Privatumo ir slapukų politika

Atgal

UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Šiaulių vandenys“ interneto svetainės privatumo politika (toliau – Politika) nustato UAB „Šiaulių vandenys“ (toliau – Bendrovė) interneto svetainėje naudojamus informacijos rinkimo ir tvarkymo metodus, užtikrinant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.
2. Vykdant Bendrovės interneto svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymą, vadovaujamasi Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) nuostatomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
3. Ši Politika taikoma tais atvejais, kai lankytojas lankosi www.siauliuvandenys.lt interneto svetainėje. Ši Politika netaikoma, kai lankytojai naršo kitų bendrovių interneto svetainėse patekdami per www.siauliuvandenys.lt interneto svetainę.
4. Politikoje naudojamos sąvokos atitinka Reglamente vartojamas sąvokas.
5. Duomenų valdytojas yra Bendrovė, į. k. 144133366, Vytauto g. 103, Šiauliai.
 
II SKYRIUS
INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS IR TIKSLAS
 
6. Bendrovės interneto svetainėje tvarkomi svetainės lankytojų asmens duomenys šiais tikslais:
6.1. Bendrovė savo internetinėje svetainėje naudoja slapukus (angl. – cookies), siekdama užtikrinti greitą ir patogų naudojimąsi Bendrovės interneto svetaine ir efektyvų informacijos prieinamumą joje, taip pat siekiant nustatyti, ar interneto svetainė yra naudinga, informatyvi bei kaip ją tobulinti ateityje;
6.2. Bendrovė tvarko duomenis Elektroninės sąskaitos (EDS) portale esaskaita.siauliuvandenys.lt;
6.3. Bendrovė tvarko svetainės lankytojų suvedamus duomenis Bendrovės svetainėse esančiose užklausos formose;
6.4. Bendrovė tvarko svetainės lankytojų suvedamus duomenis paslaugų ir aptarnavimo įvertinimo anketose;
6.5. Bendrovė tvarko svetainės lankytojų el. pašto adresus naujienlaiškių siuntimo tikslais.
7. Slapukai:
7.1. slapukas yra tekstinis elementas, kurį interneto svetainė išsaugo svetainės lankytojo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankoma Bendrovės interneto svetainėje. Tai leidžia interneto svetainei tam tikrą laiką prisiminti svetainės lankytojo veiksmus ir nustatymus tam, kad svetainės lankytojui nereikėtų kaskart juos įvesti pakartotinai apsilankius svetainėje;
7.2. duomenys apie naudojamus slapukus:

Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas / galiojimo laikas
CMSSESSIDX Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu / iki interneto svetainės lango uždarymo.
cookiesAgree Slapukas, naudojamas atpažinti, ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų svetainėje. Nuo sutikimo / iki ištrynimo.
cookiesLevelX Slapukas, atskiriantis, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje. Nuo sutikimo / iki ištrynimo.
_ga Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje. Nuo sutikimo / 2 metai.
_gat Šie slapukai naudojami „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Pirmą kartą atėjus į puslapį / iki sesijos pabaigos.
_gid Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ siekiant atpažinti asmenį. Pirmo įėjimo į puslapį metu / 2 dienos.
PHPSESSID Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai identifikuoti. Įėjimo į puslapį metu / iki sesijos pabaigos.
mycookie Standartinis slapukas. Įėjimo į puslapį metu / iki interneto svetainės lango uždarymo.

