2024 m.

UAB „Šiaulių vandenys“ griežtins išleidžiamų paviršinių nuotekų kontrolę

2024 m. gegužės 13 d.

Pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus paviršinės (lietaus) ir buitinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai, tačiau vis dažniau fiksuojama atvejų, kada paviršinės nuotekos savavališkai pajungiamos prie buitinių nuotekų išvadų, per kuriuos patenka į buitinių nuotekų infrastruktūrą.
 
Neteisėtas paviršinių nuotekų išleidimas į buitinių nuotekų tinklus daro didelę žalą UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuojamai infrastruktūrai. Liūčių metu iš nelegaliai pajungtų atšakų į buitinių nuotekų tinklus pradėjęs plūsti didžiulis vandens kiekis sutrikdo nuotekų sistemą. Per trumpą laiką tinklai perpildomi, viršijamas maksimalus pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblinės projektinis pajėgumas, todėl sutrinka buitinių nuotekų surinkimas. Su komunalinėmis miesto nuotekomis atitekantis didelis lietaus kiekis nuotekų valykloje trikdo technologinius procesus, kyla grėsmė netinkamai išvalytoms nuotekoms patekti į gamtinę aplinką.
 
Paviršiniam vandeniui nespėjus nutekėti perpildytais nuotekų tinklais, žemesnėse miesto vietose kyla grėsmė nuotekoms prasiveržti per buitinių nuotekų šulinėlius. Dėl savavališko elgesio susidariusios papildomos apkrovos tinkluose gadina nuotekų sistemos įrenginius, didina UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatacines sąnaudas. Užtvindymai daro žalą miesto infrastruktūrai, kyla rizika užteršti aplinką ir sugadinti gyventojų turtą. 
 
Gresia sutarties sustabdymas ir buitinių nuotekų išvado užaklinimas
 
UAB „Šiaulių vandenys“ periodiškai vykdo savavališkai prijungtų paviršinių nuotekų tinklų paiešką, tam pasitelkia specialią įrangą – dūmų generatorių bei TV diagnostikos laboratoriją. Pasitaiko atvejų, kai vieno patikrinimo metu fiksuojama iki 10 nelegalių pasijungimų.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ pažymi, kad atsižvelgdama į teisės aktų pokyčius, kuriuose vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, nustačiusiems savavališkus paviršinių nuotekų pajungimus prie buitinių nuotekų išvadų, per kuriuos paviršinės nuotekos patenka į buitinių nuotekų infrastruktūrą ir jų per 10 dienų neatjungus arba asmenims atlikusiems pakartotinius savavališkus pasijungimus, suteikiama teisė stabdyti su jais sudarytas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis, griežtina paviršinių nuotekų išleidimo kontrolę. Bendrovė prieš pradėdama patikrinimus, sudaro galimybę gyventojams ir įmonėms iki 2024 m. birželio 2 d. atsijungti neteisėtai prijungtas paviršinių nuotekų atšakas nuo buitinių nuotekų išvadų, netaikant jokių sankcijų.
 
Delsiantys atjungti neteisėtai prie buitinių nuotekų išvadų prijungtus paviršinių nuotekų tinklus,  gali sulaukti rimtų nemalonumų. Bendrovės darbuotojai nuo 2024 m. birželio 3 d. nustatę savavališką paviršinių nuotekų tinklų prijungimą, surašys aktą, kuriuo vartotojas ar abonentas bus įpareigojamas per ne ilgesnį kaip 10 dienų laikotarpį atjungti paviršinių nuotekų tinklus nuo buitinių nuotekų išvado ir apie tai informuoti bendrovę. To nepadarius per nustatytą terminą arba nustačius pakartotinį prijungimą, UAB „Šiaulių vandenys“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ VI skyriaus nuostatomis, fiksuos esminį Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties pažeidimą ir stabdys sutartį bei užaklins nuotekų išvadą, kol bus pašalintas nustatytas pažeidimas. Tokiu atveju pažeidėjai  neturės galimybės, iki tol kol atjungs neteisėtai prijungtus paviršinių nuotekų tinklus į buitinių nuotekų išvadą, naudotis bendrovės teikiama nuotekų tvarkymo paslauga. Be šių nepatogumų pažeidėjams grės Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnyje numatyta atsakomybė už savavališką paviršinių nuotekų prijungimą prie buitinių nuotekų išvado bei atsiras prievolė atlyginti bendrovei turėtas išlaidas, susijusias su nuotekų tinklų atjungimu ir pajungimu.
 
Patariama plėsti žaliuosius plotus
 
Lietaus vanduo yra reikalingas mus supančiai gamtai. Todėl skatiname gyventojus įrengti daugiau žaliųjų plotų savo valdomose teritorijose, kad iškritę krituliai susigertų į gruntą. Šiltuoju sezonu patariama surinkti lietaus vandenį į tam skirtas talpas ir juo laistyti želdinius ar naudoti kitiems buities poreikiams. Ši tvaraus vandens naudojimo iniciatyva padės ne tik nemažai sutaupyti ir sumažinti sąskaitas už vandenį, bet prisidės prie aplinkos ir mūsų gamtos išteklių išsaugojimo.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-13