2021 m.

Šiauliuose toliau plėtojami vandentiekio ir nuotekų tinklai

2021 m. birželio 10 d.

Kokybiškos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos tampa prieinamos vis daugiau šiauliečių. Netrukus centralizuotos paslaugos bus pasiekiamos Lieporių–Šventupio gyvenamojo rajono Jotvingių, Žiemgalių, Bartų ir Tyravos gatvių gyventojams. Šiame individualių namų kvartale statybų rangovas UAB „SROS“ jau nuo balandžio mėnesio tiesia naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus.
 
Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“ rangos sutartį UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė kovo 26 d. Bendrovė jau buvo pasirengusi tinklų techninį projektą, todėl rangovas UAB „SROS“ darbus pradėjo iš karto. Pagal sutartį per 9 mėnesius planuojama nutiesti 2,4 km vandentiekio, 4,2 km nuotekų tinklų bei įrengti 3 požemines nuotekų perpumpavimo siurblines.
 
Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje bus nutiesiamas vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas iki kiekvieno sklypo ribos. Savininkams reikės pasirūpinti atšakų paklojimu savo sklypo ribose ir vėliau, pradėjus eksploatuoti naujus tinklus, su UAB „Šiaulių vandenys“ sudaryti paslaugų tiekimo sutartį. Organizuojant šiuos darbus gyventojams kyla daug klausimų, todėl bendrovė būsimų klientų patogumui paruošė nuoseklią prisijungimo tvarką.
 
Projekto darbus planuojama užbaigti šių metų pabaigoje. Išplėtojus tinklus Jotvingių, Žiemgalių, Bartų ir Tyravos gatvėse, centralizuotai teikiamos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos taps prieinamos 38 esamiems namų ūkiams ir dar 66 namų ūkiams perspektyvoje.
 
Rangovas darbų atliks už 618,44 tūkst. Eur (be PVM). Šiaulių miesto savivaldybei pritarus, UAB „Šiaulių vandenys“ šiuos darbus vykdo savomis lėšomis.
 
Šis projektas yra 2020 m. pradėto vykdyti projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Lieporių–Šventupio gyvenamajame rajone“ tęsinys. 2020–2021 m. dalyje šio kvartalo gatvių – Žiemgalių, Kalniškių, Lietuvininkų, Sembos, Aisčių ir Tyravos – buvo įrengta vandentvarkos infrastruktūra ir šiuo metu vyksta baigiamieji darbai: tvarkoma aplinka bei ruošiama dokumentacija.
 
Tinklų plėtra miesto kvartaluose vystoma pagal „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane“ nustatytus prioritetus ir eiliškumą (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290).
 
Daugiau informacijos apie šį ir kitus projektus UAB „Šiaulių vandenys“ interneto svetainėje www.siauliuvandenys.lt.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-28