2024 m.

Kviečiame moksleivius dalyvauti plakatų konkurse „Aš už švarų vandenį!“.

2024 m. kovo 08 d.

NACIONALINIO MOKINIŲ PLAKATŲ KONKURSO „AŠ UŽ ŠVARŲ VANDENĮ!“ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, UAB „Šiaulių vandenys“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kviečia mokinius dalyvauti plakatų konkurse „AŠ UŽ ŠVARŲ VANDENĮ!“.

II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2. Konkurso tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į aplinkosaugines problemas, skatinti tvaresnį požiūrį į vandens naudojimą bei suteikti jiems galimybę išreikšti savo požiūrį į vandens saugą ir taršos prevenciją, ugdyti vertybines nuostatas ir kūrybinius gebėjimus.

3. Konkurso uždaviniai:

3.1. sukurti plakatą, kuris kūrybiškai atspindėtų vandensauginę tematiką;

3.2. darbuose akcentuoti aplinkosaugos problemas, susijusias su vandens vartojimu, meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę apie vandens tausojimo ir jo išsaugojimo svarbą.

III SKYRIUS
KONKURSO SĄLYGOS

4. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai. Dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes:

4.1. I grupė – mokiniai iki 12 metų;
4.2. II grupė – mokiniai nuo 13 iki 18 metų.

5. Autorius pateikia 1 plakatą, atitinkantį konkurso temą.

5.1. Plakato dydis: 297 x 420 mm (A3 formatas).
5.2. Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika.
5.3. Piešiniai bus vertinami atsižvelgiant į darbo atitikimą konkurso reikalavimams, aktualumą, meniškumą, idėjos originalumą.
5.4. Prie kiekvieno darbo (kitoje plakato pusėje) turi būti pateikti šie duomenys: plakato autoriaus vardas, pavardė, amžius, klasė, mokyklos pavadinimas, mokyklos adresas ir kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas, telefono numeris), konkursui pasiruošti padėjusio mokytojo vardas, pavardė, mokytojo kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

6. Darbus pateikti iki 2024 m. balandžio 15 d. adresu: UAB „Šiaulių vandenys“ Vytauto g. 103 (101 kab.), Šiauliai.

IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMAS

7. Konkursas vykdomas dviem etapais:

7.1. I etapas vyks savivaldybėse. Šiauliuose šį konkursą organizuoja UAB „Šiaulių vandenys“ kartu su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi. I etapo dalyvių apdovanojimas vyks 2024 m. balandžio mėnesį Šiauliuose. Pirmųjų vietų laimėtojų darbai bus siunčiami II etapui – šalies konkursui.
7.2. II etapas vyks Vilniuje. Šio konkurso etapo organizatoriai – Lietuvos vandens tiekėjų asociacija ir Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra. Konkurso antrasis etapas vyks 2024 m. gegužės 14 d.

V SKYRIUS
PATEIKTŲ DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

8. Konkurso darbus vertina komisija, kurią sudaro:

8.1. I etapui – savivaldybių konkurso komisija iš 5 narių, Šiauliuose: 2 atstovai iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, 2 atstovai iš UAB „Šiaulių vandenys“ ir 1 profesionalus dailininkas;
8.2. II etapui – šalies konkurso komisija iš 5 narių: 2 atstovai iš Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, 1 atstovas iš Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros, 1 atstovas iš Aplinkos ministerijos, 1 profesionalus dailininkas.

9. Konkurso laimėtojai apdovanojami diplomais, organizatorių ir rėmėjų dovanomis, mokinius rengę mokytojai – padėkos raštais.

VI SKYRIUS
AUTORIAUS TURTINIŲ TEISIŲ ĮSIGIJIMO TVARKA

10. Konkurso dalyvių darbai autoriams negrąžinami, jie tampa Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos nuosavybe. Asociacija pasilieka teisę eksponuoti darbus parodose ir spausdinti savo leidiniuose.

Kviečiame mokinius kūrybinei užduočiai. Labai laukiame Jūsų darbų.

Daugiau informacijos tel. +370 41 59 22 57.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-15