2020 m.

Pernai UAB „Šiaulių vandenys“ dirbo pelningai ir efektyviai

2020 m. sausio 29 d.

UAB „Šiaulių vandenys“ 2019 metus užbaigė pelningai ir su geresniais veiklos rezultatais. Praėjusiais metais bendrovė sudarė paslaugų teikimo sutartis su 385 naujais klientais. Dėl augančio klientų skaičiaus 1,1 proc. padidėjo  geriamojo vandens realizacija, tačiau nuotekų sutvarkyta 0,5 proc. mažiau. Bendrovė sėkmingai užbaigė kelis vamzdynų rekonstrukcijos ir tinklų plėtros projektus. Preliminariais duomenimis, 2019 m. UAB „Šiaulių vandenys“  uždirbo apie 448 tūkst. eurų grynojo pelno.
 
Užbaigti didžiausi vamzdynų rekonstrukcijos projektai
 
Metų pabaigoje UAB „Šiaulių vandenys“ užbaigė vandentiekio ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbus pagal dvi stambiausias rangos sutartis, kurias pasirašė dar 2017 m. Per porą metų Šiauliuose buvo rekonstruota 18,2 km vandentiekio, 20 km nuotekų ir beveik 13 km paviršinių nuotekų tinklų. Darbų atlikta už 11,9 mln. eurų (be PVM).
 
Vamzdynų rekonstrukcijos darbus pagal dar dvi rangos sutartis bendrovė užbaigs 2020 metų pradžioje. Bus rekonstruota 7,89 km vandentiekio, 2,72 km nuotekų ir 5,6 paviršinių nuotekų tinklų. Darbų bus atlikta už 5,35 mln. eurų (be PVM). Taigi, įgyvendinus visus numatytus darbus, Šiauliuose iš viso bus atnaujinta apie 67 km vamzdynų.
 
Atnaujinus vandentiekio infrastruktūrą, pagerės gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybė, o taip pat sumažės avarijų ir vandens netekčių tinkluose. Svarbu pažymėti, kad vandens netekčių rodiklis jau kelis metus mažėjo. 2016 m., prieš tinklų rekonstrukciją, vandens netekčių patirta 20,2 proc., o 2019 m. šis rodiklis buvo perpus mažesnis – 10,2 proc. Šis reikšmingas pokytis ne tik dėl tinklų rekonstrukcijos. Bendrovė pirmoji Lietuvoje 2015–2017 m. įdiegė skaitmeninį viso miesto vandentiekio tinklo hidraulinį modelį ir nutekėjimų informavimo sistemą. Pasitelkus modernias technologijas ir informacines sistemas, bendrovė operatyviai užfiksuoja gedimus tinkluose ir likviduoja avarijas.
 
Rekonstravus pasenusius nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklus, sumažės gedimų tinkluose, todėl bus labiau tausojama aplinka, o taip pat bendrovė patirs mažiau sąnaudų tinklų eksploatacijai.
 
Šiuos milijoninės vertės projektus finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas. Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos projektas finansuojamas 85 proc., o vandentiekio ir nuotekų tinklų – 50 proc. Likusias lėšų dalis prideda UAB „Šiaulių vandenys“, o prie paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos projekto prisideda ir Šiaulių miesto savivaldybė.
 
Tęsėsi tinklų plėtros darbai
 
2019 m. gruodžio mėnesį UAB „Šiaulių vandenys“ sėkmingai užbaigė vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektą Aukštabalio gyvenamajame rajone. Šis projektas buvo vykdomas bendrovės lėšomis iš uždirbto pelno. Tinklai išplėtoti Aukštabalio, Statybininkų, Baltų, Rambyno, Pikeliškės, Tauro ir Išradėjų gatvėse. Buvo paklota 4,33 km vandentiekio ir 5,14 km nuotekų tinklų, įrengtos 3 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Darbų atlikta už 983,34 tūkst. eurų (be PVM).
 
Nutiesus tinklus, centralizuotai teikiamos paslaugos tapo prieinamos 66 esamiems namų ūkiams, taip pat sudaryta galimybė prisijungti dar apie 70 perspektyvinių namų ūkių. Tačiau kol kas vamzdynai neeksploatuojami. Šiuo metu bendrovė ruošia dokumentaciją Statybų užbaigimo komisijai vertinti. Įvertinus atliktus darbus, gyventojai galės sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis ir naudotis sukurta infrastruktūra.
 
Taip pat iš uždirbto pelno UAB „Šiaulių vandenys“ klojo vandentiekio įvadus ir nuotekų šalinimo išvadus iki sklypo ribos pagal pateiktus gyventojų prašymus. Šiuos darbus bendrovė vykdė jau ketvirtus metus. 2019 m. vandentiekio ir nuotekų vamzdynų atšakos buvo įrengtos iki 86 sklypų ir taip patenkintas 131 gyventojų prašymas. Iš viso nutiesta 1469 m vandentiekio ir 1634 m nuotekų tinklų, įrengtos 2 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Darbų atlikta už 493,8 tūkst. eurų (be PVM). Šiaulių miesto savivaldybė pritaria šioms investicijoms, todėl darbai bus tęsiami ir 2020 metais.
 
Nutiesus vamzdynų atšakas iki sklypo ribos, gyventojai įsipareigoja įsirengti tinklus savo sklypo ribose. 64 vartotojai jau atliko šiuos darbus ir sudarė paslaugų teikimo sutartis su UAB „Šiaulių vandenys“. Neišgalintiems vamzdynų nusitiesti savo sklypo ribose, bendrovė šiuos darbus atlieka išsimokėtinai. 2019 m. tokia galimybe pasinaudojo 3 vartotojai.
 
