2021 m.

UAB „Šiaulių vandenys“ tiekia saugų ir kokybišką vandenį

2021 m. sausio 26 d.

Šiauliečių ir aplinkinių gyvenviečių – Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių – gyventojų namus vandentiekiu pasiekia kokybiškas požeminis vanduo, kurį galima drąsiai gerti. UAB „Šiaulių vandenys“ informuoja, kad iš bendrovės vandenviečių tiekiamas geriamasis vanduo yra saugus ir kokybiškas. Tai patvirtina laboratoriniai tyrimai, kurie atliekami ištisus metus.
 
Iš kurios vandenvietės vanduo yra geresnis?
 
2020 metais UAB „Šiaulių vandenys“ patiekė apie 11,4 tūkst. kub. m geriamojo vandens per parą iš Birutės ir Lepšių vandenviečių (įskaitant Rėkyvos vandens ruošyklą, kurioje paruošta 171,8 kub. m per parą). Geriamuoju vandeniu aprūpinta apie 97,9 tūkst. Šiaulių miesto, Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų.
 
Iš Birutės vandenvietės tiekiama apie 60 proc. geriamojo vandens, o iš Lepšių vandenvietės – 40 proc. Iš kurios vandenvietės vanduo yra geresnis? Atsakymas paprastas. Vanduo yra kokybiškas, saugus ir geras, kai jis atitinka visus Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ punktus. Šiame dokumente yra nurodyta, kokie mikrobiologiniai, indikatoriniai, toksiniai ir fizikiniai – cheminiai rodikliai turi būti tiriami vandenyje ir kokios jų koncentracijos turi neviršyti leistinų normų. Iš viso tikrinama per 50 rodiklių. Vandens kokybė kontroliuojama ištisus metus. Laboratoriniai tyrimai patvirtina, kad iš abiejų vandenviečių tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal visus kokybės rodiklius.
 
Tiriant vandenį, atlikta 8017 laboratorinių tyrimų
 
Šiauliuose vandentiekio vandens kokybę kontroliuoja UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija. Laboratorija kasmet sudaro nuolatinės ir periodinės programinės priežiūros planą, kurį derina su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentu.
 
2020 m. pagal planą buvo pasirinkti 79 nuolatinės programinės priežiūros taškai, iš jų 11 – periodinei programinei priežiūrai. Vandens mėginiai buvo imami iš vandenviečių ir vandentiekio tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš vidaus vandentiekio čiaupų. Numatytuose taškuose iš viso buvo paimti 636 geriamojo vandens mėginiai ir atlikta 8017 laboratorinių tyrimų.
 
Laboratorija nustato per 50 vandens kokybės rodiklių
 
Vykdant nuolatinę programinę priežiūrą, tiriami šie geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai: žarninių lazdelių skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius, amonis, drumstumas, spalva, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija (pH), bendroji geležis, skonio slenkstis, kvapo slenkstis.
 
Vykdant periodinę programinę priežiūrą, papildomai nustatomi šie rodikliai: žarninių enterokokų skaičius, aliuminis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, chloridas, natris, fluoridas, boras, nitritas, nitratas, cianidas.
 
Nepriklausomose laboratorijose nustatomos toksinių analičių (pesticidų, arseno, stibio, seleno, haloformų, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių, bromato), taip pat radiologinių rodiklių vertės.
 
Laboratorinių tyrimų rezultatai parodė, kad minėtų medžiagų koncentracija UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamame geriamajame vandenyje yra mažesnė už nustatytas ribas arba artima minimaliai vertei. Šių rodiklių rezultatai jau daug metų nekinta.
 
Tiekiamas vanduo atitinka visus saugos ir kokybės reikalavimus
 
Išanalizavus 2020 m. atliktus geriamojo vandens tyrimus, nustatyta, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal visus kokybės rodiklius. Mikrobiologinės taršos atvejų nebuvo.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ vykdomos 2020 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitos (Birutės ir Lepšių vandenviečių) bei geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai yra patalpinti bendrovės interneto svetainėje https://www.siauliuvandenys.lt/vandens-kokybe-2/ .
Paskutinį kartą redaguota: 2021-01-26