Aukštrakių nuotekų valymo įrenginių valymo proceso pertvarkymas

Atgal
 
Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3. prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika ir UAB „Šiaulių vandenys“. Darbų vertė – 4,868 mln. litų (be PVM). 94,47 proc. - Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 5,53 proc. - UAB „Šiaulių vandenys“ lėšos.

Nuotekų valymo įrenginių valymo proceso rekonstrukcijos darbus atliko UAB „Arginta“. Projektą vykdė UAB „Šiaulių vandenys“.

Problema
Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginiai pradėti eksploatuoti 2004 m. kovo 26 d. Pagal tuo metu galiojantį dokumentą „Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti“ reikalavimai išvalytoms nuotekoms buvo: bendram azotui - 18 mg/l, bendram fosforui - 1,5 mg/l. 2006 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija patvirtino griežtesnius reikalavimus nuotekoms tvarkyti, kurie įsigaliojo 2010 m. Vadovaujantis pakeistu „Nuotekų tvarkymo reglamentu“, išvalymo rodikliai turi būti: bendram azotui - 10 mg/l, bendram fosforui - 1,0 mg/l. Azoto ir fosforo junginių šalinimo rodiklių atitiktį reglamentuoja ir Europos Sąjungos direktyvos.

Norint pasiekti tokius nuotekų išvalymo rodiklius, buvo būtina rekonstruoti nuotekų valyklos biologinio valymo grandį, t. y. veikliojo dumblo reaktorių azoto ir fosforo šalinimo technologiją. 2011 m. rekonstravus nuotekų biologinio valymo grandį, pasiekti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Europos Sąjungos direktyvų reglamentuojami azoto ir fosforo junginių šalinimo rodikliai.
Projekto eiga
2009 m. liepos 17 d. paskelbtas viešas konkursas statybų rangovui parinkti. Konkurso laimėtojas turės parengti ir įrenginių pertvarkymo projektą. Pasiūlymai buvo priimami iki 2009 m. rugsėjo 7 d.

Projektui įgyvendinti gauti du pasiūlymai. 2009 m. rugsėjo 7 d. atplėšti tik techniniai dalyvių pasiūlymai. Finansiniai pasiūlymai atplėšti po kelių savaičių, po viešojo pirkimo komisijos įvertinimo, ar konkursui pateikti dalyvių pasiūlymai atitinka techninius ir kvalifikacinius reikalavimus. Tinkamais pripažinti techniniai pasiūlymai vertinami pagal „ekonominio naudingumo“ kriterijų, t. y. atsižvelgiant į eksploatavimo išlaidas ir darbų kainą.

2010 vasario 17 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Arginta“ pasirašė vandentvarkos infrastruktūros projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (Šiauliai, Ginkūnai)“ veiklos „Aukštrakių nuotekų valymo įrenginių valymo proceso pertvarkymas“ statybos rangos sutartį.

2010 m. kovo 20 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Alresta“ pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (Šiauliai, Ginkūnai)“ veiklos „Aukštrakių nuotekų valymo įrenginių valymo proceso pertvarkymas“ techninės priežiūros sutartį.

2010 m. kovo 29 d. darbų pradžia.

2010 m. rugsėjo 9 d. UAB „Šiaulių vandenys“ statybų rangovui UAB „Arginta“ perdavė statybų leidimus ir suteikė statybvietės valdymo teisę.

2011 m. birželio 27 d. darbų pabaiga.
Projekto darbai
Įrenginių pertvarkymo projektas įgyvendintas Šiaulių miesto nuotekų valykloje (Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r.). Darbų pabaiga 2011 m. birželio 29 d.

Rekonstruojant veikliojo dumblo reaktorių azoto ir fosforo šalinimo technologiją, atlikti šie pagrindiniai darbai.

Sumontuoti prietaisai procesui valdyti ir reguliuoti:
 • Papildoma pertvara, siurbliai ir vamzdynai,
 • Cheminių reagentų dozavimo ir sandėliavimo įranga,
 • Fosfatų, amonio azoto, nitratų azoto analizatoriai,
 • Dumblo lygio matuokliai, automatiniai skląsčiai dumblo šalinimui.
Įrengta ir pakeista technologinė įranga:
 • Įrengtos maišyklės (2 vnt.),
 • Pakeistos susidėvėjusios membraninių difuzorių gumos (5 654 vnt.),
 • Pakeisti membraniniai difuzoriai su vamzdynais ir fasoninėmis dalimis (1 000 vnt.),
 • Pakeistos orapūtės (2 vnt.),
 • Pakeistas sklendžių valdymo kompresorius.
Procesų valdymo ir automatinės dalies tobulinimui:
 • Sumontuoti analizatoriai, kontrolės matavimo prietaisai, automatikos ir valdymo įranga,
 • Atnaujinta SCADA sistemos techninė ir programinė įranga,
 • Įrengta oro išvalymo ir viršslėgio oro tiekimo į automatikos skydus sistema,
 • Įrengta paduodamo į sausinimą dumblo apskaita,
 • Įrengta ketvirto lygio apsauginė - priešgaisrinė signalizacija,
 • Įrengtos papildomos stacionarios vaizdo kameros ir 1 valdoma vaizdo kamera,
 • Įrengtas vaizdo įrašymo archyvavimo įrenginys,
 • Numatyta nauja laboratorinė įranga,
 • Įrengti vietinio gręžinio vandens gerinimo įrenginiai geležiai ir amoniui šalinti.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-26