Sutarčių su įmonėmis sudarymo tvarka

Atgal
Sudarant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ar paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimo sutartis su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, pateikiami šie dokumentai:
 • prašymas sudaryti sutartį, kuriame nurodoma:
  - įmonės pavadinimas,
  - objekto, kuriam bus teikiamos paslaugos adresas, veiklos rūšis, 
  - įmonės kodas, 
  - PVM mokėtojo kodas, 
  - atsiskaitomosios sąskaitos numeris, 
  - bankas, banko kodas, 
  - telefonas, faksas, el. pašto adresas,
  - sąskaitų ir kitos korespondencijos siuntimo adresas, 
  - įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašas ir įmonės antspaudas, 
  - nuotekas teršiančių medžiagų koncentracijos (jei vanduo naudojamas gamybos poreikiams).
 • įmonės registravimo pažymėjimo kopija;
 • patalpų nuosavybę įrodantis dokumentas;
 • įmonei priklausančios teritorijos ploto dokumento kopija (paviršinių nuotekų nuvedimo sutarčiai);
 • jei patalpos iki šios sutarties sudarymo priklausė kitam savininkui – patalpų perdavimo akto kopija, kurioje nurodomi vandens skaitiklių rodmenys patalpų perėmimo metu.
Daugiau informacijos suteiks Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentas tel. (8 41) 59 22 62.


Turite klausimų? Parašykite mums

 
Paskutinį kartą redaguota: 2023-05-22