2021 m.

Pagrindinėje nuotekų siurblinėje įrengta moderni kvapų šalinimo sistema

2021 m. liepos 05 d.

Nemalonūs kvapai iš Šiaulių miesto pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblinės jau nebepasiekia aplinkinių gyvenamųjų teritorijų. UAB „Šiaulių vandenys“ šioje siurblinėje įrengė modernią kvapų šalinimo sistemą ir dabar oro tarša neutralizuojama iki 94 proc. Darbai atlikti įgyvendinant projektą „Kvapų šalinimo sistemos įrengimas pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas.
 
Visos Šiaulių miesto nuotekos savitakiu nuotakynu bei pumpuojant 66 nuotekų siurblinėms, suteka į pagrindinę nuotekų perpumpavimo stotį Pakruojo g. 2A. Per parą ši siurblinė į nuotekų valyklą perpumpuoja apie 20 tūkst. kub. metrų nuotekų. Nuotekų tvarkymo sistemose išsiskiria oro teršalai – amoniako ir sieros vandenilio dujos. Pats intensyviausias kvapas jaučiamas pagrindinėje nuotekų siurblinėje – nemalonus kvapas sklinda iš grotų ir siurblinės patalpų. Ypač aitrus sieros vandenilio ir kitų sieros junginių kvapas, nes jų kvapo slenkstis yra itin žemas ir neabejotinai sudaro didesnį kvapo intensyvumą. Šie nemalonūs kvapai galimai pasiekia aplink esančių gyvenamųjų teritorijų pakraščius – tai patvirtino 2019 m. UAB „Ekosistema“ atlikti tyrimai.
 
Sprendžiant kvapų sklaidos problemą, UAB „Šiaulių vandenys“ praėjusių metų rudenį ėmėsi įgyvendinti 112,9 tūkst. Eur (be PVM) vertės projektą „Kvapų šalinimo sistemos įrengimas pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (68,7 proc.). Rangovas UAB „Airplus1 Lituanica“ įsipareigojo darbus atlikti per 12 mėnesių, tačiau inžinerinius sprendinius sėkmingai įgyvendino kiek anksčiau, nei planuota.
 
Rangovas pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje įdiegė oro ištraukimo sistemą, sudarytą iš ozono generatorių, ozono ir kvapą sukeliančių teršalų jutiklių ir reaktoriaus su katalizatoriumi. Sistema veikia oro teršalų katalitinio oksidavimo ozonu principu.
 
Siekiant efektyviai oksiduoti oro teršalus, ozonas tiekiamas ir maišomas į orą kuo arčiau taršos šaltinio – virš nuotekų rezervuarų ir latakų siurblinės pastate. Oro teršalai pradeda oksiduotis jau jų išsiskyrimo iš nuotekų vietoje. Oksidacijos produktai yra mažo kvapo ar bekvapiai junginiai, mažiau lakūs. Oro teršalai, kartu su ozonu, nukreipiami į ištraukiamąją ventiliaciją. Ventiliacija buvo pertvarkyta ir pratęsta, įrengiant reaktorių. Reaktorius sudarytas iš vamzdyno ir jo gale įrengto filtro ir katalizatoriaus dėžės. Katalizatorius oksiduoja teršalų liekanas, suskaido ozono perteklių bei papildomai išvalo oksidacijos produktus, sulaikant net ir intensyvią oro taršą.
 
Įrengtos sistemos bandymus rangovas atliko birželio mėnesį. Derinimo metu buvo pasiekta, kad kvapų šalinimo įrenginiai veiktų tinkamai. Šios modernios sistemos dėka oro tarša iš pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblinės pastebimai sumažėjo – nemalonūs kvapai neutralizuojami iki 94 proc. ir dabar nebepasiekia aplinkinių gyvenamųjų teritorijų. Įdiegta sistema užtikrina pastovų, saugų ir ekonomišką kvapų mažinimo procesą.
 
Mažinant susidarančius kvapus, buvo svarbu sumažinti ir nuotekų cirkuliavimo laiką šioje nuotekų siurblinėje. Spartesniam nuotekų perpumpavimui, šio projekto lėšomis už 189,8 tūkst. Eur (be PVM) buvo įsigytas ir sumontuotas naujas siurblys. Ši papildoma techninė priemonė leidžia užtikrinti greitesnį nuotekų iš siurblinės išpumpavimą, esant maksimaliam nuotekų pritekėjimui, o kartu ir efektyvesnį visos kvapų šalinimo sistemos veikimą.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-28