2021 m.

Bendrovė nuosekliai investuodama, rūpinasi gyventojų gerove ir aplinkosauga

2021 m. vasario 12 d.

2020-aisiais UAB „Šiaulių vandenys“ dirbo sutelktai ir nuosekliai, laikydamasi veiklos ir plėtros planuose numatytų krypčių. Įmonei metai buvo aktyvūs ir kupini iššūkių dėl nepalankios epidemiologinės situacijos. Bendrovė yra viena iš strateginių įmonių mieste ir šalyje, todėl net ir pandemijos laikotarpiu nedirbti tiesiog negali – privalo užtikrinti gyvybiškai svarbių vandentvarkos paslaugų teikimą.
 
Praėjusiais metais UAB „Šiaulių vandenys“ sėkmingai užbaigė tinklų rekonstrukcijos bei plėtros projektus, tęsė suplanuotą plėtrą miesto individualių namų kvartaluose, taip pat pradėjo naujus projektus, mažinančius taršą ir energetines sąnaudas. Investicijos į vandentvarkos infrastruktūrą siekia beveik 3,7 mln. eurų (be PVM).
 
Gerėja paslaugų kokybė ir taupomos lėšos
 
Šiandien Šiaulių vandentvarkos infrastruktūra yra atnaujinta iš esmės. Praėjusiais metais UAB „Šiaulių vandenys“ sėkmingai užbaigė dar 2017 m. pradėtus vandentiekio ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbus pagal du Europos Sąjungos finansuojamus projektus. Per trejus metus iš viso rekonstruota 21 km vandentiekio, 27,8 km nuotekų ir 18,2 km paviršinių nuotekų tinklų už 17,7 mln. Eur (be PVM). Kaip ir kasmet, papildomai nedidelę dalį vamzdynų – 1,3 km vandentiekio, 1,2 km nuotekų ir 0,9 km paviršinių nuotekų – bendrovė rekonstravo ūkio būdu.
 
Rekonstravus vamzdynus, pagerėjo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kokybė, sumažėjo gedimų ir vandens nuostolių tinkluose. Pernai vandentiekio trasose užfiksuota 17 proc., o nuotekų – 10 proc. mažiau gedimų, lyginant su 2019 m. Atnaujinus vandentiekio linijas ir įdiegus skaitmenines technologijas, ypač reikšmingai sumažėjo vandens nuostolių tinkluose – 2020 m. patirta tik 7,45 proc., kai daugelį metų šis rodiklis siekdavo apie 19 proc. Dabar UAB „Šiaulių vandenys“ sutaupo lėšų tinklų eksploatacijai bei mokesčiams ir neeikvoja vandens.
 
Centralizuotos paslaugos pasiekia vis daugiau šiauliečių
 
Kokybiškos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamos vis daugiau šiauliečių. 2020 m. ankstyvą pavasarį Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinės dalies gyventojus pasiekė gera žinia – jau galima naudotis naujai įrengta vandentvarkos infrastruktūra. Šioje miesto dalyje dar 2019 m. UAB „Šiaulių vandenys“ savo lėšomis nutiesė 4,33 km vandentiekio ir 5,14 km nuotekų tinklų, įrengė 3 požemines nuotekų perpumpavimo siurblines. Užbaigus darbus, centralizuotai teikiamos paslaugos tapo prieinamos 66 esamiems namų ūkiams ir dar apie 70 namų ūkių perspektyvoje. Darbų  atlikta už 983,34 tūkst. eurų (be PVM).
 
Netrukus centralizuotai teikiamos paslaugos bus pasiekiamos dar 98 esamiems namų ūkiams ir 107 namų ūkiams perspektyvoje Lieporių–Šventupio gyvenamajame rajone. Pernai šiame individualių namų rajone buvo paklota 7 km vandentiekio ir 5,4 km nuotekų tinklų, įrengta požeminė nuotekų perpumpavimo siurblinė. Darbų atlikta už 979 tūkst. Eur (be PVM). Šį projektą, taip pat vykdomą UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis, planuojama užbaigti 2021 metų vasarą.
 
Nutiesus vandentiekio įvadų ir nuotekų šalinimo išvadų atšakas iki sklypo ribos, sudaryta galimybė prisijungti dar 85 vartotojams. Jau penktus metus bendrovė šiuos darbus vykdė pagal pateiktus gyventojų prašymus. 2020 m. iš viso įrengta 967 m vandentiekio įvadų ir 1266 m nuotekų išvadų už 294 tūkst. eurų (be PVM). Atšakų įrengimas gyventojams nekainavo – Šiaulių miesto savivaldybei pritarus, UAB „Šiaulių vandenys“ šiuos darbus atliko iš gauto pelno.
 
