2018 m.

Deginant iš atliekų susidariusias biodujas, gaminama šilumos ir elektros energija

2018 m. sausio 15 d.

Jau trečias mėnuo, kai iš pūvančių atliekų susidarančios biodujos tiekiamos į UAB „Šiaulių vandenys“ dumblo apdorojimo įrenginių biodujų talpyklą. Biodujos yra sumaišomos su biodujomis, kurios išgaunamos pūdant nuotekų dumblą, ir deginamos kogeneracinėje jėgainėje. Deginant biodujas, gaminama šilumos ir elektros energija. Energija naudojama nuotekų dumblo apdorojimo ir nuotekų valymo technologiniuose procesuose.

Sutartį dėl biodujų tiekimo iš Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Enodus“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Envija ES“ pasirašė praėjusių metų birželio 14 d.

Nutiesus dujotiekį, pertvarkius reikalingą įrangą ir atlikus bandymus, biodujos iš sąvartyno pradėtos tiekti spalio 15 d. Spalio - gruodžio mėnesiais bendrovė įsigijo 1630 MWh biodujų iš kurių pagamino 523 MWh elektros ir 670 MWh šilumos energijos. Per minėtus tris mėnesius gamtinių dujų buvo sunaudota tik 688 MWh (2016 m. tuo pačiu laikotarpiu - 1279 MWh), kai tuo tarpu anksčiau, trūkstant energijos, bendrovė buvo priversta kas mėnesį pirkti po 420–520 MWh.

UAB „Šiaulių vandenys“ ypač aktualu pasigaminti visą reikalingą šilumos energijos kiekį, kuri sunaudojama dumblo pūdytuvams šildyti bei apdorotam dumblui džiovinti. Siekiant mažinti veiklos sąnaudas, ypač aktualu įsigyti pigesnių biodujų iš kurių bendrovė ir pasigamina reikalingos energijos. Per 3 mėnesius bendrovė, įsigydama daugiau sąvartyno biodujų vietoje gamtinių dujų, jau sutaupė apie 3,2 tūkst. eurų. Be to, iš biodujų gamindama energiją, bendrovė prisideda prie aplinkos tausojimo.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11