2022 m.

Nustatytos naujos UAB „Šiaulių vandenys“ paslaugų kainos

2022 m. gruodžio 29 d.

Gruodžio 29 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nutarimu Nr. O3E-1774 nustatė UAB „Šiaulių vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurios įsigalios nuo 2023 m. vasario 1 d.
 
Visiems UAB „Šiaulių vandenys“ klientams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina už vieną kubinį metrą didėja 52 centais (be PVM) (63 centais su PVM) arba vidutiniškai 18,2 proc.
 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos:
 
Eil. Nr.Paslauga / klientaiKaina Eur/m3
be PVMsu PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams*, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: 3,34 4,0414
1.1. geriamojo vandens tiekimo 1,30  1,573
1.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 2,04  2,4684
1.2.1. nuotekų surinkimo 0,74  0,8954
1.2.2. nuotekų valymo 0,79  0,9559
1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,51  0,6171
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: 3,30
 3,993
2.1. geriamojo vandens tiekimo 1,29  1,5609
2.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 2,01  2,4321
2.2.1. nuotekų surinkimo 0,73  0,8833
2.2.2. nuotekų valymo 0,78  0,9438
2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,50  0,605
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams**, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus: 3,40 4,114
3.1. geriamojo vandens tiekimo 1,39 1,6819
3.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 2,01 2,4321
3.2.1. nuotekų surinkimo 0,73 0,8833
3.2.2. nuotekų valymo 0,78 0,9438
3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,50 0,605
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: 3,29 3,9809
4.1. geriamojo vandens tiekimo 1,28 1,5488
4.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 2,01 2,4321
4.2.1. nuotekų surinkimo 0,73 0,8833
4.2.2. nuotekų valymo 0,78 0,9438
4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,50 0,605
5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams 0,33 0,3993

* vartotojai - gyventojai
** abonentai - įmonės, organizacijos

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos visiems klientams išlieka tos pačios.
 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina keičiasi dėl išaugusių elektros energijos ir dujų kainų.
 
VERT duomenimis, vartotojų mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,3 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme (33 str. 15 p.) nustatytos 4,0 proc. ribos.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“.
 
Daugiau informacijos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos interneto svetainėje www.regula.lt.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-01