2021 m.

UAB „Šiaulių vandenys“ įgyvendins dar vieną žaliosios energetikos projektą

2021 m. gruodžio 03 d.

Kitais metais UAB „Šiaulių vandenys“ planuoja leisti įrengti Birutės ir Lepšių vandenviečių teritorijose 800 kW galios saulės jėgaines ir iš gamintojo pigiau pirkti žaliąją energiją vandenviečių technologiniams poreikiams. Tokiu būdu, neinvestuojant, įmonė tikisi išvengti energetinių sąnaudų augimo ir prisidėti prie aplinkosaugos.
 
Saulės elektrines ketinama įrengti vandenviečių teritorijose
 
UAB „Šiaulių vandenys“ rūpi neigiamo poveikio aplinkai mažinimas, todėl įmonė nuosekliai įgyvendina atsinaujinančios energetikos projektus ir siekia gamybiniams procesams naudoti ekologišką, pigesnę elektros energiją. Šįkart bendrovė paskelbė atvirą konkursą saulės šviesos energijos elektrinės nuomai, įskaitant aptarnavimo ir priežiūros paslaugas. Pasiūlymų laukiama iki gruodžio pabaigos.
 
Šiuo konkursu UAB „Šiaulių vandenys“ ketina leisti 20-čiai metų vandenviečių teritorijose įrengti saulės jėgaines – 500 kW galios Birutės vandenvietėje ir 300 kW galios Lepšių vandenvietėje, kurias numatoma prijungti prie įmonės vidaus tinklų. Už gamintojui suteiktas veiklos nuomos paslaugas bendrovė atsiskaitys pirkdama vietoje pagamintą žaliąją elektros energiją už fiksuotą įkainį visą sutarties laikotarpį.
 
Per metus planuojama įsigyti apie 742 MWh elektros energijos, o per 20 metų – apie 16 500 MWh. Visa įsigyta elektra bus suvartojama vandenviečių technologiniams poreikiams, o perteklius perduotas į AB „ESO“ skirstomąjį tinklą pasaugoti. Per metus Birutės ir Lepšių vandenviečių procesams sunaudojama apie 2 600 MWh elektros energijos. Perkant daugiau nei trečdalį žaliosios elektros tiesiai iš gamintojo, UAB „Šiaulių vandenys“ tikisi sumažinti energetines sąnaudas. Įvertinus dabartinę elektros energijos kainą iš skirstomojo tinklo ir saulės jėgainėse pagamintos elektros kainą, šis projektas bendrovei kasmet leistų sutaupyti apie 50–70 tūkst. eurų.
 
Po pirkimo procedūrų ir sutarties pasirašymo, tikėtina, tai įvyks kitų metų II ketv., konkurso laimėtojas saulės elektrines turės įrengti per metus. Taip pat laimėtojas visą sutarties laikotarpį turės pilnai atsakyti už tinkamą įdiegtų įrenginių veikimą. Ši techninė priežiūra UAB „Šiaulių vandenys“ nieko nekainuos.
 
Šiuo žaliosios energetikos projektu UAB „Šiaulių vandenys“ siekia prisidėti prie klimato kaitos mažinimo bei energetinės nepriklausomybės. Bendrovei mažiau perkant elektros, pagamintos naudojant taršias technologijas, per 20 metų, saulės elektrinių eksploatacijos laikotarpiu, anglies dvideginio emisijų pavyktų sumažinti apie 6,8 tūkst. tonų.
 
Bendrovė žaliąją energiją gaminasi jau beveik dešimtmetį
 
Tai ne pirmas UAB „Šiaulių vandenys“ atsinaujinančios energetikos projektas. Šiuo metu bendrovė Šiaulių miesto nuotekų valykloje už 274,5 tūkst. Eur (be PVM) stato 500 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę, kuri per metus leis pasigaminti ir nuotekų valymo technologiniams poreikiams sunaudoti apie 450–495 MWh žaliosios elektros energijos mažiausiai už 60 tūkst. eurų.
 
Šis aplinką tausojantis sprendimas, tarnausiantis apie 25 metus, UAB „Šiaulių vandenys“ atsipirks per 3–4 metus ir ateityje leis ženkliai sutaupyti, o anglies dvideginio emisijų pavyks sumažinti apie 5,2 tūkst. tonų.
 
Per metus nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo procesams sunaudojama apie 6 800 MWh elektros energijos, iš jų apie 4 000 MWh UAB „Šiaulių vandenys“ pasigamina pati kogeneracinėje šilumos ir elektros energijos jėgainėje, kuri pastatyta 2012 m. kartu su dumblo apdorojimo įrenginiais. Kogeneracinėje jėgainėje ekologiška šilumos ir elektros energija gaminama deginant biodujas, kurios išgaunamos pūdant nuotekų dumblą ir riebalų atliekas, o taip pat įsigijus biodujų iš Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno, kur jos susidaro pūvant atliekoms. Trūkstant biodujų šilumos energijai gaminti, bendrovė papildomai perka ir gamtinių dujų.
 
Per metus iš atsinaujinančių energijos išteklių kogeneracinėje jėgainėje pagaminama apie 4 000 MWh šilumos ir tiek pat elektros energijos ir tai sudaro daugiau nei 50 proc. reikalingo poreikio nuotekų valymo bei dumblo apdorojimo technologiniams procesams.
 
Žaliosios energijos gamyba UAB „Šiaulių vandenys“ padeda mažinti elektros ir gamtinių dujų sąnaudas, kurios turi įtakos vandens kainai, o kartu dar labiau mažinti neatsinaujinančių išteklių naudojimą ir aplinkos taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-28