Sutarčių su įmonėmis sudarymo tvarka

Atgal
Sudarant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ar paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimo sutartis su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, pateikiami šie dokumentai:
 • prašymas sudaryti sutartį, kuriame nurodoma:
  • įmonės pavadinimas,
  • objekto, kuriam bus teikiamos paslaugos adresas, veiklos rūšis,
  • įmonės kodas,
  • PVM mokėtojo kodas,
  • atsiskaitomosios sąskaitos numeris,
  • bankas, banko kodas,
  • telefonas, faksas, el. pašto adresas,
  • sąskaitų ir kitos korespondencijos siuntimo adresas,
  • įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašas ir įmonės antspaudas,
  • nuotekas teršiančių medžiagų koncentracijos (jei vanduo naudojamas gamybos poreikiams).
 • įmonės registravimo pažymėjimo kopija;
 • patalpų nuosavybę įrodantis dokumentas;
 • įmonei priklausančios teritorijos ploto dokumento kopija (paviršinių nuotekų nuvedimo sutarčiai);
 • jei patalpos iki šios sutarties sudarymo priklausė kitam savininkui – patalpų perdavimo akto kopija, kurioje nurodomi vandens skaitiklių rodmenys patalpų perėmimo metu.
Daugiau informacijos suteiks Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrius tel. +370 41 59 22 62.


Turite klausimų? Parašykite mums

 
Paskutinį kartą redaguota: 2024-07-01