Skundų priėmimo tvarka

Atgal
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi bei siekiant sklandaus ir operatyvaus vartotojų skundų nagrinėjimo, bendrovėje patvirtintos „Vartotojų skundų nagrinėjimo UAB „Šiaulių vandenys“ taisyklės“, su kuriomis galima susipažinti viešai.

Pažymime, kad vartotojas, manantis, kad bendrovė pažeidė jo teises ir teisėtus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į bendrovę ir nurodyti savo reikalavimus, užpildydamas šią formą.

Skundas bus išnagrinėtas ir atsakymas raštu pateikiamas kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo kitos dienos po skundo gavimo. Ypatingais atvejais (skundo nagrinėjimas yra komplikuotas ir sudėtingas) skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęsiamas iki 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.
 
Abonentų ir vartotojų skundus ne teismo tvarka nagrinėja šios institucijos:

1. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (www.vmvt.lt; Ragainės g. 80, Šiauliai) – abonentų ir vartotojų skundus dėl abonentams ir vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų nesilaikymo;

2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (www.vartotojoteises.lt; A. Mickevičiaus g. 34, Šiauliai) – vartotojų skundus dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, geriamojo vandens apskaitos, vandentiekio avarijų, geriamojo vandens tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo ir sąskaitų pateikimo;

3. Šiaulių miesto savivaldybės administracija (www.siauliai.lt; Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) – abonentų ir vartotojų skundus dėl geriamojo vandens išgavimo, tiekimo, paviršinių nuotekų tvarkymo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo organizavimo ir koordinavimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, būtinų viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, perdavimo ar naudojimo šiame įstatyme nurodytais būdais organizavimo;

4. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (www.regula.lt; Verkių g. 25C-1, Vilnius) – abonentų ir vartotojų ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, nuotekų transportavimo paslaugų kainų, laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų ir jų taikymo.


Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus tel. +370 41 59 22 62.


Turite klausimų? Parašykite mums

 
Paskutinį kartą redaguota: 2024-07-01