2024 m.

Šiauliuose vandentiekio vanduo saugus ir kokybiškas

2024 m. sausio 30 d.

Praėjusiais metais UAB „Šiaulių vandenys“ vartojimui patiekė apie 4,3 mln. kub. metrų geriamojo vandens. Laboratoriniai tyrimai patvirtina, kad vandentiekiu tiekiamas geriamasis vanduo yra saugus ir kokybiškas.
 
Tiekia tik požeminį geriamąjį vandenį
 
2023 m. UAB „Šiaulių vandenys“ kasdien patiekė apie 11,8 tūkst. kub. m požeminio geriamojo vandens iš Birutės ir Lepšių vandenviečių. Bendrovė geriamuoju vandeniu aprūpino apie 99 tūkst. Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ geriamąjį vandenį išgauna Lepšių ir Birutės vandenvietėse iš 16 giluminių gręžinių, kurių gylis siekia 162–194 m. Požeminis vanduo pasižymi didesniu geležies ir amonio kiekiu, todėl prieš tiekimą paruošiamas Birutės, Lepšių ir Rėkyvos vandens ruošyklose. Modernūs slėginiai filtrai sulaiko tik tas medžiagas, kurių yra per daug, šiuo atveju – geležies ir amonio.
 
Iš Birutės vandenvietės miestui tiekiama apie 58 proc. geriamojo vandens, o iš Lepšių vandenvietės – 42 proc. Vanduo gyventojus pasiekia 648,2 km vandentiekio tinklais.
 
Tiriant vandens kokybę, atlieka tūkstančius tyrimų
 
Šiauliuose vandentiekio vandens kokybę kontroliuoja UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija. Stebėsena vykdoma ištisus metus vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Laboratorija nustato visus šioje higienos normoje nustatytus rodiklius, kurių yra apie 50 (mikrobiologiniai, indikatoriniai, cheminiai (toksiniai).
 
Laboratorija kasmet sudaro nuolatinės ir periodinės programinės stebėsenos planą, kurį derina su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentu.
 
2023 m. pagal planą buvo pasirinkti 75 nuolatinės programinės stebėsenos taškai, iš jų 8 – periodinei programinei stebėsenai. Vandens mėginiai buvo imami iš vandenviečių ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš vidaus vandentiekio čiaupų. Numatytuose taškuose iš viso paimta 630 geriamojo vandens mėginių ir atlikti 8372 laboratoriniai tyrimai.
 
Kontroliuoja mikrobiologinius, indikatorinius ir cheminius (toksinius) rodiklius
 
Vykdant nuolatinę programinę stebėseną, tiriami šie geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai: žarninių lazdelių skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius, žarninių enterokokų skaičius, amonis, drumstumas, spalva, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija (pH), bendroji geležis, skonis ir kvapas.
 
Vykdant periodinę programinę stebėseną, papildomai nustatomi šie rodikliai: aliuminis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, chloridas, natris, fluoridas, boras, nitritas, nitratas, cianidas.
 
Nepriklausomose laboratorijose nustatomos cheminių (toksinių) rodiklių (pesticidų, arseno, stibio, seleno, trihalometanų, policiklinių aromatinių angliavandenilių, bromato), taip pat radiologinių rodiklių vertės.
 
Laboratorinių tyrimų rezultatai parodė, kad minėtų medžiagų koncentracija UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamame geriamajame vandenyje yra mažesnė už nustatytas rodiklių ribines vertes arba artima minimaliai vertei. Šių rodiklių rezultatai jau daug metų nekinta.
 
Atitinka visus kokybės reikalavimus
 
2023 m. atlikti geriamojo vandens laboratoriniai tyrimai patvirtina, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 reikalavimus pagal visus kokybės rodiklius. Mikrobiologinės taršos atvejų nenustatyta.
 
Daugiau informacijos apie UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamo geriamojo vandens kokybę interneto svetainėje: https://www.siauliuvandenys.lt/vandens-kokybe-2/ .
Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-30