2021 m.

Nuotekų valykloje įrengta saulės elektrinė leis pasigaminti dar daugiau žaliosios energijos

2021 m. liepos 07 d.

UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų valykloje įgyvendins dar vieną atsinaujinančios energetikos projektą ir nuotekų valymo procesuose naudos dar daugiau žaliosios energijos. Bendrovė liepos 1 d. su UAB „Ignitis“ pasirašė projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo ir statybos darbų“ pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią per 5 mėnesius nuotekų valykloje bus pastatyta 500 kilovatų galios saulės fotovoltinė elektrinė. Įdiegtos pažangios technologijos bendrovei leis sumažinti išlaidas elektros energijai ir prisidėti prie aplinkos tausojimo.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ sprendimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus panaudojant saulės šviesos energiją, pritarė Valstybinės energetikos reguliavimo taryba (VERT). Bendrovė praėjusių metų pabaigoje pateikė paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir gavo patvirtinimą, jog priemonei įgyvendinti bus skirta 30 proc. subsidija pagal Klimato kaitos programą. Bendrovei įvykdžius darbų pirkimo konkursą, paaiškėjo, kad saulės elektrinės statyba kainuos 274,5 tūkst. Eur (be PVM).
 
Žaliosios energijos iš saulės UAB „Šiaulių vandenys“ turėtų pasigaminti jau šių metų pabaigoje. Konkursą laimėjusi UAB „Ignitis“ pirmiausia imsis jėgainės projektavimo darbų. 500 kW galios saulės fotoelektriniai moduliai bus montuojami nuotekų valyklos teritorijoje (Jurgeliškių kaime 5, Šiaulių r.) dvejose vietose šalia nuotekų valyklos administracinio pastato. Bendras konstrukcijų plotas užims beveik 2,4 tūkst. kv. metrų, o visam saulės parkui įrengti bus reikalingas apie 6 tūkst. kv. metrų plotas.
 
Rangovas turės pasirūpinti visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą, taip pat saulės elektrinės pajungimu prie UAB „Šiaulių vandenys“ vidaus ir išorinių AB „ESO“ elektros tinklų. Atlikus įrenginių paleidimo ir derinimo darbus bei gavus VERT leidimą gaminti elektros energiją, rangovas vienerius metus vykdys garantinę įrenginių priežiūrą. Garantiniu laikotarpiu rangovas teiks ataskaitas apie elektrinės veikimą, užtikrinant sutartyje suplanuotą metinį elektros energijos gamybos kiekį.
 
Planuojama, kad saulės elektrinė per metus pagamins apie 450–495 MWh žaliosios elektros energijos mažiausiai už 40–45 tūkst. eurų. Visa pagaminta elektra bus suvartojama nuotekų valymo technologiniams poreikiams. Susidaręs elektros energijos perteklius bus atiduodamas į skirstomąjį tinklą pasaugoti, o atsiradus poreikiui, susigrąžinamas.
 
Per metus nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo procesams sunaudojama apie 6,8 tūkst. MWh elektros energijos, iš jų apie 4 tūkst. MWh UAB „Šiaulių vandenys“ pasigamina pati kogeneracinėje šilumos ir elektros energijos jėgainėje, kuri pastatyta 2012 m. kartu su dumblo apdorojimo įrenginiais. Kogeneracinėje jėgainėje elektros ir šilumos energija gaminama deginant biodujas, kurios išgaunamos pūdant nuotekų dumblą ir riebalų atliekas, o taip pat įsigijus biodujų iš Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno, kur jos susidaro pūvant atliekoms. Trūkstant biodujų šilumos energijai gaminti, bendrovė papildomai perka ir gamtinių dujų.
 
Išankstiniais skaičiavimais, šis aplinką tausojantis sprendimas, tarnausiantis apie 25 metus, UAB „Šiaulių vandenys“ atsipirks per 8–9 metus ir ateityje leis ženkliai sutaupyti. Bendrovei mažiau perkant elektros, pagamintos naudojant taršias technologijas, saulės elektrinės eksploatacijos laikotarpiu anglies dvideginio emisijų sumažės apie 5200 tonų.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-28