2022 m.

Šiauliuose vandentiekiu tiekiamas saugus ir kokybiškas geriamasis vanduo

2022 m. sausio 31 d.

UAB „Šiaulių vandenys“ 2021 m. vartojimui patiekė 4,3 mln. kub. metrų geriamojo vandens. Geriamuoju vandeniu aprūpinta apie 98,5 tūkst. Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono aplinkinių gyvenviečių – Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių – gyventojų. Laboratoriniai tyrimai patvirtina, kad iš bendrovės vandenviečių tiekiamas geriamasis vanduo yra saugus ir kokybiškas – gyventojai gali drąsiai gerti vandenį iš čiaupo.
 
Šiaulietis per parą sunaudoja apie 66 litrus vandens
 
Gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo išgaunamas Lepšių ir Birutės vandenvietėse iš 16 giluminių gręžinių, kurių gylis siekia 162–194 m. Išgautas požeminis vanduo pasižymi didesniu geležies ir amonio kiekiu, todėl prieš tiekimą paruošiamas Birutės, Lepšių ir Rėkyvos vandens ruošyklose. Iš Birutės vandenvietės miestui tiekiama apie 60 proc. geriamojo vandens, o iš Lepšių vandenvietės – 40 proc. Vanduo gyventojus pasiekia 642,2 km vandentiekio tinklais.
 
2021 m. UAB „Šiaulių vandenys“ per parą patiekė apie 11,8 tūkst. kub. m geriamojo vandens iš Birutės ir Lepšių vandenviečių (įskaitant Rėkyvos vandens ruošyklą, kurioje paruošta 187,9 kub. m per parą). Geriamuoju vandeniu aprūpinta apie 98,5 tūkst. Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų. Bendrovės duomenimis, žmogus per parą sunaudoja apie 66 litrus vandens.
 
Per metus atlikti 8135 laboratoriniai tyrimai
 
Šiauliuose vandentiekio vandens kokybę kontroliuoja UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija. Priežiūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Laboratorija nustato visus šioje higienos normoje kontroliuojamus rodiklius, kurių yra per 50 (mikrobiologiniai, indikatoriniai, toksiniai).
 
Laboratorija kasmet sudaro nuolatinės ir periodinės programinės priežiūros planą, kurį derina su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentu. Vandens kokybė kontroliuojama ištisus metus.
 
2021 m. pagal planą buvo pasirinkti 76 nuolatinės programinės priežiūros taškai, iš jų 8 – periodinei programinei priežiūrai. Vandens mėginiai buvo imami iš vandenviečių ir vandentiekio tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš vidaus vandentiekio čiaupų. Numatytuose taškuose iš viso paimti 646 geriamojo vandens mėginiai ir atlikti 8135 laboratoriniai tyrimai.
 
Tiriant vandenį, kontroliuojama per 50 rodiklių
 
Vykdant nuolatinę programinę priežiūrą, tiriami šie geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai: žarninių lazdelių skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius, amonis, drumstumas, spalva, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija (pH), bendroji geležis, skonio ir kvapo slenkstis.
 
Vykdant periodinę programinę priežiūrą, papildomai nustatomi šie rodikliai: žarninių enterokokų skaičius, aliuminis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, chloridas, natris, fluoridas, boras, nitritas, nitratas, cianidas.
 
Nepriklausomose laboratorijose nustatomos toksinių rodiklių (pesticidų, arseno, stibio, seleno, haloformų, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių, bromato), taip pat radiologinių rodiklių vertės.
 
Laboratorinių tyrimų rezultatai parodė, kad minėtų medžiagų koncentracija UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamame geriamajame vandenyje yra mažesnė už nustatytas ribas arba artima minimaliai vertei. Šių rodiklių rezultatai jau daug metų nekinta.
 
Atitinka visus saugos ir kokybės reikalavimus
 
Išanalizavus 2021 m. atliktus geriamojo vandens tyrimus, nustatyta, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal visus kokybės rodiklius. Mikrobiologinės taršos atvejų nenustatyta.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ vykdomos 2021 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitos (Birutės ir Lepšių vandenviečių) bei geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai yra patalpinti bendrovės interneto svetainėje https://www.siauliuvandenys.lt/vandens-kokybe-2/ .
Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-31