7.3. teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą, prieinamumą ir saugumą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti svetainės lankytojo pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra svetainės lankytojo sutikimas. Jei svetainės lankytojas nesuteikia interneto svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti;
7.4. prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės svetainės lankytojus turi Bendrovės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą;
7.5. serveris, kuriame talpinama Bendrovės interneto svetainė, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias svetainės lankytojas pateikia serveriui (lankytojo atidaromos interneto svetainės adresas, lankytojo naudojamas įrenginys ir naršyklė, lankytojo IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus;
7.6. daugiau informacijos apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, rasite šiuo adresu: http://www.allaboutcookies.org;
7.7. daugiau informacijos, kaip panaikinti internetinių puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, rasite šiuo adresu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout;
7.8. bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Politikoje nurodytais tikslais.
8. Elektroninės sąskaitos portalas:
8.1. Bendrovės savitarnos svetainėje klientų asmens duomenys tvarkomi Bendrovės teikiamų paslaugų valdymo, mokėjimų už paslaugas apskaičiavimo ir administravimo bei įsiskolinimų administravimo tikslais;
8.2. registruojantis savitarnos svetainėje tvarkomas IP adresas (fiksuojamas automatiškai), o taip pat svetainės lankytojo (Bendrovės kliento) vardas, pavardė, el. p. adresas ir telefono numeris (fiksuojami svetainės lankytojui (Bendrovės klientui) savanoriškai registruojant paskyrą);
8.3. naudojantis savitarnos svetaine tvarkomi svetainės lankytojų (Bendrovės klientų) autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie nekilnojamojo turto objektą, duomenys, susiję su atitinkamų paslaugų teikimu ir mokėjimais;
8.4. savitarnos svetainė tvarko tik tų asmenų duomenis, kurie pageidauja ir sutinka naudotis savitarnos svetaine (Reglamento 6 straipsnio 1 dalis (a) punktas). Svetainės lankytojų (Bendrovės klientų) duomenys tvarkomi todėl, kad tai būtina Bendrovės su atitinkamu vartotoju sudarytų sutarčių vykdymui (Reglamento 6 straipsnis 1 dalis (b) punktas), vykdant Bendrovės teisines prievoles, nustatytas teisės aktuose (Reglamento 6 straipsnis 1 dalis (c) punktas);
8.5. daugiau informacijos apie svetainės lankytojų (Bendrovės klientų) asmens duomenų tvarkymą sutarčių su Bendrove vykdymo tikslais yra pateikiama Bendrovės interneto svetainėje skelbiamoje Bendrovės Asmens duomenų tvarkymo politikoje.
9. Užklausos formos:
9.1. Bendrovės svetainės skiltyse „Turite klausimų? Parašykite mums!“ svetainės lankytojai gali pateikti užklausimus, susijusius su Bendrovės veikla;
9.2. pateikdamas užklausimą, svetainės lankytojas atskiru veiksmu išreiškia sutikimą, jog jo užklausime nurodytas vardas, el. p. adresas, telefono numeris bei duomenys, nurodyti pačiame užklausime, būtų naudojami kontaktavimui su juo dėl šios užklausos, atsakymo į šią užklausą parengimo ir pateikimo svetainės lankytojui tikslais. Sutikimo svetainės lankytojas gali bet kada atsisakyti – tuomet pateikti duomenys bus ištrinti ir toliau nebetvarkomi, išskyrus atvejus, jei tam yra kiti Reglamente numatyti pagrindai.
10. Paslaugų ir aptarnavimo vertinimo anketos:
10.1. Bendrovės svetainės skiltyje https://www.siauliuvandenys.lt/vertinimas/ svetainės lankytojai gali pateikti savo pastebėjimus apie įmonės veiklą;
10.2. anketos pildomos savanoriškai;
10.3. pildant anketas, sistema registruoja tik svetainės lankytojo atsakymus. Jokie pildantįjį asmenį identifikuojantys duomenys (pvz., lankytojo IP adresas, pildymo laikas ar pan.) nėra renkami, saugomi ar kitaip tvarkomi.
11. Naujienlaiškiai:
11.1. Bendrovės svetainės skiltyje „Naujienlaiškio prenumerata“ svetainės lankytojai gali nurodyti savo el. pašto adresą, į kurį pageidauja gauti Bendrovės siunčiamus naujienlaiškius;
11.2. pateikdamas el. pašto. adresą šioje skiltyje, svetainės lankytojas  išreiškia atskiru veiksmu sutikimą, jog šiuo elektroninio pašto adresu jam būtų siunčiami Bendrovės naujienlaiškiai;
11.3. sutikimo svetainės lankytojas  gali bet kada atsisakyti iš savo el. pašto adreso išsiųsdamas atsisakymo žinutę Bendrovei – tuomet pateikti duomenys bus ištrinti ir toliau nebetvarkomi, išskyrus atvejus, jei tam yra kiti Reglamente numatyti pagrindai.

III SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

12. Bendrovės interneto svetainės lankytojai turi teisę ir faktines galimybes kontroliuoti savo privatumą (lankytojas gali valdyti ir (ar) ištrinti sutikimo pagrindu tvarkomus slapukus), o Bendrovė užtikrina galimybę šiomis teisėmis pasinaudoti.
13. Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises pagal Reglamentą ir kitus teisės aktus.
14. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis Bendrovės vadovo patvirtintomis Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklėmis.
15. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai nurodyti Bendrovės interneto svetainėje.

IV SKYRIUS
DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
 
16. Tvarkydama šioje Politikoje nurodytus asmens duomenis, Bendrovė užtikrina technines ir organizacines priemones, kurios tinkamai apsaugo asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, kitų neteisėtų veiksmų.
17. Bendrovė deklaruoja, jog nors ir imamasi tinkamų veiksmų svetainės lankytojų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterinių sistemų ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
 
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
18. Už tinkamo ir teisėto asmens duomenų tvarkymo kontrolę Bendrovėje atsakingi Bendrovės vadovo įsakymu paskirti darbuotojai.
19. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti interneto svetainės lankytojų asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis šios Politikos, pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Reglamente ir šioje Politikoje.
20. Ši Politika peržiūrima ir, esant poreikiui, atnaujinama ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus kalendorinius metus.
21. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šia Politika bei jos pakeitimais supažindinami per elektroninių dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ ar kitu būdu, neabejotinai įrodančiu informavimo faktą. Priėmus naują darbuotoją, jis su šia Politika privalo būti supažindintas darbo sutarties sudarymo dieną, bet ne vėliau kaip pirmąją jo darbo dieną.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-02