Lėšos veiklai viešinti

Skelbiama informacija apie lėšas, kurias uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 144133366, sandorio pagrindu sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams už jų Bendrovei suteiktas veiklos viešinimo paslaugas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, tvirtinamoje valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominėje klasifikacijoje.

LaikotarpisSandorio rūšisViešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas ir (ar) kodasLėšų suma, Eur (su PVM)Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas
2023-01-01 – 2023-12-31 Informacijos viešinimo vietinėje spaudoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis UAB „Šiaulių kraštas“, įmonės kodas 144032335 1 580,54 Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje
2023-01-01 – 2023-12-31 Informacijos viešinimo vietinėje televizijoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis UAB „Šiaulių apskrities televizija“, įmonės kodas 300003017 1 089,00 Informacijos viešinimas vietinėje televizijoje
2023-01-01 – 2023-12-31 Informacijos viešinimo vietinėje spaudoje paslaugos pirkimo–pardavimo sutartis VšĮ „Šiauliai plius“, įmonės kodas 300618252 2 066,20 Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje

Informacija apie lėšas, kurias Bendrovė sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, skelbiama Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS).

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-08