2021 m.

Suderintos naujos UAB „Šiaulių vandenys“ paslaugų kainos

2021 m. balandžio 30 d.

Balandžio 29 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Naujos kainos turėtų įsigalioti 2021 m. rugpjūčio 1 d., tačiau jas dar turi patvirtinti Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių tarybos.
 
VERT nutarimu, visiems UAB „Šiaulių vandenys“ klientams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina už vieną kubinį metrą didėja 6 centais (arba 2,9 proc.):
  • daugiabučių namų gyventojams – iki 2,10 Eur (be PVM)/kub. m,
  • individualių namų gyventojams – iki 2,06 Eur (be PVM)/ kub. m,
  • abonentams (įmonėms, organizacijoms) – iki 2,16 Eur (be PVM)/kub. m,
  • abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, bei vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, – iki 2,05 Eur (be PVM)/kub. m.
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos visiems klientams išlieka tos pačios.
 
Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina abonentams (įmonėms, organizacijoms) mažėja 2 centais, iki 0,23 Eur (be PVM) (arba 8 proc.) už kubinį metrą.
 
Perskaičiuojant kainas, VERT suderino 3 centais mažesnę geriamojo vandens tiekimo kainą, tačiau 9 centais padidino nuotekų tvarkymo kainą. Kainos augimą lėmė išaugusios būtinos investicijos vandentvarkos ūkiui atnaujinti ir modernizuoti, taip pat padidėję mokesčiai už gamtos išteklius ir taršą bei darbo užmokesčio pokyčiai. Bendrovė didina darbo užmokestį savo darbuotojams, įvertindama darbo užmokesčio tendencijas šalyje ir atsižvelgdama į akcininko – Šiaulių miesto savivaldybės – lūkesčius, išdėstytus lūkesčių rašte.
 
Šiuo metu taikomos UAB „Šiaulių vandenys“ vandens paslaugų kainos įsigaliojo 2019 m. rugpjūčio 1 d. ir galioja trejus metus. Baigiantis pirmiesiems bazinių kainų galiojimo metams, kainos turėjo būti peržiūrėtos. Atsižvelgiant į tai, bendrovė 2020 m. birželio 12 d. raštu kreipėsi į VERT dėl naujų bazinių kainų derinimo.
 
Artimiausiu metu UAB „Šiaulių vandenys“ kreipsis į Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių tarybas dėl naujų kainų nustatymo. Perskaičiuotos bazinės kainos galios metus nuo jų įsigaliojimo dienos, o po metų vėl bus tikslinamos.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92.
 
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos suderintos naujos UAB „Šiaulių vandenys“ paslaugų kainos.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-05-05