Dumblo apdorojimas

Atgal
Modernūs Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiai buvo pastatyti 2012 m. nuotekų valyklos teritorijoje (Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.).

Dumblo apdorojimo įrenginių technologiją sudaro šios pagrindinės grandys:

1. Dumblo pūdymas.
2. Pūdyto dumblo sausinimas.
3. Dumblo džiovinimas.
4. Energijos gamyba kogeneracinėje šilumos ir elektros energijos jėgainėje. 
 
Kogeneracinė šilumos ir elektros energijos jėgainė gali dirbti naudodama biodujas, tačiau jų pritrūkus, agregatus galima perjungti ir deginti gamtines dujas.
 
Dumblo apdorojimo schema.

Pasiekti rodikliai, apdorojant (pūdant) dumblą:

RodiklisMato vnt.20202021
Apdorota nuotekų dumblo tūkst. kub. m  215,26 207,98
Išgauta biodujų, apdorojant nuotekų dumblą tūkst. kub. m  905,4 945,8
Sutvarkyta dumblo (susidarė džiovinto dumblo granulių) t SM 1740,4 1908,9

Dėl pramonės įmonių išleidžiamos taršos, nuotekų valykloje susidarančiame dumble randama sunkiųjų metalų, todėl po pūdymo ir džiovinimo jis netinkamas nei tręšti, nei miškininkystėje, nei rekultivuoti (dėl šios priežasties dumblas priskiriamas III užterštumo kategorijai). Galutiniam taršaus dumblo sutvarkymui turi būti taikomos kitos alternatyvos, kaip deginimas.
 
Nuo 2020 m. vasario mėnesio nuotekų valymo dumblo apdorojimo procese susidarantis džiovintas dumblas yra perduodamas AB „Akmenės cementas“. Gamykla džiovinto dumblo granules degina kaip alternatyvų kurą ir šilumos energiją bei pelenus panaudoja cemento gamybai. Taip apdoroto džiovinto dumblo problema išsprendžiama maksimaliai, nepaliekant jokių atliekų ir neteršiant aplinkos. 
 
Pasiekti rodikliai, deginant dujas kogeneracinėje šilumos ir elektros energijos jėgainėje: 

RodiklisMato vnt.20202021
Sunaudota biodujų MWh 10760,1 9369,1
iš jų Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne išgautų biodujų MWh 5735,3 4119,9
Sunaudota gamtinių dujų MWh 3989,6 5338,4
Pagaminta šilumos energijos MWh 7214,7 8078,9
Pagaminta elektros energijos MWh 3972,9 3637,5
 
Pagaminta šiluma naudojama dumblo pūdytuvams šildyti ir apdorotam dumblui džiovinti, o elektra tiekiama nuotekų valymo bei dumblo apdorojimo technologiniams procesams.
 
Nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginių technologinis procesas yra automatizuotas. Procesai stebimi ir kontroliuojami nuotekų valyklos dispečerinėje. Automatizuota sistema užtikrina patikimą ir saugų įrenginių darbą bei padeda išvegti žmogaus klaidų.


Galerija


Pūdytuvai.
Riebalų priėmimo mazgas.
Veikliojo dumblo tankinimo centrifugos.
Polimerų ruošimo stotelė (dumblui tankinti).
Biodujų talpykla ir dujų žvakė.
Kombinuotos šilumos ir elektros jėgainės pastatas.
Kogeneratoriai. Deginant biodujas, gaminama elektros ir šilumos energija.
Dujų deginimo katilai. Deginant biodujas, gaminama šilumos energija.
Pūdyto dumblo maišymo siurbliai.
Šilumos paskirstymo mazgas.
Dezintegratorius.
Dumblo džiovykla.
Biofiltrai.
Dumblo paskirstymo ant džiovinimo juostos įrenginys.
Išdžiovinto dumblo išmetimas.
Džiovinto dumblo bunkeris.
Džiovinto dumblo pakavimas į maišus.
Džiovintas dumblas vežamas deginti į AB „Akmenės cementas“ gamyklą.
Džiovinto dumblo sandėliavimo aikštelė.
Šiaulių miesto nuotekų valykla ir dumblo apdorojimo įrenginiai.
Pūdytuvas.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-10-12