2021 m.

Šalia Bačiūnų gatvės bus tiesiama nauja slėginė nuotekų linija

2021 m. birželio 29 d.

Šiaulių miesto Rėkyvos gyvenvietėje, šalia Bačiūnų gatvės bus tiesiama nauja 4,2 km ilgio slėginė nuotekų linija. Šiems darbams atlikti birželio 23 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė – UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (pagrindinis partneris) ir UAB „Dovyra“ – pasirašė projekto „Slėginių nuotekų tinklų statybos darbai Šiaulių m. Bačiūnų g.“ rangos sutartį. Darbai užtruks 16 mėn. ir kainuos 238 tūkst. Eur (be PVM). Šios investicijos būtinos, siekiant užtikrinti patikimą centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos funkcionavimą bei aplinkos tausojimą.
 
Bačiūnų gatvėje nuo Dubijos g. iki Lingailių g. 1997 m. nutiesus 7,5 km ilgio 160 mm skersmens slėginę nuotekų liniją, Rėkyvos nuotekų tinklai buvo prijungti prie miesto centralizuotos nuotekų sistemos. Sparčiai plečiantis urbanizuotoms teritorijoms šioje miesto dalyje, daugiau nei prieš du dešimtmečius nutiesta nuotekų linija tapo perkrauta.
 
„Prie slėginio vamzdyno nauji vartotojai jungiami per individualias buitinių nuotekų siurblines. Augant vartotojų skaičiui ir didėjant nuotekų srautui, ši linija nebegali užtikrinti patikimo nuotekų transportavimo iš Lingailių g. esančios nuotekų siurblinės į miesto centralizuotą nuotekų sistemą. Siekiant perpumpuoti padidėjusį nuotekų kiekį, tenka didinti slėgį vamzdyne, tačiau dėl to išauga avarijų ir aplinkos taršos tikimybė. Dieną Lingailių nuotekų siurblinėje siurblys su dažnio keitikliu dirba be pertrūkių, o tai rodo, kad perpumpavimo pajėgumai išnaudojami maksimaliai“, – aiškina UAB „Šiaulių vandenys“ Projektų skyriaus viršininkas Kęstutis Laukaitis.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ ieškant išeičių, nuspręsta padidinti šios 7,5 km ilgio slėginės nuotekų linijos pralaidumą, lygiagrečiai įrengiant naują PE (polietileninį) 200 mm skersmens vamzdyną. Praėjusiais metais bendrovė pasirengė techninį projektą ir gavo leidimą statybai. Nauji nuotekų tinklai bus tiesiami etapais. Šiuo etapu pagal pasirašytą rangos sutartį bus tiesiamas 4,2 km ilgio vamzdynas Bačiūnų gatvės atkarpoje nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g. Darbai užtruks 16 mėn. ir UAB „Šiaulių vandenys“ kainuos 238 tūkst. Eur (be PVM). Likusi 3,3 km atkarpa nuo Žaliasodžių g. iki Lingailių g. bus įrengta vėliau.
 
Rangovas darbus planuoja pradėti liepą. Nauja linija bus tiesiama maždaug 2 m gylyje šalia esamo vamzdyno, kuris yra įrengtas šalia gatvės, uždaru būdu, kryptinio gręžimo metodu. Dėl vykdomų darbų gyventojams nesutriks nuotekų surinkimo paslauga, taip pat nebus ribojamas eismas Bačiūnų gatvėje.
 
Nutiesus naujus slėginius nuotekų tinklus, padidės jų našumas, bus užtikrintas saugus nuotekų transportavimas, taip pat atsiras galimybė plėstis aptarnavimo zonai šioje miesto dalyje, bus tausojama aplinka.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-28