotas Avarinės tarnybos avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis Stasys Petriškis ir vyresnioji saugos ir sveikatos specialistė Agnė Sarnačinskienė. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos garbės raštai už ilgametį, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą vandentvarkos ūkio srityje įteikti Nuotekų valyklos vyresniajam inžinieriui mechanikui Rolandui Mekui, Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamento klientų aptarnavimo ir pardavimų specialistei Linai Rimkevičienei, Vandens tyrimų laboratorijos vyresniajai inžinierei technikai Jurgitai Skiutei ir Gamybinio-techninio skyriaus inžinierei Vitai Stasiūnei.

2020 metai
2020 m., minint Vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinę dieną, penki bendrovės darbuotojai įvertinti apdovanojimais. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos padėkos raštais už ilgametį, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą vandentvarkos ūkio srityje apdovanota vyr. buhalterės pavaduotoja Daiva Steponavičienė, Avarinės tarnybos viršininkas Giedrius Devėnas ir Komunikacijos departamento vadovė Irma Urbonaitė. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos garbės raštai už ilgametį, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą vandentvarkos ūkio srityje įteikti Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkui Kęstučiui Laukaičiui ir Gamybinio-techninio skyriaus inžinierei Eugenijai Šilkienei.
2019 metai

2019 m. UAB „Šiaulių vandenys“ Vandenruošos ir vandentiekio siurblinių tarnybos viršininkei Irenai Buteliauskienei įteiktas Lietuvos pramonininkų konfederacijos Profesijos riterio apdovanojimas už pasišventimą ir ištikimybę profesijai, profesionalumą bei profesinės garbės, etikos supratimą; už sugebėjimą telkti žmones bendram ir kilniam tikslui, siekiant gerinti aplinkos būklę bei Šiaulių vandentvarkos ūkį. Irena Buteliauskienė daug prisidėjo įgyvendinant Šiaulių aplinkosaugos, Lepšių vandenvietės rekonstrukcijos ir kitus projektus.

2019 m. Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojo garbės ženklais už asmeninius nuopelnus ir indėlį vystant šalies vandentvarkos ūkį apdovanoti UAB „Šiaulių vandenys“ technikos direktoriaus pavaduotojas Virginijus Jakubonis ir Gamybinio-techninio skyriaus viršininkė Bronislava Jakienė.

2019 m. UAB „Šiaulių vandenys“ vandens apskaitos kontrolieriai ir Gamybinis-techninis skyrius įvertinti už geriausią klientų aptarnavimą 2019 metais. Tai liudijančius pažymėjimus suteikė UAB „Personalo valdymo sistemos“, kuri šių metų spalio–lapkričio mėnesiais ir atliko bendrovės darbuotojų darbo su klientais vertinimą, panaudojant „slapto kliento“ tyrimo metodą.

2018 metai
2018 m. UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius Jonas Matkevičius apdovanotas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos sidabriniu garbės ženklu – „Darbo žvaigžde“ už svarų indėlį stiprinant šalies ūkį.
 
2018 m. UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius Jonas Matkevičius apdovanotas Lietuvos pramonininkų konfederacijos Garbės aukso ženklu už sumanius profesinius sprendimus, asmeninį indėlį modernizuojant ir plėtojant Lietuvos vandentvarkos ūkį bei aplinkosauginių reikalavimų diegimą vandentvarkos sektoriuje.
 
2018 m. bendrovės Gamybinis-techninis skyrius įvertintas pažymėjimu, liudijančiu, kad 2018 m. slapto kliento tyrimo metu pasiekė aukščiausią įmonės klientų aptarnavimo kokybės rezultatą. Pažymėjimą suteikė UAB „Personalo valdymo sistemos“, kuri šių metų gegužės-birželio mėnesiais ir atliko bendrovės darbuotojų darbo su klientais vertinimą, panaudojant „slapto kliento“ tyrimo metodą.
 
