Mokestis už paviršines nuotekas

Atgal
Mokestis už paviršinių nuotekų kiekį apskaičiuojamas vadovaujantis 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas).
 
Nuo 2021 m. sausio 1 d. keitėsi vidutinis daugiametis kritulių kiekis (Hf) mm Šiaulių mieste, kuris taikomas skaičiuojant įmonėms ir įstaigoms mokėtinas sumas už paviršinių nuotekų tvarkymą. Vadovaujantis Reglamento 8 punktu (aktuali redakcija nuo 2019 m. lapkričio 1 d.), šiuo metu vidutinis daugiametis kritulių kiekis yra 609 mm per metus, t. y. 50,75 mm per mėnesį. Nekintanti vidutinė kritulių reikšmė nustatyta iki 2030 m. gruodžio 31 d.
 
Atsižvelgiant į tai, kas mėnesį už paviršinių nuotekų tvarkymą bus mokamos pastovios sumos ir jos nesikeis iki 2030 m. gruodžio 31 d., jei nesikeis Reglamente numatytas paviršinių nuotekų kiekio skaičiavimas, juridinių asmenų deklaruoti teritorijų plotai ir urbanizuotų teritorijų paviršiaus tipai.

Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamento tel. +370 41 59 22 62.


Turite klausimų? Parašykite mums

 
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-22