2022 m.

Perskaičiuotos UAB „Šiaulių vandenys“ paslaugų kainos

2022 m. birželio 23 d.

Gegužės 31 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Šiaulių vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.
 
VERT nutarimu, visiems UAB „Šiaulių vandenys“ klientams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina už vieną kubinį metrą didėja 72 centais (arba vidutiniškai 34 proc.):
  • daugiabučių namų gyventojams – 2,82 Eur (be PVM)/kub. m,
  • individualių namų gyventojams – 2,78 Eur (be PVM)/ kub. m,
  • abonentams (įmonėms, organizacijoms) – 2,88 Eur (be PVM)/kub. m,
  • abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, bei vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučių ar individualių namų bendrijų namų įvade, – 2,77 Eur (be PVM)/kub. m.
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos visiems klientams išlieka tos pačios.
 
Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina abonentams (įmonėms, organizacijoms) didėja 10 centų, 0,33 Eur (be PVM) (arba 43,5 proc.) už kubinį metrą.
 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina keičiasi dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, išaugusių elektros energijos kainų, technologinio kuro kainų pokyčio, darbo užmokesčio fondo, padidėjusių aplinkos taršos ir gamtos išteklių mokesčių tarifų, įgyvendintų investicinių projektų (investicijos grąžos), infliacijos ir kitų neišvengiamų būtinųjų sąnaudų.
 
VERT duomenimis, vartotojų mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,1 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.
 
Bazinės UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos įsigaliojo 2019 m. rugpjūčio 1 d. ir galioja trejus metus. Vadovaujantis kainų nustatymo metodika, paslaugų kainos peržiūrimos kasmet. Perskaičiuotos kainos antriesiems bazinių kainų galiojimo metams įsigaliojo 2021 m. rugpjūčio 1 d.  Baigiantis terminui, bendrovė 2022 m. kovo 1 d. raštu kreipėsi į VERT dėl naujų bazinių kainų derinimo tretiesiems metams.
 
VERT suderintos kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių taryboms. Artimiausiu metu UAB „Šiaulių vandenys“ kreipsis į Tarybas dėl naujų kainų nustatymo. Planuojama, kad perskaičiuotos bazinės kainos įsigalios 2022 m. rugsėjo 1 d. ir galios metus.
 
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos suderintos naujos UAB „Šiaulių vandenys“ paslaugų kainos.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“.
 
Daugiau informacijos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos interneto svetainėje www.regula.lt.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-07-12