2018 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuotame konkurse „Lietuvos metų gaminys 2018“ UAB „Šiaulių vandenys“ apdovanota aukso medaliu už atsinaujinančių išteklių panaudojimą technologiniuose procesuose.

2018 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuotame konkurse „Sėkmingai dirbanti įmonė 2018“ UAB „Šiaulių vandenys“ pripažinta sėkmingai vystanti veiklą ir apdovanota prizu didelių įmonių grupėje.
2017 metai
2017 m. UAB „Šiaulių vandenys“ konkurse „Lietuvos įmonių geriausiai dirbančios ekologijos (aplinkosaugos) tarnybos ir specialistai ekologai“ pelnė prizus dviejuose kategorijose: I vietos diplomu įvertinta ekologijos tarnybos veikla ir asmeniniu I vietos diplomu apdovanota bendrovės ekologė Rita Androsovienė. Konkurso organizatoriai VšĮ „Grunto valymo technologijos“ ir Lietuvos pramonininkų konfederacija.
 
2017 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuotame konkurse „Lietuvos metų gaminys 2017“ UAB „Šiaulių vandenys“ apdovanota aukso medaliu už įdiegtą Šiaulių miesto vandentiekio tinklo hidraulinį modelį ir netekčių mažinimo sistemą.
 
2017 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuotame konkurse „Sėkmingai dirbanti įmonė 2017“ UAB „Šiaulių vandenys“ pripažinta sėkmingai vystanti veiklą ir apdovanota prizu didelių įmonių grupėje.
2016 metai
2016 m. Lietuvos pramoninkų konfederacijos organizuotame konkurse „Sėkmingai dirbanti įmonė 2016“ UAB „Šiaulių vandenys“ pripažinta sėkmingai vystanti veiklą ir apdovanota prizu didelių įmonių grupėje.
 
2016 m. Lietuvos pramoninkų konfederacijos organizuotame konkurse „Lietuvos metų gaminys 2016“ UAB „Šiaulių vandenys“ apdovanota aukso medaliu už sėkmingai rekonstruotą Šiaulių miesto Lepšių vandenvietę.
 
2016 m. „Verslo žinių“ organizuotame konkurse UAB „Šiaulių vandenys“ apdovanota prizu „Gazelė 2015“ ir pripažinta viena sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai augančių Lietuvos bendrovių.
 
2016 m. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija ir Higienos instituto organizuotame konkurse „Sveikatą puoselėjanti įmonė 2016“ UAB „Šiaulių vandenys“ įteikta padėka už reikšmingą prisidėjimą prie darbuotojų sveikatos puoselėjimo idėjų plėtros, sveikesnės visuomenės kūrimo.
 
2016 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuotame konkurse knygų leidėjams „Šiaulių knyga“ UAB „Šiaulių vandenys“ 2015 m. išleista knyga „Karališkas vanduo“ (autorius bei dailininkas Dainius Šukys) išrinkta nugalėtoja teminėje grupėje „Knygos vaikams ir jaunimui“. Konkurso tikslas – atrinkti geriausias meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo knygas, išleistas Šiaulių miesto leidėjų nuo 1990 m. iki 2015 m.
 
2016 m. „Verslo žinių“ ir ESO organizuotame konkurse „Žaliasis protokolas“ UAB „Šiaulių vandenys“ pelnė Racionaliausios įmonės apdovanojimą. Organizatorių suburtos komisijos nuomone, bendrovė užsidirbo šį apdovanojimą, nes be kitų racionalų energijos vartojimą skatinusių priemonių įsidiegė Energijos naudojimo vadybos sistemą, kuri atitinka ISO 50001:2011 (LST EN ISO 50001:2011) standarto reikalavimus. Tai patvirtinantis sertifikatas bendrovei buvo išduotas 2015 m. rugsėjo 28 d.
 
2016 m. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuotame konkurse „Sėkmingo verslo įmonė 2015“ UAB „Šiaulių vandenys“ buvo pripažinta nugalėtoja didelių įmonių grupėje.
 
