2017 m.

Planuojama šiuolaikiškai atnaujinti Vandentvarkos muziejų

2017 m. gruodžio 04 d.

Daugiau nei prieš keturis dešimtmečius vandentiekio bokšte įkurtas Vandentvarkos muziejus bus rekonstruojamas ir pritaikomas visuomenės poreikiams. Planuojama suremontuoti patalpas, šiuolaikiškai atnaujinti visą muziejaus ekspoziciją, įkurti edukacinės veiklos patalpas bei pritaikyti ugdymo priemones. Muziejaus, kaip modernios, patrauklios kultūros, mokslo ir žinių vietos, koncepciją kurs UAB „Gluk Media“ kartu su jungtinės veiklos partneriu MB „Menas ir jėga“. Su šiais partneriais UAB „Šiaulių vandenys“ lapkričio 29 d. pasirašė paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį.

Pagal šią sutartį, kartu dirbantys partneriai per 5 mėnesius parengs muziejaus atnaujinimo ir edukacinės veiklos patalpų kartu su ugdymo priemonėmis koncepciją. Įvertins esamą patalpų situaciją ir paruoš technines sąlygas patalpų remonto projektui rengti. Taip pat išnagrinės lifto įrengimo bokšte galimybę iš I aukšto iki apžvalgos aikštelės bokšto viršuje. Koncepcija ir techniniai pasiūlymai bus rengiami atsižvelgiant į UAB „Šiaulių vandenys“ poreikį kurti šiuolaikišką, interaktyvią ir tinkamą edukacijai aplinką.

Parengus koncepciją, UAB „Šiaulių vandenys“ ieškos finansavimo šaltinių numatytiems darbams įgyvendinti.
 
Dabartinis muziejus netenkina šiuolaikinio kultūros vartotojo poreikių

Vandentvarkos muziejus įkurtas 1974 m. vandentiekio bokšto I aukšte. Muziejus yra unikalus, nes jo ekspozicija išdėstyta 100 kv. m plote ratu pagal apvalų bokšto perimetrą. Ekspozicijoje atsispindi Šiaulių vandentvarkos ūkio istorija, vandentiekio ir nuotakyno raidos etapai, ūkio plėtojimas ir modernizavimas, įmonės kolektyvo tradicijos. 1983 m. muziejui suteiktas visuomeninio muziejaus vardas. Nuo muziejaus įkūrimo pradžios ekspozicija buvo nežymiai keičiama ar papildoma.

Muziejaus lankytojai registruojami iš anksto ir priimami ištisus metus darbo dienomis. Dažniausiai lankosi moksleivių, darželio vaikų ir studentų grupės. Per metus apsilanko apie 20 grupių. Vasarą į muziejų užsuka šeimos ir pavieniai užsienio turistai. Ypač daug lankytojų Vandentvarkos muziejuje sulaukta per tarptautinio projekto „Europos muziejų naktis“ renginius. UAB „Šiaulių vandenys“ prie šio projekto prisijungė pernai ir šiemet. Šiais metais Vandentvarkos muziejuje lankėsi apie 750 lankytojų, pernai – apie 1100.

Nors muziejus ir vykdo veiklą, tačiau dėl nepatenkinamo ekspozicijos turinio, estetinės ir fizinės patalpų būklės objekto įveiklinimas negali patenkinti šiuolaikinio kultūros vartotojo poreikių. Dėl moralinio bei fizinio ekspozicijos ir patalpų nusidėvėjimo yra sudėtinga užtikrinti muziejaus veiklos kokybę, plėtrą ir prieinamumą. Edukacinė veikla nevykdoma, o tai ypač aktualu vaikų ir jaunimo grupėms, kurios noriai dalyvauja įmonių aplinkoje integruotose pamokose.

Siekiant Muziejaus kultūrinės bei edukacinės veiklos kiekybinių ir kokybinių pokyčių, UAB „Šiaulių vandenys“ nusprendė atlikti kompleksiškus Muziejaus bei II aukšto patalpų, kurias ketinama pritaikyti edukacinei veiklai, tvarkybos darbus.

Numatoma, kad Muziejuje šiuolaikinėmis priemonėmis būtų pristatyta ir parodyta Šiaulių miesto vandentvarkos ūkio vystymosi istorija, geriamojo vandens gavybos, gerinimo, tiekimo, nuotekų surinkimo, valymo ir dumblo tvarkymo procesai, atskleista vandens reikšmė gyvajai gamtai, demonstruojami įdomūs ir reikšmingi esami muziejaus eksponatai. Edukacinė veikla būtų vykdoma atitinkamai remiantis muziejaus kuriamu turiniu, pasitelkiant tradicines ir interaktyvias ugdymo priemones.

UAB „Šiaulių vandenys“ siekia, kad atnaujinta muziejaus ekspozicija ir edukacinė veikla būtų orientuota ne į paviršutinišką pramogą, bet skirta lankytojų žinioms praturtinti apie vandentvarkos ūkyje vykstančius procesus, taip pat padėtų ugdyti sąmoningo vandens vartojimo ir aplinkosaugos nuostatas. Tikimasi, kad muziejus kartu su edukacine veikla taps modernia, patrauklia kultūros, mokslo ir žinių vieta.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-01-30