2020 m.

Bendrovei perėmus naudoti tinklus, įmonėms sumažės vandens tiekimo kaštai

2020 m. sausio 14 d.

UAB „Šiaulių vandenys“ perėmė eksploatuoti apie 16,4 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, kurie nuosavybės teise priklauso UAB „Šiaulių NT valdymas“. Bendrovės 2020 m. sausio 6 d. pasirašė Geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo tinklų panaudos sutartį. UAB „Šiaulių vandenys“ perėmus naudoti tinklus, 30-čiai įmonių pagerės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, bus aiškesnė ir paprastesnė atsiskaitymo tvarka. Be to, šiais metais bendrovės vykdys derybas dėl tinklų perėmimo.

UAB „Šiaulių vandenys“ iš viso perėmė naudoti 8,2 km vandentiekio ir 8,2 km nuotekų tinklų, esančių Pailių, Nuklono, Architektų, Tilžės, Vairo, Pakruojo, J. Basanavičiaus ir Gamybos gatvių atkarpose. Šių gatvių teritorijose įsikūrusios gamybinės įmonės iki šiol vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gaudavo per tarpininką – tinklus eksploatuojančią privačią įmonę. Perduodant tinklus, paaiškėjo, kad čia yra įsikūrę daugiau nei 40 įmonių, dešimt iš jų jau turėjo tiesioginio atsiskaitymo sutartis su UAB „Šiaulių vandenys“.

„Sausio pradžioje beveik visose likusiose įmonėse buvo sumontuoti metrologiškai patikrinti vandens apskaitos prietaisai bei sudarytos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sutartys, – sakė UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamento vadovė Inga Tamošaitienė. – Nuo šiol sąskaitos bus pateikiamos laiku ir tikslios, pagal realų kiekvieno abonento suvartoto vandens ir sutvarkytų nuotekų kiekį, nepriskaičiuojant jokių tinklų eksploatacijos sąnaudų. Todėl įmonėms vandens tiekimo kaštai sumažės nuo kelių iki keliolikos kartų.“

Pasak I. Tamošaitienės, bendrovė, perimdama naudoti tinklus, taip pat įsipareigojo atlikti planinį tinklų remontą, nustatyti ir šalinti avarinius gedimus, vykdyti vandens nutekėjimų paiešką, dezinfekuoti ir praplauti tinklus, atlikti vandens apskaitos prietaisų metrologinę patikrą bei kontroliuoti skaitiklių rodmenis.

„Įmonių savininkai jaučia būsimą naudą ir yra suinteresuoti tapti UAB „Šiaulių vandenys“ klientais, – sakė I. Tamošaitienė. – Dabar įmonėms bus aišku, kur kreiptis įvykus tinklų avarijai. Gedimai bus šalinami skubiau, o įmonės patirs mažiau nepatogumų dėl paslaugų sutrikimų.“

Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamento vadovės teigimu, UAB „Šiaulių NT valdymas“ geranoriškai bendradarbiavo perduodant tinklus, dalinosi turima informacija ir laiku atliko visus įsipareigotus darbus.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-14