2021 m.

UAB „Šiaulių vandenys“ keičiasi klientų aptarnavimo tvarka

2021 m. rugsėjo 14 d.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas)  3.1.1. papunktyje nustatytus reikalavimus, nuo rugsėjo 13 d. UAB „Šiaulių vandenys“ kontaktiniu būdu aptarnauja gyventojus, atitinkančius vieną iš šių kriterijų:
 
„3.1.1.1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:
 
3.1.1.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
 
3.1.1.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
 
3.1.1.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
 
3.1.1.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
 
3.1.1.1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
 
3.1.1.1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;
 
3.1.1.2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:
 
3.1.1.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba
 
3.1.1.2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;
 
3.1.1.3. asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas,  – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti;
 
3.1.1.4. yra vaikas iki 16 metų.“
 
Gyventojai atitinkantys bent vieną aukščiau nurodytą kriterijų, atvykus į UAB „Šiaulių vandenys“ privalės pateikti tai įrodančius dokumentus. Neatitinkantys vieno iš Nutarimo 3.1.1. papunktyje nurodytų kriterijų, aptarnaujami tik nuotoliniu būdu, išskyrus:
 
1. geriamojo vandens apskaitos prietaisų išdavimas;
2. mėginių laboratoriniams tyrimams atlikti priėmimas.
 
Prieš atvykstant į UAB „Šiaulių vandenys, rekomenduojame telefonu ar el. paštu susisiekti su specialistu ir suderinti paslaugos suteikimo laiką. Atsiprašome už nepatogumus.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-28