2016 m. konkurse „Šalies įmonių geriausiai dirbančios ekologijos (aplinkosaugos) tarnybos ir specialistai (ekologai)“ UAB „Šiaulių vandenys“ pelnė II vietą nominacijoje „Geriausia įmonės ekologinė tarnyba ar padalinys“. Konkurso organizatoriai VšĮ „Grunto valymo technologijos“ ir žurnalas „Mokslas ir technika“.
 
2016 m. UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius Jonas Matkevičius buvo įvertintas Europos gamtos mokslų akademijos apdovanojimu – Alberto Schweitzerio medaliu už mokslo pasiekimų įgyvendinimą į praktiką (biodujų išgavimas iš nuotekų dumblo).
2015 metai
2015 m. tradiciniame Lietuvos pramoninkų organizuojamame konkurse „Lietuvos metų gaminys 2015“ aukso medaliu įvertinta UAB „Šiaulių vandenys“ įdiegta Energijos naudojimo vadybos sistema, atitinkanti ISO 50001:2011 (LST EN ISO 50001:2011) standarto reikalavimus.
 
2015 m. kasmetiniame Lietuvos pramonininkų konfederacijos renginyje UAB „Šiaulių vandenys“ pripažinta sėkmingai vystanti veiklą ir apdovanota konkurso „Sėkmingai dirbanti įmonė 2015“ prizu didelių įmonių grupėje.
 
2015 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimuose UAB „Šiaulių vandenys“ įvertino sertifikatu „Metų aplinkosaugos įmonė 2014“ didelių įmonių grupėje už progresyvius atliekų tvarkymo sprendimus ir gyventojų ekologinės savimonės ugdymą. Renginį organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Ūkio bei Aplinkos ministerijomis bei socialiniais partneriais.
 
2015 m. konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje 2014“ bendrovė įvertinta prizu nominacijoje „Palankiausias aplinkai procesas“ už įdiegtą aplinkai palankų technologinį procesą – maisto ir riebalų atskirtuvų turinio atliekų tvarkymo technologinius pajėgumus. Konkurso organizatoriai – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, VšĮ „Aplinkos vadybos ir audito institutas“ ir Inžinerinės ekologijos asociacija.
 
2015 m. verslo pasiekimų parodoje „Šiauliai 2015“ UAB „Šiaulių vandenys“ apdovanota  „Originaliausio stendo“ prizu. Šioje parodoje bendrovė pristatė vandentiekiu tiekiamą geriamąjį vandenį. Parodos metu buvo akcentuojama, kad moderniose Birutės ir Lepšių vandenvietėse išgautas ir paruoštas bei gyventojams vandentiekiu tiekiamas požeminis geriamasis vanduo yra kokybiškas bei saugus vartoti.
2014 metai
2014 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuojamame konkurse pripažinta sėkmingai vystanti veiklą ir apdovanota  „Sėkmingai dirbanti įmonė 2014“ prizu didelių įmonių grupėje.
 
2014 m. įteikta Aplinkos projektų valdymo agentūros padėka už efektyvų bendradarbiavimą 2013 m. įgyvendinant projektus vandentvarkos sektoriuje bei buvo pripažinta geriausia projektų vykdytoja vandenų projektų sektoriuje.
 
2014 m. AB LESTO organizuotame „Žaliojo protokolo“ konkurse bendrovė apdovanota už aktyvų darbuotojų įtraukimą ir racionalaus energijos vartojimo idėjų sklaidą įmonėje. Šis apdovanojimas susijęs su 2014 m. bendrovėje įdiegta Energijos naudojimo vadybos sistema, kuri atitinka ISO 50001:2011 (LST EN ISO 50001:2011) standarto reikalavimus. 
2013 metai
2013 m. Šiaulių pramonininkų asociacijos organizuotame konkurse „Sėkmingai dirbanti įmonė“ pripažinta nugalėtoja ir įvertinta prizu už naujų technologijų diegimą.
 
