2021 m.

Užbaigtas tinklų plėtros projektas Lieporių–Šventupio kvartalo dalyje

2021 m. liepos 13 d.

Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos jau pasiekiamos Šiaulių miesto Lieporių–Šventupio gyvenamojo rajono Žiemgalių, Kalniškių, Lietuvininkų, Sembos, Aisčių ir Tyravos gatvių gyventojams. Net 98 namų ūkiai jau gali jungtis prie naujai įrengtos centralizuotos sistemos ir naudotis kokybiškomis paslaugomis. Statybų rangovas UAB „SROS“ sėkmingai užbaigė 2020 m. pavasarį pradėtus darbus ir perdavė UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuoti įrengtą infrastruktūrą.
 
Centralizuotos paslaugos tapo prieinamos per 200 sklypų
 
Įgyvendinat UAB „Šiaulių vandenys“ vykdomą projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Lieporių–Šventupio gyvenamajame rajone“, nauji vamzdynai nutiesti Žiemgalių, Kalniškių, Lietuvininkų, Sembos, Aisčių ir Tyravos gatvėse – iš viso 7 km vandentiekio ir 5,4 km nuotekų tinklų, sumontuota požeminė nuotekų perpumpavimo siurblinė.
 
Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje buvo nutiesti vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai iki kiekvieno sklypo ribos. Savininkams reikėjo pasirūpinti atšakų paklojimu savo valdoje. Išplėtojus vandentvarkos infrastruktūrą, centralizuotai teikiamos paslaugos tapo pasiekiamos 98 esamiems namų ūkiams ir dar 107 namų ūkiams perspektyvoje. Rangovas UAB „SROS“ darbų atliko už 1,119 mln. eurų (be PVM). UAB „Šiaulių vandenys“ parengė tinklų techninį projektą ir darbus vykdė savo lėšomis. 
 
Jau galima jungtis prie tinklų ir naudotis paslaugomis
 
UAB „Šiaulių vandenys“ praneša, kad vandentiekio ir nuotekų vamzdynai jau pradėti eksploatuoti ir gyventojai jau gali jungtis prie centralizuotos sistemos bei naudotis paslaugomis. Savininkai, kurie jau nusitiesė vamzdynų atšakas savo sklype, gali kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentą (tel.: (8 41) 59 22 62; 8 615 02 984, 8 615 02 985) ir sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartį.
 
Jei gyventojai dar tik planuoja įsirengti vamzdynus ir kyla klausimų organizuojant šiuos darbus, UAB „Šiaulių vandenys“ būsimų klientų patogumui paruošė nuoseklią prisijungimo tvarką ir reikalavimus.
 
Projektas tęsiasi
 
Šio projekto metu Žiemgalių gatve nuo Latgalių g. iki Tyravos g. ir Tyravos gatve nuo Kalniškių g. iki Statybininkų g. buvo nutiesti žiediniai vandentiekio tinklai ir įrengti gaisriniai hidrantai bei šuliniai, tačiau vandentiekio įvadai gyventojams nebuvo įrenginėjami. Vamzdynas buvo tiesiamas dėl vandens tiekimo į gaisrinius hidrantus.
 
Vandentiekio įvadai, o taip pat ir nuotekų išvadai iki sklypų ribos bus nutiesti šiais metais įgyvendinant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“. Darbai šioje Lieporių–Šventupio gyvenamojo rajono dalyje jau vyksta nuo balandžio mėnesio ir užtruks iki metų pabaigos. Planuojama nutiesti 2,4 km vandentiekio, 4,2 km nuotekų tinklų bei įrengti 3 požemines nuotekų perpumpavimo siurblines, taip pat iki kiekvieno sklypo ribos įrengti vandentiekio įvadą bei nuotekų išvadą. Išplėtojus tinklus, centralizuotai teikiamos paslaugos taps prieinamos per 100 sklypų.
 
Tinklų plėtra miesto kvartaluose vystoma pagal „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane“ nustatytus prioritetus ir eiliškumą (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290).
 
Daugiau informacijos apie šį ir kitus projektus UAB „Šiaulių vandenys“ interneto svetainėje www.siauliuvandenys.lt.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-28