Slėginių nuotekų tinklų statybos darbai Šiaulių m. Bačiūnų g.

Atgal
Projektas vykdomas vadovaujantis UAB „Šiaulių vandenys“ investicijų planu 2021 m. ir UAB „Šiaulių vandenys“ strateginiu veiklos planu 2021–2023 m.
 
Projekto tikslas – padidinti slėginės nuotekų linijos Bačiūnų g. pralaidumą ir našumą, siekiant užtikrinti saugų nuotekų transportavimą ir aplinkos tausojimą.
 
Darbų vertė – 238 tūkst. Eur (be PVM). Projektas įgyvendinama UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis. Statybos rangovas – jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė – UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (pagrindinis partneris) ir UAB „Dovyra“.
 
Projektą vykdo UAB „Šiaulių vandenys“.

Problema
Bačiūnų gatvėje nuo Dubijos g. iki Lingailių g. 1997 m. nutiesus 7,5 km ilgio 160 mm skersmens slėginę nuotekų liniją, Rėkyvos nuotekų tinklai buvo prijungti prie miesto centralizuotos nuotekų sistemos. Sparčiai plečiantis urbanizuotoms teritorijoms šioje miesto dalyje, daugiau nei prieš du dešimtmečius nutiesta nuotekų linija tapo perkrauta.
 
Prie slėginio vamzdyno nauji vartotojai jungiami per individualias buitinių nuotekų siurblines. Augant vartotojų skaičiui ir didėjant nuotekų srautui, ši linija nebegali užtikrinti patikimo nuotekų transportavimo iš Lingailių g. esančios nuotekų siurblinės į miesto centralizuotą nuotekų sistemą. Siekiant perpumpuoti padidėjusį nuotekų kiekį, tenka didinti slėgį vamzdyne, tačiau dėl to išauga avarijų ir aplinkos taršos tikimybė. Dieną Lingailių nuotekų siurblinėje siurblys su dažnio keitikliu dirba be pertrūkių, o tai rodo, kad perpumpavimo pajėgumai išnaudojami maksimaliai.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ ieškant išeičių, nuspręsta padidinti šios 7,5 km ilgio slėginės nuotekų linijos pralaidumą, lygiagrečiai įrengiant naują PE (polietileninį) 200 mm skersmens vamzdyną. 2020 m. bendrovė pasirengė techninį projektą ir gavo leidimą statybai. Nauji nuotekų tinklai bus tiesiami etapais. Šiuo etapu pagal pasirašytą rangos sutartį bus tiesiamas 4,2 km ilgio vamzdynas Bačiūnų gatvės atkarpoje nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g. Likusi 3,3 km atkarpa nuo Žaliasodžių g. iki Lingailių g. bus įrengta vėliau.
Projekto eiga
2020 m. birželio 20 d. UAB „Šiaulių vandenys“ parengė buitinių nuotekų slėginių tinklų Bačiūnų g. nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g., Šiaulių m. supaprastintą statybos projektą.
 
2020 m. liepos 23 d. Šiaulių miesto savivaldybė pagal parengtą supaprastintą statybos projektą išdavė leidimą statyti naujus nuotekų slėginius tinklus.
 
2021 m. birželio 23 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė – UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (pagrindinis partneris) ir UAB „Dovyra“ – pasirašė rangos sutartį. Pagal šią sutartį per 16 mėn. Bačiūnų g. nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g. bus pastatyta nauja 4,2 km ilgio slėginė nuotekų linija. Darbų vertė – 238 tūkst. Eur (be PVM).
 
2021 m. birželio 28 d. darbų pradžia.
Projekto darbai
Per 16 mėnesių šalia Bačiūnų gatvės nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g. bus nutiesta nauja 4,2 km ilgio slėginė nuotekų linija. Nauja linija bus tiesiama maždaug 2 m gylyje šalia esamo vamzdyno, kuris yra įrengtas šalia gatvės, uždaru būdu, kryptinio gręžimo metodu. Dėl vykdomų darbų gyventojams nesutriks nuotekų surinkimo paslauga, taip pat nebus ribojamas eismas Bačiūnų gatvėje.
 
Nutiesus naujus slėginius nuotekų tinklus, padidės jų našumas, bus užtikrintas saugus nuotekų transportavimas, taip pat atsiras galimybė plėstis aptarnavimo zonai šioje miesto dalyje, bus tausojama aplinka.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-06-30