2018 m.

Kviečiame mokinius dalyvauti foto darbų konkurse

2018 m. sausio 15 d.

Šalies mokinių foto darbų konkurso „VANDENS ŽENKLAI“ NUOSTATAI

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, UAB „Šiaulių vandenys“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius kviečia mokinius dalyvauti foto darbų konkurse „VANDENS ŽENKLAI“.

Bendrosios nuostatos.


1. Konkurso tikslas – skatinti mokinių saviraišką ir kūrybingumą, ugdyti jų aplinkosaugines nuostatas, diegti ekologinę kultūrą, formuojant požiūrį į mus supančią aplinką, atkreipiant dėmesį į vandenį kaip gamtos vertybę, kurią privalome saugoti ir tausoti.

2. Konkurso uždaviniai:
2.1. sukurti nuotrauką/nuotraukų ciklą, kuri/-is kūrybiškai atspindėtų konkurso temą;
2.2. darbuose akcentuoti aplinkosaugos problemas, susijusias su vandens vartojimu, paskatinti kiekvieną savo kasdiene veikla spręsti šias problemas, nuotraukose meniškai užfiksuoti ženklus, atskleidžiančius vandens grožį ir jo svarbą gyvenime.

3. Konkursas vykdomas dviem etapais:
3.1. I etapas vyks savivaldybėse. Šiauliuose šį konkursą organizuoja UAB „Šiaulių vandenys“ kartu su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriumi. I etapo dalyvių apdovanojimas vyks 2018 m. balandžio mėnesį Šiauliuose. I, II, III vietų laimėtojai bus apdovanojami laureato diplomais ir dovanomis. Pirmųjų vietų laimėtojų darbai bus siunčiami antrajam etapui - šalies konkursui. I vietų laimėtojus Lietuvos vandens tiekėjų asociacija apdovanos dalyvio diplomais.
3.2. II etapas vyks Vilniuje. Šio konkurso etapo organizatoriai - Lietuvos vandens tiekėjų asociacija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Šalies konkurso laimėtojai apdovanojami 2018 m. gegužės 24 d. Laimėtojams skiriamos I, II, III vietos, laureato diplomai ir dovanos, mokytojams LMNŠC pažymos.

Konkurso sąlygos.


4. Konkurse dalyvauja dvi mokinių amžiaus grupės:
• I grupė - mokiniai iki 12 metų;
• II grupė - mokiniai nuo 13 iki 18 metų.

5. Autorius pateikia 1-3 nuotraukas, atitinkančias konkurso temą.
• Nuotraukos mažoji kraštinė turi būti ne mažesnė kaip 15 cm;
• Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos;
Nuotraukos bus vertinamos atsižvelgiant į darbo atitikimą konkurso reikalavimams, aktualumą, meniškumą, idėjos originalumą.

6. Prie kiekvieno darbo turi būti pateikti šie duomenys:
• Nuotraukos autoriaus vardas, pavardė, amžius, klasė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokyklos pavadinimas, mokyklos adresas, konkursui pasiruošti padėjusio mokytojo vardas, pavardė, mokytojo elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

7. Darbus pateikti iki 2018 m. kovo 12 d. adresu: UAB „Šiaulių vandenys“ Vytauto g. 103 (106 kab.), Šiauliai.
Pateiktų darbų vertinimas.

8. Pateiktoms nuotraukoms įvertinti sudaromos:
• savivaldybių konkurso komisija iš 5 narių: 2 atstovai iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus, 2 atstovai iš UAB „Šiaulių vandenys“ ir 1 profesionalus fotografas;
• šalies konkurso komisija iš 5 narių: 2 atstovai iš Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, 1 atstovas iš Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, 1 atstovas iš LR aplinkos ministerijos, 1 profesionalus fotografas.
Autoriaus turtinių teisių įsigijimo tvarka.

9. Konkurso dalyvių darbai autoriams negrąžinami, jie tampa Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos nuosavybe. Asociacija pasilieka teisę eksponuoti darbus parodose ir spausdinti savo leidiniuose.

Kviečiame mokinius kūrybinei užduočiai. Labai laukiame Jūsų darbų. Daugiau informacijos tel. (8 41) 592 257.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11