2022 m.

Nustatytos naujos UAB „Šiaulių vandenys“ paslaugų kainos

2022 m. liepos 12 d.

Nuo rugsėjo 1 d. keičiasi UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-288 ir Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2022 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-274 nustatė perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be PVM), kurias Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino 2022 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3E-810.
 
Visiems UAB „Šiaulių vandenys“ klientams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina už vieną kubinį metrą didėja 72 centais (be PVM) (87 centais su PVM), (arba vidutiniškai 34 proc.) atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos išlieka tos pačios. Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina abonentams (įmonėms, organizacijoms) didėja 10 centų (be PVM) (12 centų su PVM), (arba 43,5 proc.) už kubinį metrą.
 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos:
 
Eil. Nr.Paslauga / klientaiKaina Eur/m3
be PVMsu PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams*, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: 2,82 3,41
1.1. geriamojo vandens tiekimo 1,09  1,32
1.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,73  2,09
1.2.1. nuotekų surinkimo 0,66  0,80
1.2.2. nuotekų valymo 0,63  0,76
1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,44  0,53
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: 2,78
 3,37
2.1. geriamojo vandens tiekimo 1,08  1,31
2.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,70  2,06
2.2.1. nuotekų surinkimo 0,65  0,79
2.2.2. nuotekų valymo 0,62  0,75
2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,43  0,52
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams**, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus: 2,88 3,49
3.1. geriamojo vandens tiekimo 1,18 1,43
3.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,70 2,06
3.2.1. nuotekų surinkimo 0,65 0,79
3.2.2. nuotekų valymo 0,62 0,75
3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,43 0,52
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus: 2,77 3,35
4.1. geriamojo vandens tiekimo 1,07 1,29
4.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,70 2,06
4.2.1. nuotekų surinkimo 0,65 0,79
4.2.2. nuotekų valymo 0,62 0,75
4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,43 0,52
5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams 0,33 0,40

* vartotojai - gyventojai
** abonentai - įmonės, organizacijos

Perskaičiuotos UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų bazinės kainos bus taikomos nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina keičiasi dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, išaugusių elektros energijos kainų, technologinio kuro kainų pokyčio, darbo užmokesčio fondo, padidėjusių aplinkos taršos ir gamtos išteklių mokesčių tarifų, įgyvendintų investicinių projektų (investicijos grąžos), infliacijos ir kitų neišvengiamų būtinųjų sąnaudų.
 
VERT duomenimis, vartotojų mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,1 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-07-12