2013 m. konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje 2012“ apdovanota prizu už aplinkai palankų technologinį procesą su aiškiai matoma patirties perteikimo galimybe (Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiai) nominacijoje „Palankiausias aplinkai procesas“. Organizatoriai - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Aplinkos vadybos ir audito institutas bei Inžinerinės ekologijos asociacija.
2012 metai
2012 m. konkurso „Lietuvos metų gaminys 2012“ aukso medalis už sėkmingai įgyvendintą Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginių projektą. Organizatoriai - Lietuvos pramonininkų konfederacija.
 
2012 m. pripažinta sėkmingai veikusi 2012 metais ir pelnė Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuojamo konkurso „Sėkmingai dirbanti įmonė 2012“ apdovanojimą didelių įmonių grupėje. Organizatoriai - Lietuvos pramonininkų konfederacija.
 
2012 m. tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai 2012“ UAB „Šiaulių vandenys“ ir Vokietijos kompanija WTE Wassertechnik GmbH apdovanota už originaliausią stendą. Šioje parodoje buvo pristatomi 2012 m. rudenį pradėję veikti nauji Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiai, kuriuos ir statė WTE Wassertechnik GmbH.
 
2012 m. Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto organizuojamame konkurse UAB „Šiaulių vandenys“ buvo pripažinta laureate nominacijose „Patriotiškiausias Šiaulių miesto darbdavys“ ir  „Neribotų karjeros galimybių įmonė“.
 
2012 m. konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje 2011“ apdovanota prizu už biologinio nuotekų valymo procesą nominacijoje „Palankiausias aplinkai procesas“. Organizatoriai - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Aplinkos vadybos ir audito institutas bei Inžinerinės ekologijos asociacija.
 
2012 m. Šiaulių pramonininkų asociacijos organizuojamame kasmetiniame konkurse „Sėkmingai dirbanti įmonė 2011“ UAB „Šiaulių vandenys“ pripažinta nugalėtoja ir įvertinta prizu už sėkmingai įgyvendintus investicinius projektus.
2011 metai

2011 m. konkurso „Lietuvos metų gaminys 2011“ aukso medalis už rekonstruotą Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginių nuotekų biologinio valymo grandį. Organizatoriai - Lietuvos pramonininkų konfederacija.

2011 m. pripažinta sėkmingai veikusi 2011 metais ir pelnė Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuojamo konkurso „Sėkmingai dirbanti įmonė 2011“ apdovanojimą didelių įmonių grupėje. Organizatoriai - Lietuvos pramonininkų konfederacija.

2011 m. pripažinta „Sėkmingo verslo įmonė 2010“ didelių įmonių grupėje. Organizatoriai - Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai.

 
2010 metai
2010 m. konkurso „Lietuvos metų gaminys 2010“ aukso medalis už vandentvarkos projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ I etapo įgyvendinimą. Organizatoriai - Lietuvos pramonininkų konfederacija.
 
2010 m. bendrovė pripažinta sėkmingai dirbusi sudėtingomis ekonomikos sąlygomis 2010 metais ir pelnė „Sėkmingai dirbančios įmonės 2010“ apdovanojimą didelių įmonių grupėje. Organizatoriai - Lietuvos pramonininkų konfederacija.
 
2010 m. už įmonės veiklos tikslų ir krypčių integravimą į aplinkos apsaugos bei darbo saugos ir sveikatos politiką apdovanota konkurso „Pasiekimai aplinkosaugoje 2009“ nominacijoje „Geriausia integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema“. Organizatoriai – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Inžinerinės ekologijos asociacija, Aplinkos vadybos ir audito institutas.
 
2010 m. bendrovės įgyvendinto projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ pirmasis etapas pateko tarp trijų geriausių šalies projektų rinkimų „Europos burės 2010“ nominacijoje „Už aplinkos tausojimą“. Organizatoriai – Lietuvos Respublikos finansų ministerija kartu su kitomis Europos Sąjungos struktūrinę paramą administruojančiomis institucijomis.
2009 metai

2009 m. elektros ir šilumos energijos taupymo konkurse „Energy Trophy+“, kuris vyko Europos Sąjungoje, pelnė trečiąją vietą tarp projekte dalyvavusių Lietuvos įmonių. Organizatoriai - Intelligent Energy Europe, Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutas, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija.

