2020 m.

Šiauliuose rekonstruota 67 km vamzdynų

2020 m. rugpjūčio 31 d.

Šią vasarą UAB „Šiaulių vandenys“ sėkmingai užbaigė vandentiekio ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbus pagal du Europos Sąjungos finansuojamus projektus. Nuo 2017 metų Šiauliuose rekonstruota 20,9 km vandentiekio, 27,7 km nuotekų vamzdyno ir 18,2 km paviršinių nuotekų tinklų. Atnaujinus vamzdynus, Šiauliuose pagerėjo geriamojo vandens bei tiekimo kokybė, taip pat nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo kokybė.
 
Šiauliuose vandentiekio ir nuotekų vamzdynų rekonstrukcijos problema buvo aktuali daugelį metų, tačiau UAB „Šiaulių vandenys“ savomis lėšomis pajėgdavo rekonstruoti tik iki poros kilometrų per metus, nors poreikis buvo žymiai didesnis. Atsiradus galimybei investuoti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų paramos lėšas, 2017 m. bendrovė ėmėsi įgyvendinti du stambius tinklų rekonstrukcijos projektus.
 
Geresnė vandens kokybė, mažiau avarijų ir vandens nuostolių tinkluose
 
Vykdant projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“ darbus, rekonstruota 20,9 km blogiausios būklės vandentiekio ir 27,7 km nuotekų vamzdyno, atnaujinta 514 vandentiekio ir 895 nuotekų šulinių. Darbai įgyvendinti pagal dvi rangos sutartis.
 
Atnaujinus vandentiekio tinklų infrastruktūrą, sumažėjo avarijų tinkluose, todėl pagerėjo geriamojo vandens kokybė ir tiekimas, taip pat sumenko vandens nuostoliai. Pastarasis rodiklis 2019 m. siekia 10,2 proc. ir tai yra perpus mažiau nei prieš tinklų rekonstrukciją (2016 m. – 20,2 proc.). Gedimų vandentiekio tinkluose 2019 m. užfiksuota 540 atvejų, o tuo tarpu 2016 m. – net 884 atvejai.
 
Susidėvėję vamzdynai turi įtakos geriamojo vandens kokybei. Nors Šiaulių vandenvietėse paruošiamas vanduo 100 proc. atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus, tačiau kol vanduo pasiekdavo vartotojus, jo kokybė pablogėdavo. Pakeitus plieninius vamzdynus plastikiniais, sumažėjo neigiama vamzdynų įtaka geriamojo vandens kokybei. Taip pat, sumažinus vamzdynų apimtį reikalingose atkarpose, pagerėjo vandens cirkuliacija. Dabar vanduo neužsistovi didelio skersmens vamzdynuose ir nesuprastėja jo kokybė.
 
Po rekonstrukcijos pastebimai sumažėjo avarijų ir nuotekų tinkluose. 2019 m. buvo užfiksuoti 1262 gedimai, o prieš rekonstrukciją, 2017 m. – 1520. Atnaujinti vamzdynai užtikrina saugų nuotekų surinkimą ir transportavimą bei aplinkos tausojimą.
 
Šiuo metu bendrovė eksploatuoja apie 627 km vandentiekio ir 629 km nuotekų vamzdyno. Sumažėjus avarijų skaičiui, gyventojai ir įmonės patiria mažiau nepatogumų dėl jų likvidavimo, o bendrovė patiria mažiau sąnaudų šiems darbams.
 
Įgyvendinto projekto vertė – 10,25 mln. eurų (be PVM): 50 proc. – Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos, 50 proc. – UAB „Šiaulių vandenys“.
 
Miesto aplinka saugesnė ir švaresnė
 
Projekto „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“ darbai įgyvendinti pagal keturias rangos sutartis. Buvo rekonstruota 18,2 km paviršinių nuotekų tinklų, atnaujinti 633 šuliniai, įrengta paviršinių nuotekų valykla – naftos produktų skirtuvas, įsigyta paviršinių nuotekų tinklų priežiūrai ir eksploatavimui reikalinga specializuota technika, taip pat inventorizuota ir teisiškai įregistruota didžioji dalis (apie 185 km) paviršinių nuotekų tinklų.
 
Paviršinių nuotekų tvarkymo ūkį buvo būtina atnaujinti – kasmet daugėjo gedimų ir avarijų tinkluose, dėl užsinešusių tinklų per stiprų lietų patvindavo miesto teritorijos. Atnaujinus vamzdynus, pagerėjo paviršinių nuotekų tvarkymo kokybė, sumažėjo gedimų tinkluose ir gatvių užtvindymo tikimybė. 2017 m. buvo užregistruoti 638 gedimai, o po rekonstrukcijos, 2019 m. – 594.
 
Tinkamą tinklų funkcionavimą padeda užtikrinti nuolatinė jų priežiūra. Bendrovei įsigijus modernią hidrodinaminę mašiną, per metus profilaktiškai išvaloma daugiau vamzdyno nei iki tol: 2019 m. – 23 km, o 2017 m. – 16 km. Iš viso bendrovė eksploatuoja beveik 263 km paviršinių nuotekų tinklų.

Projektas, kurio vertė 7,46 mln. eurų (be PVM), buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (85 proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“ bei Šiaulių miesto savivaldybės (15 proc.) lėšomis.

Su kiekvienu UAB „Šiaulių vandenys“ įgyvendinamu projektu gerėja teikiamų paslaugų kokybė, miesto aplinka tampa saugesnė, švaresnė ir patrauklesnė gyventojams. Investicijos didina Šiaulių vandentvarkos ūkio efektyvumą, bendrovė racionaliau išnaudoja išteklius.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-09-04