Išplėtojus tinklus, centralizuotai teikiamos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo prieinamos 98–99 proc. Šiaulių miesto gyventojų. Taip pat svarbu pažymėti, kad Šiaulių miesto aglomeracijoje centralizuotai surenkama ir valoma 98,5 proc. nuotekų. Šis aukštas rodiklis reiškia, jog Šiaulių miesto aglomeracija atitinka Europos Sąjungos reikalavimus dėl miesto nuotekų valymo, todėl jokios sankcijos bendrovei ir miestui negresia.
 
Augo vandens paslaugų realizacija
 
Dėl nuosekliai plėtojamos vandentvarkos infrastruktūros, kasmet auga ir klientų skaičius. 2020 m. UAB „Šiaulių vandenys“ sudarė 351 naują sutartį ir iš viso aptarnavo 54460 klientų. Dėl naujai prisijungusių gyventojų kasmet didėja geriamojo vandens realizacija, taip pat daugiau surenkama nuotekų – atitinkamai 3,7 proc. ir 3,5 proc. daugiau nei 2019 m.
 
Ūkio-buities sektoriuje paslaugų realizacija šiemet sumažėjo apie 6–7 proc. To priežastis – karantino apribojimai, dėl kurių įmonės laikinai pristabdė savo veiklą. Pramonės įmonių sektoriuje vandens parduota 22,1 proc. daugiau, nuotekų sutvarkyta 13,7  proc. daugiau. Ženklią paslaugų realizaciją šioje grupėje išaugino padidėjusios AB „MV Group Production“ gamybos apimtys.
 
Iš viso 2020 m. UAB „Šiaulių vandenys“ patiekė 3,75 mln. kub. metrų geriamojo vandens, t. y. 0,8 proc. daugiau nei 2019 m., ir 0,6 proc. daugiau sutvarkė nuotekų – iš viso 3,87 mln. kub. metrų.
 
Keitėsi klientų aptarnavimas
 
Dėl karantino apribojimų klientų aptarnavimas kardinaliai pasikeitė. Pandeminė situacija skatino ieškoti efektyvių ir lanksčių sprendimų, kad klientai galėtų saugiai ir patogiai spręsti įvairius klausimus, o bendrovės darbuotojai kiek įmanoma įprastai tęstų darbus.
 
Siekiant prisiderinti prie nuotolinio darbo pobūdžio, UAB „Šiaulių vandenys“ sudarė galimybę elektroniniu būdu pateikti prašymus, užsakyti ir gauti pažymas apie atsiskaitymą, elektroniniu parašu pasirašyti sutartis. Mažinant tiesioginį kontaktavimą, klientai buvo skatinami rinktis skaitmeninį sąskaitų valdymą ir atsisakyti įprasto popierinių sąskaitų tvarkymo. Taip pat bendrovė sudarė galimybę dėl pandemijos finansiškai nukentėjusiems gyventojams atidėti mokėjimo terminus ir individualiai susitarti dėl skolos mokėjimo.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojai vengė tiesioginio kontakto vykdant vandens apskaitos prietaisų kontrolę bei teikiant įvairias papildomas paslaugas. Taikytos priemonės bendrovei padėjo išlaikyti glaudų ryšį su klientais ir sklandžiai atlikti suplanuotus darbus.
 
Išspręsta apdoroto džiovinto dumblo utilizavimo problema
 
Dar viena sritis, kuriai UAB „Šiaulių vandenys“ skiria daug dėmesio, – tai siekis prisidėti prie žalios, inovatyvios ir aplinkai draugiškos ekonomikos.
 
Nuo praėjusių metų vasario mėnesio bendrovė nebekaupia saugyklose taršaus džiovinto nuotekų dumblo, o jį perduoda AB „Akmenės cementas“ deginti. Gamykla dumblo granules degina kaip alternatyvų kurą ir šilumos energiją bei pelenus panaudoja cementui gaminti. 2020 m. bendrovė perdavė 2423 tonas dumblo.
 
Tokiu būdu apdoroto džiovinto dumblo problema išsprendžiama maksimaliai, nepaliekant jokių atliekų ir neteršiant aplinkos, prisidedant prie žiedinės ekonomikos. UAB „Šiaulių vandenys“ yra pirmoji įmonė Lietuvoje išsprendusi dumblo utilizavimo problemą.
 
