Vandens paslaugų kainos gyventojams

Atgal
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos vartotojams (gyventojams), taikomos nuo 2023 m. vasario 1 d.
 
Eil. Nr.Paslauga* / klientaiKaina Eur/m3
be PVMsu PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: 3,34 4,0414
1.1. geriamojo vandens tiekimo 1,30  1,573
1.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 2,04  2,4684
1.2.1. nuotekų surinkimo 0,74  0,8954
1.2.2. nuotekų valymo 0,79  0,9559
1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,51  0,6171
  Šios grupės vartotojų geriamojo vandens litro kaina  0,0013 0,00157
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: 3,30
 3,993
2.1. geriamojo vandens tiekimo 1,29  1,5609
2.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 2,01  2,4321
2.2.1. nuotekų surinkimo 0,73  0,8833
2.2.2. nuotekų valymo 0,78  0,9438
2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,50  0,605
  Šios grupės vartotojų geriamojo vandens litro kaina 0,00129 0,00156
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: 3,29 3,9809
3.1. geriamojo vandens tiekimo 1,28 1,5488
3.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 2,01 2,4321
3.2.1. nuotekų surinkimo 0,73 0,8833
3.2.2. nuotekų valymo 0,78 0,9438
3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,50 0,605
  Šios grupės vartotojų geriamojo vandens litro kaina 0,00128 0,00155
 Paslauga** / klientai
4. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:    
4.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, butui per mėnesį 0,88 1,0648
4.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per mėnesį 0,52 0,6292
5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade, namui per mėnesį 4,31 5,2151
6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:       
6.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, apskaitos prietaisui per mėnesį 0,87 1,0527
6.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per mėnesį 0,51 0,6171
7. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina 6,10 7,3810
 
PASTABA. Apskaičiuojant kainą su PVM, suma apvalinama, todėl galima paklaida.
 
*Taikomos perskaičiuotos kainos (be PVM) nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1774.
 
**Taikomos bazinės kainos (be PVM) patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-234 ir 2019 m. gegužės 21 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-181, kurias Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino 2019 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-126.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“.

Mokestis už paviršines nuotekas
Mokestis už paviršinių nuotekų kiekį apskaičiuojamas vadovaujantis 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas).
 
Nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiasi vidutinis daugiametis kritulių kiekis (Hf) mm Šiaulių mieste, kuris taikomas skaičiuojant mokėtinas sumas už paviršinių nuotekų tvarkymą. Vadovaujantis Reglamento 8 punktu (aktuali redakcija nuo 2019 m. lapkričio 1 d.), šiuo metu vidutinis daugiametis kritulių kiekis yra 609 mm per metus, t. y. 50,75 mm per mėnesį. Nekintanti vidutinė kritulių reikšmė nustatyta iki 2030 m. gruodžio 31 d.
Kainos, taikytos iki 2023-01-31
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos vartotojams (gyventojams), taikytos nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. sausio 31 d.
 
Eil. Nr.Paslauga* / klientaiKaina Eur/m3
be PVMsu PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: 2,82 3,4122
1.1. geriamojo vandens tiekimo 1,09  1,3189
1.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,73  2,0933
1.2.1. nuotekų surinkimo 0,66  0,7986
1.2.2. nuotekų valymo 0,63  0,7623
1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,44  0,5324
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: 2,78
 3,3638
2.1. geriamojo vandens tiekimo 1,08  1,3068
2.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,70  2,0570
2.2.1. nuotekų surinkimo 0,65  0,7865
2.2.2. nuotekų valymo 0,62  0,7502
2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,43  0,5203
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: 2,77 3,3517
3.1. geriamojo vandens tiekimo 1,07 1,2947
3.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,70 2,0570
3.2.1. nuotekų surinkimo 0,65 0,7865
3.2.2. nuotekų valymo 0,62 0,7502
3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,43 0,5203
 Paslauga** / klientai
4. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:    
4.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, butui per mėnesį 0,88 1,0648
4.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per mėnesį 0,52 0,6292
5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade, namui per mėnesį 4,31 5,2151
6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:       
6.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, apskaitos prietaisui per mėnesį 0,87 1,0527
6.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per mėnesį 0,51 0,6171
7. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina 6,10 7,3810
 
PASTABA. Apskaičiuojant kainą su PVM, suma apvalinama, todėl galima paklaida.
 
*Taikytos perskaičiuotos bazinės kainos (be PVM) patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-288 ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-274, kurias Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 2022 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3E-810.
 
**Taikytos bazinės kainos (be PVM) patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-234 ir 2019 m. gegužės 21 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-181, kurias Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino 2019 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-126.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“.


Turite klausimų? Parašykite mums

 
Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-29