Vandens tiekimas

Atgal

1
UAB „Šiaulių vandenys“ gyventojams tiekia tik požeminį geriamąjį vandenį, kuris yra išgaunamas Birutės ir Lepšių vandenvietėse iš viršutinio devono Stipinų (D3st) svitos vandeningojo sluoksnio. Lepšių vandenvietėje požeminis vanduo slūgso 162–172 metrų gylyje, o Birutės – 170–194 metrų.
2
Taip giliai slūgsantį vandenį padeda išgauti siurbliai. Birutės ir Lepšių vandenvietėse įrengta 16 gręžinių, jų našumas – 80–110 m³/val. Kasdien iš gręžinių išgaunama apie 12 tūkst. m³ požeminio geriamojo vandens. Tačiau vandenvietės pajėgios išgauti, paruošti ir gyventojams patiekti beveik du kartus daugiau vandens – apie 22,5 tūkst. m³ per parą. Esant poreikiui ir turint didesnius pajėgumus, Šiaulių miesto vandenvietėse kasdien maksimaliai būtų galima išgauti apie 90 tūkst. m³ požeminio vandens.
3

Išgautas požeminis vanduo yra nedidelės mineralizacijos. Bendra ištirpusių mineralinių medžiagų (kalcio, magnio, natrio, chloridų, sulfatų, hidrokarbonatų ir kt.) suma – 600–800 mg/l. Toks vanduo yra natūraliai subalansuotas pačios gamtos. Šiaulių vandenvietėse išgautas vanduo pasižymi didesniu geležies ir amonio kiekiu, todėl prieš tiekimą paruošiamas Lepšių ir Birutės vandens gerinimo įrenginiuose bei Rėkyvos vandens ruošykloje: filtruose sulaikomas geležies ir amonio perteklius.

4
Išvalytas vanduo patenka į švaraus vandens rezervuarus. Vandenvietėse jų yra trys po 10 tūkst. m³ talpos.
5
Vandenvietėse yra 16 siurblių, kurie pumpuoja vandenį į miesto vandentiekio tinklą. Dažniausiai šiam procesui užtenka 12 siurblių.
6
Šiauliuose įrengta apie 647,9 km vandentiekio tinklų, o jų skersmuo siekia nuo 25 mm iki 600 mm.
7
Aukštesniems nei penkių aukštų namams vandenį papildomai pakelia prie daugiaaukščių ar jų rūsiuose įrengtos vandens siurblinės, mieste jų yra 27.
8
Vandens gavybos, valymo ir tiekimo procesuose žmogaus darbo labai nedaug, nes įrenginių darbas yra automatizuotas. Įrengimai valdoma nuotoliniu būdu iš bendrovės Centrinės dispečerinės. Dispečeriai kompiuterio ekranuose kontroliuoja gręžinių, vandens ruošyklų, rezervuarų, siurblinių, vandentiekio tinklų ir vandens kėlimo įrenginių technologinius procesus. Esant sutrikimams, gaunamas aliarminis pranešimas ir tai leidžia darbuotojams operatyviai reaguoti bei šalinti gedimo priežastis.
9
UAB „Šiaulių vandenys“ aptarnauja 55,4 tūkst. klientų (gyventojai, organizacijos, įmonės). Geriamuoju vandeniu bendrovė aprūpina apie 98,9 tūkst. Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų.
10
Kasdien vartojimui patiekiama apie 12 tūkst. m³ geriamojo vandens. Žmogus per parą sunaudoja apie 65 litrus vandens. UAB „Šiaulių vandenys“ duomenimis, 2023 m. šeima per mėnesį vidutiniškai mokėjo apie 19 eurų už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas ir tai sudarė apie 1,4 proc. viso šeimos biudžeto.
11
Bendrovės Vandens tyrimų laboratorija vykdo nuolatinę geriamojo vandens kokybės stebėseną. Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 24:2023. Tiriant vandenį, tikrinama apie 50 rodiklių: mikrobiologiniai, indikatoriniai ir cheminiai (toksiniai). Tyrimams vandens mėginiai imami iš vandenviečių, vandentiekio tinklo bei iš vidaus vandentiekio čiaupų. Per metus laboratorija paima apie 630 geriamojo vandens mėginių ir atlieka apie 8,3 tūkst. laboratorinių tyrimų.
12
Laboratorijos tyrimai patvirtina, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 reikalavimus pagal visus kokybės rodiklius. Cheminių (toksinių) rodiklių vertės niekada neviršijo šios normos reikalavimų, nė karto nenustatyta mikrobiologinė tarša.
13
Neretai apie kietą vandenį pateikiama klaidinanti informacija. Vandens kietumą lemia jame ištirpusių kalcio ir magnio druskų kiekis. Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 vandens kietumo rodiklis nėra ribojamas, nes jis neturi neigiamos įtakos žmogaus sveikatai. Birutės vandenvietės vanduo yra 4,48 mmol/l (kietas), Lepšių vandenvietės – 3,26 mmol/l (vidutiniškai kietas). Kietas vanduo nepageidaujamas buityje, tačiau yra vertingas žmogui.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-08