Slėginių nuotekų tinklų statybos darbai Šiaulių m. Bačiūnų g.

Atgal
Projektas vykdomas vadovaujantis UAB „Šiaulių vandenys“ investicijų planu 2021 m. / 2023 m. ir UAB „Šiaulių vandenys“ strateginiu veiklos planu 2021–2023 m. / 2023–2025 m.
 
Projekto tikslas – padidinti slėginės nuotekų linijos Bačiūnų g. pralaidumą ir našumą, siekiant užtikrinti saugų nuotekų transportavimą ir aplinkos tausojimą.
 
Projektą vykdo ir finansuoja UAB „Šiaulių vandenys“.

Problema
Bačiūnų gatvės atkarpoje nuo Dubijos g. iki Lingailių g. 1997 m. nutiesus 7,5 km (160 mm skersmens) slėginę nuotekų liniją, Rėkyvos seniūnijos nuotekų tinklai buvo prijungti prie miesto centralizuotos nuotekų sistemos. Sparčiai plečiantis urbanizuotoms teritorijoms šioje miesto dalyje, taip pat augant vartotojų skaičiui ir didėjant nuotekų srautui, slėginė nuotekų linija tapo perkrauta, išaugo avarijų ir aplinkos taršos tikimybė.
 
Prie slėginio vamzdyno nauji vartotojai jungiami per individualias buitinių nuotekų siurblines. Augant vartotojų skaičiui ir didėjant nuotekų srautui, ši linija nebegali užtikrinti patikimo nuotekų transportavimo iš Lingailių g. esančios nuotekų siurblinės į miesto centralizuotą nuotekų sistemą. Siekiant perpumpuoti padidėjusį nuotekų kiekį, tenka didinti slėgį vamzdyne, tačiau dėl to išauga avarijų ir aplinkos taršos tikimybė. Dieną Lingailių nuotekų siurblinėje siurblys su dažnio keitikliu dirba be pertrūkių, o tai rodo, kad perpumpavimo pajėgumai išnaudojami maksimaliai.
 
Ieškant išeičių, UAB „Šiaulių vandenys“ nusprendė padidinti slėginės nuotekų linijos pralaidumą, lygiagrečiai įrengiant naują PE (polietileninį) 200 mm skersmens vamzdyną. 2020 m. bendrovė pasirengė techninį projektą ir gavo leidimą statybai. Nuotekų trasos įrengimo darbai padalinti į du etapus.
 
Pirmuoju etapu pagal pasirašytą rangos sutartį su jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe – UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (pagrindinis partneris) ir UAB „Dovyra“, nutiestas 4,12 km ilgio vamzdynas Bačiūnų gatvės atkarpoje nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g. Antruoju etapu pagal pasirašytą rangos sutartį su UAB „Daižeda“ bus tiesiama likusi 2,7 km atkarpa nuo Žaliasodžių g. iki Lingailių g., kur įrengta požeminė nuotekų siurblinė.
I etapas
Projekto eiga
 
2020 m. birželio 20 d. UAB „Šiaulių vandenys“ parengė buitinių nuotekų slėginių tinklų Bačiūnų g. nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g., Šiaulių m. supaprastintą statybos projektą.
 
2020 m. liepos 23 d. Šiaulių miesto savivaldybė pagal parengtą supaprastintą statybos projektą išdavė leidimą statyti naujus nuotekų slėginius tinklus.
 
2021 m. birželio 23 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė – UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (pagrindinis partneris) ir UAB „Dovyra“ – pasirašė rangos sutartį. Pagal šią sutartį per 16 mėn. Bačiūnų gatvėje nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g. įrengta nauja 4,12 km ilgio slėginė nuotekų linija. Darbų vertė – 238 tūkst. Eur (be PVM).
 
2021 m. birželio 28 d. darbų pradžia.
 
2022 m. rugpjūčio 5 d. darbų pabaiga – slėginės nuotekų linijos statyba užbaigta, tinklai eksploatuojami.
 
Projekto darbai
 
Pirmuoju etapu Šiaulių m. Rėkyvos seniūnijoje, Bačiūnų gatvėje nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g. buvo nutiesta nauja 4,12 km ilgio (200 mm skersmens) slėginė nuotekų linija bei sumontuoti 5 nuotekų šuliniai. Tinklai įrengti maždaug 2 m gylyje šalia esamo vamzdyno, uždaru būdu, kryptinio gręžimo metodu. 
II etapas

Projekto eiga

2023 m. rugpjūčio 7 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Daižeda“ pasirašė projekto „Slėginių nuotekų tinklų statybos Šiaulių m. Bačiūnų g. darbų pirkimo–pardavimo sutartį“. Pagal šią sutartį per 11 mėn. Bačiūnų gatvėje nuo Žaliasodžių g. iki Lingailių g., kur įrengta požeminė nuotekų siurblinė, bus tęsiama naujos 2,65 km ilgio slėginės nuotekų linijos statyba. Darbų vertė – 184,5 tūkst. Eur (be PVM).

2023 m. rugpjūčio 16 d. darbų pradžia.

Projekto darbai

Antruoju etapu Šiaulių m. Rėkyvos seniūnijoje, Bačiūnų gatvėje nuo Žaliasodžių g. iki Lingailių g., kur įrengta požeminė nuotekų siurblinė, tęsiama naujos 2,65 km ilgio (200 mm skersmens) slėginės nuotekų linijos statyba. Tinklai įrengiami maždaug 2 m gylyje šalia esamo vamzdyno, uždaru būdu, kryptinio gręžimo metodu. Dėl vykdomų darbų gyventojams nesutriks nuotekų surinkimo paslauga, taip pat nebus ribojamas eismas Bačiūnų gatvėje.

Antruoju etapu bus pilnai užbaigta naujos slėginės nuotekų linijos (iš viso 6,8 km ilgio) Bačiūnų gatvėje statyba. Įrengus didesnio skersmens (200 mm) vamzdyną šios gatvės atkarpoje nuo Dubijos g. iki Lingailių g., bus užtikrintas nuotekų pralaidumas ir saugus transportavimas, išsiplės centralizuoto nuotekų tvarkymo zona Rėkyvos seniūnijoje, todėl atsiras galimybė jungtis naujiems vartotojams, bus tausojama aplinka.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-19