Svarbu pažymėti, kad UAB „Šiaulių vandenys“, nuosekliai vykdydama įvairias priemones, pasiekė, kad Šiaulių miesto aglomeracijoje centralizuotai surenkama ir valoma 98,2 proc. nuotekų. Šis aukštas rodiklis reiškia, jog Šiaulių miesto aglomeracija atitinka Europos Sąjungos reikalavimus dėl miesto nuotekų valymo, todėl jokios sankcijos bendrovei ir miestui negresia.
 
Augo pagrindinės veiklos rodikliai
 
Dėl nuolat plėtojamos vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros Šiauliuose kasmet auga klientų skaičius. 2019 m. UAB „Šiaulių vandenys“ iš viso aptarnavo 54109 klientus – per metus klientų skaičius išaugo 385 vnt. Dėl naujai prisijungusių gyventojų kasmet didėja geriamojo vandens realizacija, taip pat daugiau surenkama nuotekų. Ūkio-buities ir pramonės įmonių grupėje šie rodikliai kasmet svyruoja. 2019 m. bendrovė iš viso patiekė 3,72 mln. kub. metrų geriamojo vandens, t. y. 1,1 proc. daugiau nei 2018 m., tačiau 0,5 proc. mažiau sutvarkė nuotekų – iš viso 3,87 mln. kub. metrų. Šie rodikliai mažesni pramonės ir ūkio-buities įmonių grupėse.
 
2019 m. buvo suderintos ir nustatytos naujos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos. Nauji tarifai įsigaliojo nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Vandens paslaugos gyventojams pabrango 4 ct, tačiau 2 ct atpigo mokestis už skaitiklio priežiūrą ir aptarnavimą. Įmonės ir organizacijos už vandens paslaugas mokės 2 ct daugiau, o skaitiklio priežiūros mokestis pabrango nuo keliasdešimt centų iki kelių eurų, priklausomai nuo eksploatuojamo vandens apskaitos prietaiso dydžio. Nežymus paslaugų pabrangimas didelės įtakos nei gyventojams, nei įmonėms neturės, tačiau UAB „Šiaulių vandenys“ papildomos pajamos leis toliau atnaujinti vandentvarkos ūkį ir taip užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
 
Išspręsta džiovinto dumblo utilizavimo problema
 
Praėjusiais metais UAB „Šiaulių vandenys“ išsprendė apdoroto džiovinto dumblo utilizavimo problemą. 2019 m. gruodžio 10 d. bendrovė su AB „Akmenės cementas“ pasirašė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią UAB „Šiaulių vandenys“ perduos deginti nuotekų valymo dumblo apdorojimo procese susidarantį džiovintą dumblą. Dumblas bus deginamas jau nuo šių metų vasario mėnesio. Per metus bendrovė planuoja perduoti apie 1500 tonų iki 8 proc. drėgnumo susidarančio džiovinto dumblo.
 
AB „Akmenės cementas“ gamykloje džiovinto dumblo granulės bus deginamos kaip alternatyvus kuras. Šilumos energija ir susidarę pelenai bus naudojami cemento gamybai. Taip apdoroto džiovinto dumblo problema bus išspręsta maksimaliai, nepaliekant jokių atliekų.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ yra pirmoji įmonė Lietuvoje išsprendusi apdoroto džiovinto dumblo utilizavimo problemą, kuri šalyje nebuvo sprendžiama nuo pat 2012 metų, kai buvo pastatyti Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiai.
 
Dirbo efektyviau
 
Bendrovė, siekdama dirbti efektyviau, išnaudoja ir vidinius rezervus. 2019 m. buvo peržiūrėtos ir optimizuotos aukščiausiojo lygio vadovų pareigybės. Bendrovės valdybos sprendimu buvo panaikintos dviejų direktorių pareigybės ir vietoje jų įsteigta viena nauja – Plėtros direktoriaus. Pakeistoje bendrovės valdymo struktūroje, vietoje trijų generalinio direktoriaus pavaduotojų, liko du – Technikos direktorius ir Plėtros direktorius. Pertvarkius skyrių pavaldumą, siekiama auginti darbo našumą: operatyviau valdyti informaciją, koordinuoti veiksmus bei priimti sprendimus, racionaliau paskirstyti darbus ir juos atlikti. Įgyvendinus šiuos organizacinės struktūros pakeitimus, bendrovė sutaupo apie 50 tūkst. Eur (su mokesčiais) darbo užmokesčio per metus.
 
2019 m. įvyko UAB „Šiaulių vandenys“ valdybos narių kaita. Spalio mėnesį buvo atrinkti 2 nepriklausomi valdybos nariai. Šiuo metu valdybą sudaro 3 nepriklausomi nariai, 2 – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovai ir bendrovės generalinis direktorius.
 
Su kiekvienu įgyvendintu projektu didėja Šiaulių vandentvarkos ūkio efektyvumas – racionaliau naudojami ištekliai, optimizuojamos pagrindinės veiklos sąnaudos. Tinkamai valdant veiklos procesus ir kainodarą, 2019 m. UAB „Šiaulių vandenys“ uždirbo apie 448 tūkst. eurų grynojo pelno ir jau šeštus metus dirbo pelningai.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-04-09