2024 m.

L. Rėzos ir M. Mažvydo gatvėse bus plėtojama vandentvarkos infrastruktūra

2024 m. balandžio 30 d.

Netrukus nauja vandentvarkos infrastruktūra bus įrengiama M. Mažvydo ir L. Rėzos gatvėse. Išplėtojus tinklus, kokybiškos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos bus prieinamos 107 namų ūkiams Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio pietrytinės dalies gyventojams.
 
Statybos darbams atlikti balandžio 22 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Medtopas“ pasirašė „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Šiaulių miesto M. Mažvydo, L. Rėzos gatvėse darbų pirkimo–pardavimo sutartį“. Pagal šią sutartį rangovas per 9 mėnesius M. Mažvydo ir L. Rėzos gatvėse (L. Rėzos gatvėje nuo Sembos g. iki M. Mažvydo g. ir M. Mažvydo gatvėje nuo L. Rėzos g. iki Šiaulių miesto ribos) nuties 947,2 m vandentiekio bei 1193,3 m nuotekų tinklų, įrengs 3 gelžbetoninius vandentiekio šulinius, vieną antžeminį gaisrinį hidrantą bei 44 nuotekų šulinius. Projekto darbus, kurių vertė apie 257,24 tūkst. Eur (be PVM), UAB „Šiaulių vandenys“ įgyvendins savomis lėšomis.
 
Išplėtojus tinklus, centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos bus pasiekiamos Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio pietrytinės dalies kvartalo (M. Mažvydo, L. Rėzos, Sembos gatvių, iki Šiaulių miesto ribos) gyventojams, iš viso 63 esamiems namų ūkiams ir dar 44 ateityje.
 
Projektas vykdomas pagal „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane“ nustatytus prioritetus ir eiliškumą (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-290). Projekto tikslas – užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą ir prieinamumą vartotojams Šiaulių mieste.
 
Tinklų statybos darbus rangovas planuoja pradėti vasarą. UAB „Šiaulių vandenys“ pataria gyventojams jau dabar įsirengti vamzdynų atšakas savo valdomo sklypo ribose, nelaukiant projekto pabaigos. Kai rangovas užbaigs darbus, gyventojai galės iš karto jungtis prie centralizuotos sistemos ir naudotis kokybiškomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.
 
Organizuojant šiuos darbus gyventojams kyla daug klausimų, todėl UAB „Šiaulių vandenys“ paruošė išsamią prisijungimo tvarką M. Mažvydo gatvės gyventojams ir individualių namų kvartalo (M. Mažvydo, L. Rėzos, Sembos gatvės ir Šiaulių miesto administracinė riba) Bendrasavininkams.
 
Prisijungimo reikalavimai ir tvarka M. Mažvydo gatvės (tarp L. Rėzos g. ir Šiaulių miesto ribos) gyventojams
 
M. Mažvydo gatvėje, tarp L. Rėzos g. ir Šiaulių miesto ribos, nuo naujai įrengtų vamzdynų 25 namų ūkiams bus nutiesti vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai iki sklypo ribos bei įrengti vandens apskaitos šulinėliai (žr. schemą). Žemės sklypų savininkams reikės pasirūpinti atšakų paklojimu savo sklypo ribose ir su UAB „Šiaulių vandenys“ sudaryti paslaugų tiekimo sutartį. Būsimų klientų patogumui bendrovė paruošė išsamią prisijungimo tvarką ir reikalavimus.
 
Prisijungimo reikalavimai ir tvarka individualių namų kvartalo (M. Mažvydo, L. Rėzos, Sembos gatvės ir Šiaulių miesto administracinė riba) Bendrasavininkams
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 19 punkto nuostatomis, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, vandentiekio įvadai ir (arba) nuotekų išvadai įrengiami viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje) iki abonentui ir (arba) vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos, esantys arčiausiai prie geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
 
Lieporių–Šventupio pietrytinės dalies individualių namų kvartale, kurį apima M. Mažvydo, L. Rėzos, Sembos gatvės ir Šiaulių miesto administracinė riba, įvažiavimams yra suformuoti žemės sklypai (toliau – Įvažiavimai), kuriuos bendra nuosavybės teise valdo žemės sklypų savininkai (toliau – Bendrasavininkai) (žr. schemą). UAB „Šiaulių vandenys“ pažymi, kad vandentiekio ir nuotekų tinklai bus įrengti iki Įvažiavimams suformuotų žemės sklypų ribų, o bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimu ir statybos darbais Įvažiavimuose turi pasirūpinti Bendrasavininkai (arba jų įgaliotas atstovas).
 
Kad finansinė našta būtų mažesnė, UAB „Šiaulių vandenys“ rekomenduoja Bendrasavininkams kooperuotis ir kartu atlikti bendro naudojimo tinklų projektavimo bei įrengimo darbus Įvažiavimuose. Patariame jau dabar pradėti rūpintis projektavimu ir vamzdynų įrengimo darbais, kad UAB „Šiaulių vandenys“ užbaigus tinklų plėtrą M. Mažvydo ir L. Rėzos gatvėse būtų galima nedelsiant prisijungti prie centralizuotos sistemos ir naudotis kokybiškomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. Kaip minėta, rangovas tinklų statybą planuoja pradėti vasarą, darbus atliks per 9 mėnesius.
 
Individualių namų kvartalo (M. Mažvydo, L. Rėzos, Sembos gatvės ir Šiaulių miesto administracinė riba) būsimiems UAB „Šiaulių vandenys“ klientams taikomi šie prisijungimo reikalavimai ir tvarka.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-02