Vandens paslaugų kainos gyventojams

Atgal
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos vartotojams (gyventojams), taikomos nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.
 
Eil. Nr.Paslauga* / klientaiKaina Eur/m3
be PVMsu PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: 2,10  2,54
1.1. geriamojo vandens tiekimo 0,85  1,03
1.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,25  1,51
1.2.1. nuotekų surinkimo 0,47  0,57
1.2.2. nuotekų valymo 0,48  0,58
1.2.3.  nuotekų dumblo tvarkymo 0,30  0,36
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: 2,06
 2,50
2.1. geriamojo vandens tiekimo 0,84  1,02
2.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,22  1,48
2.2.1. nuotekų surinkimo 0,46  0,56
2.2.2. nuotekų valymo 0,47  0,57
2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,29  0,35
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: 2,05 2,48
3.1. geriamojo vandens tiekimo 0,83 1,00
3.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,22 1,48
3.2.1. nuotekų surinkimo 0,46 0,56
3.2.2. nuotekų valymo 0,47 0,57
3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,29 0,35
 Paslauga** / klientai
4. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:    
4.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, butui per mėnesį 0,88 1,06
4.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per mėnesį 0,52 0,63
5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade, namui per mėnesį 4,31 5,22
6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:       
6.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, apskaitos prietaisui per mėnesį 0,87 1,05
6.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per mėnesį 0,51 0,62
7. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina 6,10 7,38
 
*Taikomos perskaičiuotos bazinės kainos patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-266 ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-160, kurias Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 2021 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-499.
 
**Taikomos bazinės kainos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-234 ir 2019 m. gegužės 21 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-181, kurias Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino 2019 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-126.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų bazinės kainos taikomos nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. ir galioja metus, o po metų vėl bus perskaičiuojamos.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 (2020 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. O3E-28 redakcija).

Mokestis už paviršines nuotekas
Mokestis už paviršinių nuotekų kiekį apskaičiuojamas vadovaujantis 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas).
 
Nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiasi vidutinis daugiametis kritulių kiekis (Hf) mm Šiaulių mieste, kuris taikomas skaičiuojant mokėtinas sumas už paviršinių nuotekų tvarkymą. Vadovaujantis Reglamento 8 punktu (aktuali redakcija nuo 2019 m. lapkričio 1 d.), šiuo metu vidutinis daugiametis kritulių kiekis yra 609 mm per metus, t. y. 50,75 mm per mėnesį. Nekintanti vidutinė kritulių reikšmė nustatyta iki 2030 m. gruodžio 31 d.


Turite klausimų? Parašykite mums

 
Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-27