2020 m.

Bendrovei pratęstas vadybos sistemų sertifikatas

2020 m. spalio 06 d.

Po pakartotinio sertifikavimo audito UAB „Šiaulių vandenys“ buvo pratęstas sertifikatas, patvirtinantis kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei energijos naudojimo vadybos sistemų atitiktį.
 
Pakartotinis sertifikavimo auditas, kurį atliko UAB „TUV Uolektis“ auditoriai, vyko liepos 8-9 dienomis. Audito tikslas – įsitikinti, kad bendrovėje įdiegtos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei energijos naudojimo vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 bei ISO 50001:2018 tarptautinių standartų reikalavimus, tinkamai funkcionuoja ir yra prižiūrimos. Šios keturios bendrovėje įdiegtos vadybos sistemos yra integruotos į vieningą sistemą.
 
Auditoriai neatitikčių nenustatė, tačiau pateikė pasiūlymų, kaip potencialiai būtų galima gerinti įdiegtas vadybos sistemas, taip pat pažymėjo teigiamus aspektus, kurie jau yra taikomi bendrovėje.
 
Audito ataskaitoje tvirtinama, kad, apibendrinus atlikto audito rezultatus, paremtus peržiūrėtais dokumentais bei procesų auditavimu, tikrintos vadybos sistemos yra pilnai veiksmingos. Taip pat pažymima, kad yra sudarytos sąlygos sistemoms palaikyti ir tobulinti, kad sistemos gali išpildyti galiojančius reikalavimus bei pateikti tikėtinus rezultatus.
 
Po audito UAB „Šiaulių vandenys“ buvo išplėsta vadybos sistemų taikymo sritis, pridedant dumblo tvarkymo veiklą. Dabar galiojančio sertifikato taikymo sritis apima šiuos padalinius: Vandens paėmimas, gerinimas, tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas, dumblo tvarkymas, geriamojo vandens ir nuotekų kokybės kontrolė, vandentiekio, nuotekų tinklų ir įrenginių projektavimas ir statyba.
 
Sertifikuota veikla reiškia, kad UAB „Šiaulių vandenys“ užtikrina kokybiškas paslaugas ir nuolat siekia išlaikyti aukštą paslaugų lygį, atnaujinant ir modernizuojant vandentvarkos ūkį bei keliant darbuotojų kvalifikaciją. Taip pat bendrovė užtikrina, kad vykdoma veikla atitinka aplinkos apsaugos teisinius ir kitus reikalavimus, taršos prevenciją, tvarų gamtos išteklių naudojimą, rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata darbe.
 
Sertifikatų galiojimo laikas pratęstas iki 2023 m. rugpjūčio 23 d.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas ISO 9001 ir ISO 14001 įdiegė 2002 m., darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą ISO 45001 – 2008 m., o energijos naudojimo vadybos sistemą ISO 50001 – 2014 m.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-10-06