Nuotekų valykloje planuojama statyti saulės elektrinę
 
Nuotekų valykloje UAB „Šiaulių vandenys“ ketina įgyvendinti dar vieną atsinaujinančios energetikos projektą. Pritarus bendrovės valdybai, čia planuojama statyti 500 kilovatų galios saulės elektrinę nuotekų valyklos poreikiams. Skaičiuojama, kad per metus bendrovė pasigamintų apie 450–495 MWh elektros energijos maždaug už 40–45 tūkst. eurų.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ jau pateikė paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai projekto paramai gauti pagal Klimato kaitos programą. Saulės elektrinės statyba gali kainuoti iki 440 tūkst. Eur (be PVM). Pagal programą būtų subsidijuojama iki 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Išankstiniais skaičiavimais, šis aplinką tausojantis sprendimas, tarnausiantis apie 25 metus, bendrovei atsipirks per 8–9 metus ir ateityje leis ženkliai sutaupyti. UAB „Šiaulių vandenys“ atsisakius taršių elektros energijos šaltinių naudojimo, saulės elektrinės eksploatacijos laikotarpiu anglies dvideginio emisijų sumažės apie 5200 tonų.
 
Bus mažinama nemalonių kvapų sklaida
 
Pažangus inžinerinis sprendinys, tausojantis žmonių sveikatą ir aplinką, 2021 m. vasarą bus įgyvendintas pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje (Pakruojo g. 2A), kurioje šiuo metu diegiama kvapų šalinimo sistema. Užbaigus darbus, įdiegta sistema neutralizuos iki 94 proc. sklindančių kvapų ir oro tarša, net ir esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, nebepasieks gyvenamųjų teritorijų ribų.
 
Beveik 113 tūkst. Eur (be PVM) kainuojantį projektą iš dalies finansuoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas.
 
Bendrovė dirbo pelningai
 
UAB „Šiaulių vandenys“ savo kasdieninės veiklos pavyzdžiu įsitraukia į darnaus vystymosi procesus ir visose veiklos srityse siekia aktualių tvarumo tikslų. Tai patvirtina gerėjantys veiklos rodikliai ir finansiniai rezultatai. 2020 m. bendrovė uždirbo 601 tūkst. eurų grynojo pelno ir jau septintus metus iš eilės dirbo pelningai.
 
Teigiami veiklos rezultatai bendrovei leidžia nuosekliai spręsti aktualias vandentvarkos ūkio problemas. UAB „Šiaulių vandenys“ tikisi, kad akcininkas – Šiaulių miesto savivaldybė – pritars pelno lėšas skirti tolimesnei tinklų plėtrai ir vandentvarkos infrastruktūrai atnaujinti.
 
Atsižvelgiant į akcininko lūkesčius bei reikalavimus vandentvarkos sektoriui, praėjusių metų pabaigoje UAB „Šiaulių vandenys“ parengė 2021–2030 metų veiklos strategiją, kurią patvirtino bendrovės valdyba. Prioritetuose išlieka paslaugų plėtra ir kokybė, veiklos efektyvumas, taršos prevencija bei pažangios organizacijos kūrimas.
 
Artimiausią dešimtmetį bendrovės laukia daug iššūkių ir darbų. Darbuotojai nori būti šių pokyčių dalimi ir savo idėjomis bei kasdieniniu darbu prisidėti prie miesto visuomenės sveikatos, socialinės ir ekonominės gerovės kūrimo bei aplinkosaugos.
 
Prisiderino prie nuotolinio darbo pobūdžio
 
Praėję metai UAB „Šiaulių vandenys“ buvo darbingi ir kupini iššūkių dėl karantino apribojimų. Bendrovei kaip niekad buvo svarbu užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą, nuotekų valymą, įrengimų ir tinklų priežiūrą, operatyviai reaguoti į gedimus.
 
Šiuo visiems sudėtingu laikotarpiu kiekvienas iš 243 bendrovės darbuotojų neša didelę atsakomybę už priskirtą veiklos barą, yra svarbus ir reikalingas. Dalis darbuotojų neišvengiamai privalėjo tiesiogiai dirbti objektuose, kita dalis – administracijos darbuotojai – prisitaikė prie nuotolinio darbo sąlygų. Nuotolinio darbo patirtis pakeitė nusistovėjusią darbo tvarką bei požiūrį į darbo organizavimą.
 
UAB „Šiaulių vandenys“, kaip ir daugelis kitų įmonių, kolektyve neišvengė koronaviruso infekcijos, tačiau savalaikiai ir operatyviai priimti sprendimai padėjo išspręsti iškilusias problemas.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-03-26