Dumblo apdorojimas

Atgal
Modernūs Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiai buvo pastatyti 2012 m. nuotekų valyklos teritorijoje (Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.).

Dumblo apdorojimo įrenginių technologiją sudaro šios pagrindinės grandys:

1. Dumblo pūdymas.
2. Pūdyto dumblo sausinimas.
3. Dumblo džiovinimas.
4. Energijos gamyba kogeneracinėje elektros ir šilumos energijos jėgainėje. 
 
Kogeneracinė elektros ir šilumos energijos jėgainė gali dirbti naudodama biodujas, tačiau jų pritrūkus, agregatus galima perjungti ir deginti gamtines dujas.
 
Dumblo apdorojimo schema.

Pasiekti rodikliai, apdorojant (pūdant) dumblą:

RodiklisMato vnt.20222023
Apdorota nuotekų dumblo tūkst. kub. m 198,7 201,2
Išgauta biodujų, apdorojant nuotekų dumblą tūkst. kub. m 872,9 901,4
Sutvarkyta dumblo (susidarė džiovinto dumblo granulių) t SM 1762,6 1778,5

Dėl pramonės įmonių išleidžiamos taršos, nuotekų valykloje susidarančiame dumble randama sunkiųjų metalų, todėl po pūdymo ir džiovinimo jis netinkamas nei tręšti, nei miškininkystėje, nei rekultivuoti (dėl šios priežasties dumblas priskiriamas III užterštumo kategorijai). Galutiniam taršaus dumblo sutvarkymui turi būti taikomos kitos alternatyvos, kaip deginimas.
 
Nuo 2020 m. vasario mėnesio nuotekų valymo dumblo apdorojimo procese susidarantis džiovintas dumblas yra perduodamas AB „Akmenės cementas“. Gamykla džiovinto dumblo granules degina kaip alternatyvų kurą ir šilumos energiją bei pelenus panaudoja cemento gamybai. Tokiu būdu tvarkant nuotekų dumblą nelieka jokių atliekų ir neteršiama aplinka.
 
Pasiekti rodikliai, deginant dujas kogeneracinėje elektros ir šilumos energijos jėgainėje: 

RodiklisMato vnt.20222023
Sunaudota biodujų MWh 9379,9 9382,7
iš jų išgautų dumblo apdorojimo įrenginiuose MWh 4 844,9 5 002,7
iš jų Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne išgautų biodujų MWh 4534,9 4380,0
Sunaudota gamtinių dujų MWh 4001,0 4438,1
Pagaminta šilumos energijos MWh 8586,9 9205,5
tame skaičiuje iš biodujų MWh 5 235,7 4962,7
Pagaminta elektros energijos MWh 3005,1 3207,7
 
Pasiekti rodikliai, eksploatuojant saulės fotovoltinę elektrinę:

RodiklisMato vnt.20222023
Pagaminta elektros energijos MWh 197,8 505,1
 
Pagaminta šilumos energija naudojama dumblo pūdytuvams šildyti ir apdorotam dumblui džiovinti, o elektros energija tiekiama nuotekų valymo bei dumblo apdorojimo technologiniams procesams.
 
Nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginių technologinis procesas yra automatizuotas. Procesai stebimi ir kontroliuojami nuotekų valyklos dispečerinėje. Automatizuota sistema užtikrina patikimą ir saugų įrenginių darbą bei padeda išvengti žmogaus klaidų.


Galerija


Pūdytuvai.
Riebalų priėmimo mazgas.
Veikliojo dumblo tankinimo centrifugos.
Polimerų ruošimo stotelė (dumblui tankinti).
Biodujų talpykla ir dujų žvakė.
Kombinuotos šilumos ir elektros jėgainės pastatas.
Kogeneratoriai. Deginant biodujas, gaminama elektros ir šilumos energija.
Dujų deginimo katilai. Deginant biodujas, gaminama šilumos energija.
Pūdyto dumblo maišymo siurbliai.
Šilumos paskirstymo mazgas.
Dezintegratorius.
Dumblo džiovykla.
Biofiltrai.
Dumblo paskirstymo ant džiovinimo juostos įrenginys.
Išdžiovinto dumblo išmetimas.
Džiovinto dumblo bunkeris.
Džiovinto dumblo pakavimas į maišus.
Džiovintas dumblas vežamas deginti į AB „Akmenės cementas“ gamyklą.
Džiovinto dumblo sandėliavimo aikštelė.
Šiaulių miesto nuotekų valykla ir dumblo apdorojimo įrenginiai.
Pūdytuvas.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-12