2017 m.

Patvirtinti Šiaulių vandentvarkos infrastruktūros plėtros sprendiniai

2017 m. rugpjūčio 10 d.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290 patvirtino Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą ir pripažino jį Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi. Planavimo organizatorius - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius, specialųjį planą parengė UAB „Urbanistika“.

Šiame specialiajame plane numatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetinės kryptys, rezervuotos teritorijos tinklų plėtrai, nustatytos planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemonės ir kiti reikalavimai.
 
Plėtra bus vykdoma trim etapais

Vandentvarkos infrastruktūros plėtra numatoma miesto individualių namų rajonuose, taip pat Bačiūnų ir Vyturių sodų bendrijose. Tinklų vystymo įgyvendinimas planuojamas etapais. Iki 2025 metų numatoma tinklus išplėtoti Aukštabalio (pietrytinė dalis), Lieporių-Šventupio (rytinė ir pietrytinė dalys) (buv. Verduliai, Lieporiai) rajonuose.
 
Iki 2030 metų plėtra numatyta šiose teritorijose: Pabalių (vakarinė dalis) (buv. Naujieji Pabaliai), Vyturių (šiaurės vakarų dalis) (buv. Zokniai (Kikilių-Kuosų gatvių rajonas), Lieporių-Šventupio (vakarinė dalis) (buv. Šventupis), Gytarių (pietvakarinė dalis) (buv. Gytariai).
 
Trečiuoju etapu, po 2030 metų, plėtra planuojama likusioje teritorijoje: Gubernija-Medelynas (SB „Gubernija“) (buv. Gubernija – Medelynas), Gubernija-Medelynas (buv. Gubernija – Medelynas), Lieporių-Šventupio (pietinė dalis) (buv. Lieporiai), Zokniai (integruota teritorija) (buv. Zoknių Stankevičiaus g. rajono dalis), Zoknių (rytinė dalis) (buv. Zokniai–Kirbaičiai), Bačiūnų dalis (šiaurės rytų dalis, sodai: SB Lelija, SB Žilvitis, SB Ramunė, SB Ramybė, SB Margiai, SB Sakalas), Bačiūnų dalis (šiaurės vakarų dalis, sodai: SB Užuovėja, SB Lakštingala, SB Vyturys, SB Kregždutė, SB Saulutė), Bačiūnų dalis (pietinė dalis, sodai: SB Rėkyva), Vyturių dalis (pietvakarinė dalis, sodai: SB Žalgiris, SB Žibutė, SB Rūta, SB Svajonė), Vyturių dalis (pietrytinė dalis, sodai: SB Šiaulių klevas, SB Berželis, SB Aušrinė, SB Pumpuras).
 
Specialiajame plane pažymima, jog sodų bendrijose tinklų plėtra yra komplikuota dėl siaurų kelių, inžinerinių komunikacinių koridorių nebuvimo, projektuojami tinklai patektų į kai kurių privačių sklypų ribas. Todėl tinklų vystymas sodų bendrijose įmanomas tik esant visų sklypų savininkų sutikimams. Dėl šių priežasčių specialiajame plane pateikiami tik principiniai tinklų plėtros sprendiniai.
 
Plėtojant tinklus minėtose teritorijose, planuojama nutiesti apie 125 km vandentiekio ir 137 km nuotekų vamzdyno, įrengti 84 buitines nuotekų perpumpavimo siurblines. Paskaičiuota, jog numatytiems sprendimams įgyvendinti reikalinga apie 31,2 mln. eurų.
 
Lygiagrečiai su šiuo planu buvo koreguojamas ir Šiaulių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Planuose yra ir šešių Šiaulių rajono kaimų (Aukštelkės, Vinkšnėnų, Gegužių, Ginkūnų, Andrijavos ir Aleksandrijos) pajungimas prie Šiaulių miesto vandentvarkos infrastruktūros. Tačiau minėtų teritorijų pajungimas įmanomas tik esant Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių tarybų sutarčiai dėl tinklų vystymo sąlygų.
 
Reikalinga rekonstrukcija
 
Planuojant perspektyvinių teritorijų pajungimą prie esamos vandentiekio ir nuotekų tinklų sistemos, buvo įvertintas UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuojamų tinklų apkrovimas, atlikti hidrauliniai skaičiavimai. Paaiškėjo, kad planuojama plėtra neįtakos esamų tinklų hidraulinių parametrų, tačiau dėl susidėvėjimo reikalinga rekonstruoti apie 155 km vandentiekio ir nuotekų tinklų bei aštuonias nuotekų perpumpavimo siurblines. Tinklų rekonstrukcijos I etapas vykdomas 2016-2019 m. (bus rekonstruota apie 38 km vamzdyno), o II etapas planuojamas po 2019 metų (planuojama rekonstruoti apie 117 km vamzdyno).
 
I etapo darbai bus vykdomi įgyvendinant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“. Rekonstrukcijos darbai prasidės rugsėjo mėnesį.
 
Negalimas individualus vandens išgavimas ir nuotekų tvarkymas
 
Specialiojo plano keitimu yra numatyta, kad teritorijoje, kurioje yra išplėtota vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, individualus vandens išgavimas ir nuotekų tvarkymas yra negalimas. Jei tokie įrenginiai yra, jie turi būti naikinami galiojančių LR teisės aktų nustatyta tvarka. Gyventojai ir įmonės privalo jungtis prie sukurtos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemos.
 
Laikinas individualus vandens išgavimas ir nuotekų tvarkymas yra leidžiamas tik vystytinose teritorijose, kuriose numatoma plėtoti vandentvarkos infrastruktūrą, iki bus įgyvendinti specialiojo plano sprendiniai.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11