2020 m.

Kviečiame mokinius dalyvauti piešinių konkurse „Aš piešiu vandenį“

2020 m. sausio 22 d.

Respublikinio mokinių piešinių konkurso „Aš piešiu vandenį“ nuostatai

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, UAB „Šiaulių vandenys“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento švietimo skyrius kviečia mokinius dalyvauti piešinių konkurse „AŠ PIEŠIU VANDENĮ“.

II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Konkurso tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į aplinkosaugines problemas, suteikti jiems galimybę išreikšti savo požiūrį į vandens saugą ir taršos prevenciją, ugdyti vertybines nuostatas ir kūrybinius gebėjimus.
3. Konkurso uždaviniai:
3.1. sukurti piešinį, kuris kūrybiškai atspindėtų vandensauginę tematiką;
3.2. darbuose akcentuoti aplinkosaugos problemas, susijusias su vandens vartojimu, meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę apie vandens tausojimą ir jo išsaugojimo svarbą.

III SKYRIUS
KONKURSO SĄLYGOS
4. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai. Dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes:
4.1. I grupė – mokiniai iki 12 metų;
4.2. II grupė – mokiniai nuo 13 iki 18 metų.
5. Autorius pateikia 1–3 piešinius, atitinkančius konkurso temą.
6. Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika.
7. Piešiniai bus vertinami atsižvelgiant į darbo atitikimą konkurso reikalavimams, aktualumą, meniškumą, idėjos originalumą;
8. Prie kiekvieno darbo turi būti pateikti šie duomenys:
  • piešinio autoriaus vardas, pavardė, amžius, klasė, mokyklos pavadinimas, mokyklos adresas, kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas, telefono numeris), konkursui pasiruošti padėjusio mokytojo vardas, pavardė, mokytojo kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas, telefono numeris).
9. Darbus pateikti iki 2020 m. vasario 24 d. adresu: UAB „Šiaulių vandenys“ Vytauto g. 103 (101 kab.), Šiauliai.

IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMAS
10. Konkursas vykdomas dviem etapais:
10.1. I etapas vyks savivaldybėse. Šiauliuose šį konkursą organizuoja UAB „Šiaulių vandenys“ kartu su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento švietimo skyriumi. I etapo dalyvių apdovanojimas vyks 2020 m. kovo mėnesį Šiauliuose. Pirmųjų vietų laimėtojų darbai bus siunčiami II etapui – šalies konkursui.
10.2. II etapas vyks Vilniuje. Šio konkurso etapo organizatoriai – Lietuvos vandens tiekėjų asociacija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konkurso baigiamasis renginys vyks 2020 m. gegužės 5 d.

V SKYRIUS
PATEIKTŲ DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
11. Pateiktiems piešiniams vertinti sudaromos:
11.1. I etapui – savivaldybių konkurso komisija iš 5 narių: 2 atstovai iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento švietimo skyriaus, 2 atstovai iš UAB „Šiaulių vandenys“ ir 1 profesionalus dailininkas;
11.2. II etapui – šalies konkurso komisija iš 5 narių: 2 atstovai iš Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, 1 atstovas iš Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, 1 atstovas iš Aplinkos ministerijos, 1 profesionalus dailininkas.
12. Konkurso laimėtojai apdovanojami diplomais, organizatorių ir rėmėjų dovanomis, mokinius rengę mokytojai – padėkos raštais.

VI SKYRIUS
AUTORIAUS TURTINIŲ TEISIŲ ĮSIGIJIMO TVARKA
13. Konkurso dalyvių darbai autoriams negrąžinami, jie tampa Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos nuosavybe. Asociacija pasilieka teisę eksponuoti darbus parodose ir spausdinti savo leidiniuose.

Kviečiame mokinius kūrybinei užduočiai. Labai laukiame Jūsų darbų. Daugiau informacijos tel. (8 41) 59 22 57.

UAB „Šiaulių vandenys“
Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-22