2007 metai
2007 m. konkurso „Lietuvos metų gaminys 2007“ sidabro medaliais apdovanotas Birutės vandenvietėje paruošiamas geriamasis vanduo ir Abonentų aptarnavimo ir pardavimų departamento už veiklos efektyvumo didinimą. Organizatoriai - Lietuvos pramonininkų konfederacija.
 
2007 m. konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje 2006“ apdovanota prizu už sėkmingą bendradarbiavimą technologijų srityje nominacijoje „Tarptautinis bendradarbiavimas“. Organizatoriai – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Inžinerinės ekologijos asociacija, Aplinkos vadybos ir audito institutas.
2006 metai

2006 m. apdovanota dvejose konkurso „Pasiekimai aplinkosaugoje 2005“ nominacijose. Šiaulių miesto Birutės vandenvietėje paruošiamas geriamasis vanduo įvertintas prizu už gamtinių išteklių efektyvų panaudojimą“ nominacijoje „Palankiausias aplinkai procesas (gamyba)“, o Geriamojo vandens ir Nuotekų laboratorijų atliekami tyrimai šiame konkurse įvertinti prizu už aplinkai palankų technologinį procesą su aiškiai matoma patirties perteikimo galimybe nominacijoje „Palankiausias aplinkai procesas (gamyba)“. Organizatoriai – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Inžinerinės ekologijos asociacija, Aplinkos vadybos ir audito institutas.

2006 m. UAB „Šiaulių vandenys“ už veiklos viešinimą 2005 m. konkurse „Vandentvarka visuomenei 2005“ didžiųjų bendrovių grupėje buvo pripažinta nugalėtoja. Konkursą organizavo Lietuvos vandens tiekėjų asociacija kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Lietuvos inovacijų centro bei Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuotame konkurse „Šiaulių regiono inovacijų prizas 2006“ UAB „Šiaulių vandenys“ įvertinta diplomu. Konkursui bendrovė pristatė modernias elektroninės bankininkystės E-Pay bei M-Pay sistemas kategorijoje „Inovatyvus produktas“. Įdiegtos pažangios atsiskaitymo už suteiktas paslaugas sistemos skirtos kiekvienam „Šiaulių vandenys“ paslaugų vartotojui.

2005 metai

2005 m. nuotekų valykla apdovanota konkurso „Lietuvos metų gaminys 2005“ aukso medaliu nominacijoje „Aplinkosauginė pramonė“. Organizatoriai - Lietuvos pramonininkų konfederacija.

2005 m. Lietuvos pramoninkų konfederacijos iniciatyva pirmą kartą Lietuvoje Vokietijos (Hanoveris) Europos Gamtos mokslų akademijos Mokslinės tarybos sprendimu už ypatingus nuopelnus diegiant mokslinius tyrimus aplinkosauginėse technologijose, Didžiuoju nuopelnų kryžiumi apdovanotas bendrovės generalinis direktorius Ričardas Valskis.

2004 metai

2004 m. Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginiai įvertinti konkurso „Pasiekimai aplinkosaugoje 2003“ prizu už aplinkai palankų technologinį procesą su aiškiai matoma patirties perteikimo galimybe nominacijoje „Palankiausias aplinkai procesas (gamyba)“. Organizatoriai – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Inžinerinės ekologijos asociacija, Aplinkos vadybos ir audito institutas.

2003 metai

2003 m. konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje 2002“ apdovanota už aiškiai suprantamą ir išmatuojamą veiksmingą aplinkos apsaugos politiką nominacijoje „Geriausia aplinkos apsaugos (integruotos kokybės ir aplinkos apsaugos) vadybos sistema“. Organizatoriai – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Inžinerinės ekologijos asociacija, Aplinkos vadybos ir audito institutas.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-05-16