2024 m.

Vandentiekio ir nuotekų tinklai bus plėtojami L. Rėzos ir M. Mažvydo gatvėse

2024 m. kovo 18 d.

Netrukus centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos bus pasiekiamos Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio pietrytinės dalies kvartalo (M. Mažvydo, L. Rėzos, Sembos gatvių, iki Šiaulių miesto ribos) gyventojams, iš viso 63 esamiems namų ūkiams ir dar 44 ateityje. Naujos vandentvarkos infrastruktūros įrengimą M. Mažvydo ir L. Rėzos gatvėse UAB „Šiaulių vandenys“ planuoja pradėti jau šį pavasarį.
 
Tinklų plėtros projektas „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Šiauliuose L. Rėzos g. nuo Sembos g. iki M. Mažvydo g. ir M. Mažvydo g. nuo L. Rėzos g. iki Šiaulių miesto ribos“ vykdomas pagal „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane“ (toliau – Planas) nustatytus prioritetus ir eiliškumą (Planas patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-290). Projekto tikslas – užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą ir prieinamumą vartotojams Šiaulių mieste.
 
Vykdant Plano nuostatas, buvo parengtas ir patvirtintas šio projekto techninis darbo projektas bei gautas statybą leidžiantis dokumentas. Šiuo metu UAB „Šiaulių vandenys“ vykdo pirkimo procedūras statybos rangovui parinkti. Planuojama, kad šios procedūros užtruks apie du mėnesius ir jau balandžio mėnesį rangovas galės pradėti darbus. Projektą numatyta įgyvendinti per 9 mėnesius.
 
Projekto metu tinklai bus klojami dvejose gatvėse – M. Mažvydo ir L. Rėzos:  L. Rėzos gatvėje nuo Sembos g. iki M. Mažvydo g. ir M. Mažvydo gatvėje nuo L. Rėzos g. iki Šiaulių miesto ribos. Minėtų gatvių atkarpose planuojama nutiesti 947,2 m vandentiekio bei 1193,3 m nuotekų tinklų, įrengti 3 gelžbetoninius vandentiekio šulinius, vieną antžeminį gaisrinį hidrantą bei 44 nuotekų šulinius. Išplėtojus tinklus, centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos bus prieinamos 63 esamiems namų ūkiams ir dar 44 ateityje. Numatytus projekto darbus UAB „Šiaulių vandenys“ įgyvendins savomis lėšomis.
 
Prisijungimo reikalavimai ir tvarka M. Mažvydo gatvės (tarp L. Rėzos g. ir Šiaulių miesto ribos) gyventojams
 
M. Mažvydo gatvėje, tarp L. Rėzos g. ir Šiaulių miesto ribos, nuo naujai įrengtų vamzdynų 25 namų ūkiams bus nutiesti vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai iki sklypo ribos bei įrengti vandens apskaitos šulinėliai. Žemės sklypų savininkams reikės pasirūpinti atšakų paklojimu savo sklypo ribose ir su UAB „Šiaulių vandenys“ sudaryti paslaugų tiekimo sutartį. Būsimų klientų patogumui bendrovė paruošė išsamią prisijungimo tvarką ir reikalavimus.
 
Prisijungimo reikalavimai ir tvarka individualių namų kvartalo (M. Mažvydo, L. Rėzos, Sembos gatvės ir Šiaulių miesto administracinė riba) Bendrasavininkams
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 19 punkto nuostatomis, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, vandentiekio įvadai ir (arba) nuotekų išvadai įrengiami viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje) iki abonentui ir (arba) vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos, esantys arčiausiai prie geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
 
Lieporių–Šventupio pietrytinės dalies individualių namų kvartale, kurį apima M. Mažvydo, L. Rėzos, Sembos gatvės ir Šiaulių miesto administracinė riba, įvažiavimams yra suformuoti žemės sklypai (toliau – Įvažiavimai), kuriuos bendra nuosavybės teise valdo žemės sklypų savininkai (toliau – Bendrasavininkai). UAB „Šiaulių vandenys“ pažymi, kad vandentiekio ir nuotekų tinklai bus įrengti iki Įvažiavimams suformuotų žemės sklypų ribų, o bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimu ir statybos darbais Įvažiavimuose turi pasirūpinti Bendrasavininkai (arba jų įgaliotas atstovas).
 
Kad finansinė našta būtų mažesnė, UAB „Šiaulių vandenys“ rekomenduoja Bendrasavininkams kooperuotis ir kartu atlikti bendro naudojimo tinklų projektavimo bei įrengimo darbus Įvažiavimuose. Patariame jau dabar pradėti rūpintis projektavimu ir vamzdynų įrengimo darbais, kad UAB „Šiaulių vandenys“ užbaigus tinklų plėtrą M. Mažvydo ir L. Rėzos gatvėse būtų galima nedelsiant prisijungti prie centralizuotos sistemos ir naudotis kokybiškomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. Kaip minėta, pirkimo būdu parinkus statybos darbų rangovą, tinklų statybą planuojama pradėti balandį ir darbus atlikti per 9 mėnesius.
 
Šio kvartalo būsimiems UAB „Šiaulių vandenys“ klientams taikomi šie prisijungimo reikalavimai ir tvarka.
 
Plėtojamų tinklų L. Rėzos ir M. Mažvydo gatvėse schema.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-18