2023 m.

Pratęsti vadybos sistemų sertifikatai

2023 m. rugpjūčio 29 d.

Rugpjūčio 24 d. UAB „Šiaulių vandenys“ išduoti nauji kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos bei energijos naudojimo vadybos sistemų sertifikatai.
 
Pakartotinį sertifikavimo auditą, baigiantis 2020 m. išduotų sertifikatų galiojimo laikui, birželio 19–20 d. atliko viešosios įstaigos „LST Sert“ auditoriai. Audito tikslas – įsitikinti, kad bendrovėje įdiegtos ir vieningai veikiančios kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos bei energijos naudojimo vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinių LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST ISO 45001:2018 bei LST EN ISO 50001:2018 standartų reikalavimus, tinkamai funkcionuoja ir yra prižiūrimos.
 
Auditas vyko UAB „Šiaulių vandenys“ administracijoje, Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamente, Vandens tyrimų laboratorijoje, vandenvietėse, nuotekų valykloje bei dumblo apdorojimo įrenginiuose.
 
Audito ataskaitoje pažymima, kad integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos bei energijos naudojimo vadybos sistemos yra taikomos visoms bendrovėje vykdomoms veikloms, veikia rezultatyviai, yra prižiūrimos ir gerinamos. Auditoriai neatitikčių nenustatė, tačiau pateikė rekomendacijų, į kurias bendrovė atsižvelgs ir priims sprendimus dėl jų įgyvendinimo.
 
Vadybos sistemų sertifikatai išduoti trims metams, iki 2026 m. rugpjūčio 23 d. Sertifikavimas apima šias veiklos sritis: vandens paėmimas, gerinimas, tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas, dumblo tvarkymas, geriamojo vandens ir nuotekų kokybės kontrolė, vandentiekio, nuotekų tinklų ir įrenginių projektavimas ir statyba.
 
Sertifikuota veikla reiškia, kad UAB „Šiaulių vandenys“ užtikrina kokybiškas paslaugas ir nuolat siekia išlaikyti aukštą paslaugų lygį, atnaujinant ir modernizuojant vandentvarkos ūkį bei keliant darbuotojų kvalifikaciją. Taip pat bendrovė užtikrina, kad vykdoma veikla atitinka aplinkos apsaugos teisinius ir kitus reikalavimus, taršos prevenciją, tvarų gamtos išteklių naudojimą, rūpinasi darbuotojų sveikata ir sauga darbe.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas įdiegė 2002 m., darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemą – 2008 m., o energijos naudojimo vadybos sistemą – 2014 m.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-12