2024 m.

Bus rekonstruojama Gytarių nuotekų siurblinė

2024 m. vasario 09 d.

Siekiant užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandentvarkos paslaugas, UAB „Šiaulių vandenys“ nuosekliai modernizuoja pasenusius įrenginius. Artimiausiuose planuose – Gytarių nuotekų siurblinės rekonstrukcija. Apie pusę milijono siekiančios investicijos leis pagerinti nuotekų transportavimą ir užtikrinti aplinkos tausojimą.
 
Šiuo metu statybos rangovas UAB „Požeminės linijos“ rengia Gytarių nuotekų siurblinės, esančios Javų g. 100B, Šiauliai, rekonstravimo techninį darbo projektą. Statybos darbus planuojama pradėti II ketv. pradžioje. Projekto darbai vykdomi pagal 2023 m. rugpjūčio 7 d. pasirašytą „Nuotekų siurblinės rekonstravimo (Gytarių NS) darbų pirkimo–pardavimo sutartį“. Statybos darbus, kurių vertė 493,28 tūkst. Eur (be PVM), numatyta įgyvendinti per 15 mėn.
 
Nuo 1993 m. eksploatuojama Gytarių nuotekų siurblinė šiandien yra avarinės būklės: susidėvėjusios statybinės konstrukcijos, pasenę technologiniai įrenginiai nebeužtikrina nuotekų pralaidumo, susidėvėjusi elektros bei automatikos įranga.
 
Atliekant siurblinės rekonstrukciją, pastatas bus nugriautas, išmontuota esama įranga ir sukomplektuota šiuolaikiška požeminė nuotekų siurblinė, ne mažesnio kaip 101 kub. m/h našumo, su visa reikalinga siurblinės aptarnavimo, technologine bei automatine valdymo įranga. Nešmenų sulaikymui numatyta įrengti grotas–smulkintuvą, o patikimam siurblinės darbui užtikrinti bus sukomplektuotas ir dyzelinis generatorius. Naujos technologinės įrangos procesai bus valdomi nuotoliniu būdu, perduodant siurblinės darbo duomenis į UAB „Šiaulių vandenys“ centrinę dispečerinę, kas leis operatyviai reaguoti į gedimus ir nedelsiant juos šalinti.
 
Moderniai rekonstravus Gytarių nuotekų siurblinę, padidės jos našumas ir ekonominis naudingumas, bus tausojama aplinka.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-09