2023 m.

Tęsiama naujos slėginės nuotekų linijos statyba šalia Bačiūnų gatvės

2023 m. rugsėjo 14 d.

Šiaulių miesto Rėkyvos seniūnijoje, šalia Bačiūnų gatvės bus toliau tiesiama nauja slėginė nuotekų linija. Šiems darbams atlikti rugpjūčio 7 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Daižeda“ pasirašė 184,5 tūkst. Eur (be PVM) vertės projekto „Slėginių nuotekų tinklų statybos Šiaulių m. Bačiūnų g. darbų pirkimo–pardavimo sutartį“. Šios investicijos padės užtikrinti patikimą centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos funkcionavimą bei aplinkos tausojimą.
 
Daugiau nei prieš du dešimtmečius Rėkyvos seniūnijos nuotakynas 7,5 km ilgio (160 mm skersmens) slėgine nuotekų linija Bačiūnų gatve buvo prijungtas prie Šiaulių miesto centralizuotos nuotekų sistemos. Sparčiai plečiantis urbanizuotoms teritorijoms šioje miesto dalyje, nuotekų linija tapo perkrauta ir nebegali užtikrinti patikimo nuotekų transportavimo.
 
Ieškant išeičių, UAB „Šiaulių vandenys“ nusprendė padidinti šios slėginės nuotekų linijos pralaidumą, lygiagrečiai įrengiant naują PE (polietileninį) 200 mm skersmens vamzdyną. Pirmuoju etapu 2022 m. buvo nutiesta 4,12 km nuotekų trasa Bačiūnų gatvės atkarpoje nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g. Pagal pasirašytą sutartį su UAB „Daižeda“ bus klojama likusi 2,7 km slėginė nuotekų linija atkarpoje nuo Žaliasodžių g. iki Lingailių g., kur įrengta požeminė nuotekų siurblinė. Darbai užtruks 11 mėn. ir kainuos 184,5 tūkst. Eur (be PVM). UAB „Šiaulių vandenys“ šiuos darbus vykdo savo lėšomis.
 
Šiuo metu rangovas atlieka paruošiamuosius darbus ir statybas planuoja pradėti šiais metais. Nauja nuotekų linija bus tiesiama maždaug 2 m gylyje šalia esamo vamzdyno, kuris įrengtas šalia gatvės, uždaru būdu, kryptinio gręžimo metodu. Dėl vykdomų darbų gyventojams nesutriks nuotekų surinkimo paslauga, taip pat nebus ribojamas eismas Bačiūnų gatvėje.
 
Pilnai įrengus didesnio skersmens naują slėginę nuotekų liniją, bus užtikrintas nuotekų pralaidumas ir saugus transportavimas, išsiplės centralizuoto nuotekų tvarkymo zona Rėkyvos seniūnijoje, todėl atsiras galimybė jungtis naujiems vartotojams, bus tausojama aplinka.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-09-14