Paviršinių nuotekų tvarkymas

Atgal

1

Paviršinės nuotekos susidaro lietui lyjant ar polaidžio metu ant šaligatvių, gatvių, aikščių ir ant kitų teritorijų su kieta danga. Lietaus vanduo, tekėdamas nelaidžiu paviršiumi, užsiteršia dulkėmis, naftos produktais, medžių lapais ir kitais nešmenimis. Paviršines nuotekas būtina saugiai surinkti, išvalyti ir švarias grąžinti į aplinką.

2
Miesto gatvėse, šaligatviuose, aikštėse yra įrengtos grotelės, pro kurias lietaus vanduo nuteka į paviršinių nuotekų tinklus. Šiauliuose įrengta apie 264,2 km paviršinių nuotekų tinklų, o jų skersmuo siekia nuo 100 mm iki 2000 mm. Centralizuotai paviršinės nuotekos surenkamos nuo 1701 ha teritorijos.
3

Gatve tekėdamas lietaus vanduo, nuplauna ir nešasi medžių lapus, įvairias šiukšles, todėl neretai jos užkiša nubėgimo groteles ir šulinėlius. Ant grotelių susiformavęs lapų ir kitų nešmenų „kilimas“, neleidžia vandeniui nutekėti į paviršinių nuotekų tinklus. Sąnašas būtina išvalyti, kad perteklinis vanduo neužtvindytų gatvių ir teritorijų, tai ypač aktualu rudenį.  

4
Surinktas paviršines nuotekas būtina išvalyti. Šiauliuose yra įrengtos šešios centralizuotai surenkamų paviršinių nuotekų valyklos. Šiuose įrenginiuose atskiriamas su vandeniu atitekėjęs smėlis, purvas ir naftos produktai. Per metus nuotekų valyklose galima išvalyti apie 1,22 mln. m³ paviršinių nuotekų.
5
Paviršinis vanduo, patenkantis ant potencialiai teršiamų teritorijų (transporto stovėjimo aikštelių, automobilių remonto, degalinių, atliekų tvarkymo, pramonės įmonių teritorijų ir pan.), valomas individualiuose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. Už tinkamą tokių įrenginių priežiūrą atsako pačios įmonės. Išleidžiamo vandens kokybę pagal poreikį kontroliuoja UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija.
6
Centralizuotai surinktas paviršinis vanduo nuo netaršių objektų (nuo stogų, pėsčiųjų takų ar parkų), kurio nereikia valyti, ir paviršinis vanduo, išvalytas nuotekų valymo įrenginiuose, per 97 mieste esančius išleistuvus išleidžiamos į atvirus vandens telkinius – Vijolės ir Kulpės upes, Talkšos, Ginkūnų, Rėkyvos ežerus ir Prūdelio tvenkinį.
7
UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija periodiškai kontroliuoja, ar bendrovės eksploatuojamose valyklose tinkamai valomos paviršinės nuotekos. Atliekami paviršinių nuotekų kokybės tyrimai prieš valymą ir po valymo.
8
Švarios paviršinės nuotekos yra reikalingos mus supančiai gamtai. Todėl planuojant miestų viešąsias erdves, taip pat ir įmonių teritorijas, skatinama įrengti daugiau žaliųjų plotų, kad iškritę krituliai susigertų į gruntą. Mažinant paviršinių nuotekų užterštumą, rekomenduojama teritorijas valyti sausu būdu, o nuotekoms surinkti – įrengti stogines. Sukauptu lietaus vandeniu siūloma laistyti želdinius ar naudoti kitiems buities poreikiams.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-08