2021 m.

Skelbiamas nekilnojamojo turto nuomos viešasis konkursas

2021 m. balandžio 07 d.

UAB „Šiaulių vandenys” 2021 m. balandžio 20 d. 10.00 val. skelbia nekilnojamojo turto nuomos viešąjį konkursą (toliau – Konkursas).

Nuomojamo turto sąrašas:

Eil. Nr.  Pavadinimas Turto buvimo vieta (adresas)  Kontaktinis asmuo Pradinė nuomos kaina, Eur be PVM/mėn.
1. Vandens bokšto stogo plokštuma antenų stiebų iškėlimui. Vienam antenos stiebui skiriama 1,5 m stogo perimetro, antenų stiebų aukštis iki 3,0 m, iškeliamų antenų stiebų skaičius – ne daugiau kaip 5 vnt. (sutarties įsigaliojimo data nuo 2021-05-03).  Vytauto g. 103, Šiauliai (8 41) 59 22 58; 8 611 190 34, N. Norkienė 120,00 (vienas šimtas dvidešimt Eur, 00 ct) Eur be PVM /už vieną stiebą per mėnesį
2. Vandens bokšto stogo plokštuma antenų stiebų iškėlimui (11 m2). Vienam antenos stiebui skiriama 1,5 m stogo perimetro, iškeliamų antenų stiebų aukštis iki 3,0 m. iškeliamų antenų stiebų skaičius – ne daugiau kaip 3 vnt. (sutarties įsigaliojimo data nuo 2021-05-03). Aukštelkė, Šiaulių r. 8 615 029 39, 8 687 298 80, I. Buteliauskienė 80,00 (aštuoniasdešimt Eur, 00 ct) Eur be PVM /už vieną stiebą per mėnesį
3.  Mechaninių dirbtuvių pastato stogo plokštuma (20 m2). Iškeliamų antenų stiebų skaičius – ne daugiau kaip 3 vnt. (sutarties įsigaliojimo data nuo 2021-06-01). Birutės g. 39A, Šiauliai (8 41) 59 65 95; 8 612 726 83, A. Gečiauskas 320,00 (trys šimtai dvidešimt Eur, 00 ct) Eur be PVM /20 m² per mėnesį
4. Gamybinio pastato stogo plokštuma (16 m2). Iškeliamų antenų stiebų aukštis iki 3,0 m, iškeliamų antenų skaičius – ne daugiau kaip 3 vnt. (sutarties įsigaliojimo data nuo 2021-05-04). Birutės g. 39A, Šiauliai (8 41) 59 65 95; 8 612 726 83, A. Gečiauskas 280,00 (du šimtai aštuoniasdešimt Eur, 00 ct) Eur be PVM /16 m² per mėnesį
  1. Turto nuomos sutarties galiojimo terminas – 3 (trys) metai su galimybe sutartį pratęsti 2 (du) kartus po 3 (tris) metus. Bendras sutarties galiojimo terminas ne ilgiau kaip 9 (devyni) metai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
  2. Nekilnojamojo turto nuomininkas privalės atsiskaityti už elektros energijos suvartojimą.
  3. Dėl priėjimo (saugomuose objektuose Vytauto g. 103 ir Birutės g. 39A) antenų stiebų aptarnavimui ne darbo ir švenčių dienomis, taikomas atskiras mokestis, kuris numatomas turto nuomos sutartyje.
  4. Nuomojamą turtą apžiūrėti ir susipažinti su Konkurso taisyklėmis galima susitarus su nurodytais kontaktiniais asmenimis.
  5. Paraiškos dalyvauti Konkurse siunčiamos registruotu laišku arba pristatomos tiesiogiai į bendrovės raštinę, adresu Vytauto g. 103, Šiauliai nuo Konkurso paskelbimo spaudoje dienos iki 2021-04-20 10.00 val.
  6. Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai, norintys dalyvauti Konkurse (toliau – Konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai pildo Paraišką (laisva forma), kuri turi būti pateikta užklijuotame voke, ant kurio užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui”. Paraiškoje nurodoma - Konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), juridinio asmens, juridinio asmens filialo, pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis (ne mažesnis nei skelbime nurodytas pradinis nuomos dydis).
  7. Dalyvis, pareiškęs norą dalyvauti Konkurse, turi atlikti mokėjimo pavedimą, lygų paskelbtam 2 (du) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, į UAB „Šiaulių vandenys“ banko sąskaitą Nr. LT457180000005467365 AB Šiaulių bankas. Atlikto mokėjimo banko išrašo kopiją pateikti kartu su Paraiška.
  8. Laimėjęs Konkursą dalyvis bus informuotas Paraiškoje nurodytu el. paštu.
  9. Antrasis nekilnojamo turto nuomos konkursas (neįvykus pirmajam) įvyks 2021 m. balandžio mėn. 26 d. 10 val.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-07